พึ่งพารัฐ พร้อมกับให้รัฐพึ่งพา / กษิต ภิรมย์
แก้รธน.ต้อง'ประชามติ'
ทิศทางนโยบายต่างประเทศใหม่ของอินโดนีเซีย / กษิต ภิรมย์
"ราเมศ" ย้ำ "อภิสิทธิ์" ต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรม แบบตรงไปตรงมา
ประธานในพิธีตัดหวายลูกนิมิต จ.พัทลุง
slideshow html
พึ่งพารัฐ พร้อมกับให้รัฐพึ่งพา / กษิต ภิรมย์
วางพวงมาลาพระบรมรูปทรงม้า เนื่องในวันปิยมหาราช
  • อัตราแลกเปลี่ยน
  • พยากรณ์อากาศ
 
Exchange Rates Mon, 02 Mar 2015 08:12
     Currency
      Bank Notes
BuySell
USD 31.18 32.62
EUR 35.63653 36.62500
GBP 49.09258 50.53625
HKD 4.0597 4.29125
JPY 0.26550 0.28108

 

  • ตลาดหุ้น
  • ราคาทอง
  • ราคาน้ำมัน