"ราเมศ" ย้ำ "อภิสิทธิ์" ต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรม แบบตรงไปตรงมา
ประธานในพิธีตัดหวายลูกนิมิต จ.พัทลุง
อภิสิทธิ์ขอบคุณกำลังใจที่ให้ในเรื่องคดี และขอบคุณหลายฝ่ายที่ทำให้ปัญหาพลังงานมีแสงสว่างขึ้น
"อภิสิทธิ์" พร้อมรับการตรวจสอบตามกระบวนการ เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์
"อภิสิทธิ์" พร้อมพิสูจน์ความบริสุทธิ์ กรณีสลายการชุมนุมปี 53
slideshow html
อภิสิทธิ์ขอบคุณกำลังใจที่ให้ในเรื่องคดี และขอบคุณหลายฝ่ายที่ทำให้ปัญหาพลังงานมีแสงสว่...
วางพวงมาลาพระบรมรูปทรงม้า เนื่องในวันปิยมหาราช
  • อัตราแลกเปลี่ยน
  • พยากรณ์อากาศ
 
Exchange Rates Thu, 26 Feb 2015 10:48
     Currency
      Bank Notes
BuySell
USD 31.23 32.67
EUR 36.32306 37.31750
GBP 49.59550 51.0425
HKD 4.06594 4.2975
JPY 0.26799 0.28370

 

  • ตลาดหุ้น
  • ราคาทอง
  • ราคาน้ำมัน