"นิพิฏฐ์" เตือน ดึงศาลนั่งที่ปรึกษา หวั่นก่อวิกฤตการเมืองรอบใหม่
"อภิสิทธิ์" เสียดาย สปช.ไม่เอาคนนอกร่วม กมธ.ร่าง รธน. ขอ 36 อรหันต์ทำโปร่งใส เปิดเผยให้ทุกฝ่ายมั่นใจ
"ระบบรัฐล้มเหลว"
อภิสิทธิ์ หวังได้ กมธ.ร่าง รธน. ที่เชี่ยวชาญ กม. และพร้อมรับฟังความเห็น ปชช. แนะให้ทำประชามติสร้างความชอบธรรม และคุ้มครอง รธน.
เจ้าพระยา สายน้ำแห่งวัฒนธรรม
slideshow html
อภิสิทธิ์ หวังได้ กมธ.ร่าง รธน. ที่เชี่ยวชาญ กม. และพร้อมรับฟังความเห็น ปชช. แนะให้ทำ...
วางพวงมาลาพระบรมรูปทรงม้า เนื่องในวันปิยมหาราช
  • อัตราแลกเปลี่ยน
  • พยากรณ์อากาศ
 
Exchange Rates Wed, 29 Oct 2014 08:04
     Currency
      Bank Notes
BuySell
USD 31.28 32.70
EUR 40.79780 41.81125
GBP 51.60501 53.0225
HKD 4.06844 4.3
JPY 0.29509 0.31133

 

  • ตลาดหุ้น
  • ราคาทอง
  • ราคาน้ำมัน