“อภิสิทธิ์” มองปรองดองเกิดได้ แต่ต้องยั่งยืน
อภิสิทธิ์ พูดคุยในรายการต้องถาม 16 มกราคม 2560
“อภิสิทธิ์” ยอมรับดินฟ้าอากาศแปรปรวนรุนแรง ต้องเรียนรู้บริหารจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
อภิสิทธิ์ พูดคุยในรายการต้องถาม 9 มกราคม 2560
“ราเมศ” ตอกสื่อ “นักการเมืองภาคใต้อยู่ไหน”
slideshow html
“อภิสิทธิ์” มองปรองดองเกิดได้ แต่ต้องยั่งยืน
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยี่ยมศูนย์อุ...