อภิสิทธิ์ ระบุเกษียณยังมีพลังหวังเห็นใช้ความรู้ความสามารถพัฒนาบ้านเมืองต่อไป
สัมภาษณ์พิเศษ: "จุติ ไกรฤกษ์" กะเทาะสถานการณ์'นักการเมือง'
อภิสิทธิ์ ห่วงเศรษฐกิจฐานรากถูกห้ามทำนาซ้ำ 2 ปีรวด จี้ทีมเศรษฐกิจอย่าทิ้งค้างนาน
นโยบายที่ช่วยเหลือประชาชน ไม่จำเป็นต้องเป็น "ประชานิยม" เสมอไป
“อภิสิทธิ์” ยืนยัน “กษิต-ถวิล” คุณสมบัติพร้อม ร่วมสภาขับเคลื่อนฯ
slideshow html
อภิสิทธิ์ ระบุเกษียณยังมีพลังหวังเห็นใช้ความรู้ความสามารถพัฒนาบ้านเมืองต่อไป
วางพวงมาลาพระบรมรูปทรงม้า เนื่องในวันปิยมหาราช
  • อัตราแลกเปลี่ยน
  • พยากรณ์อากาศ
 
Exchange Rates Thu, 01 Oct 2015 08:02
     Currency
      Bank Notes
BuySell
USD 35.10 36.59
EUR 40.00674 41.14125
GBP 54.07201 55.68625
HKD 4.56654 4.8000
JPY 0.29789 0.31422

 

  • ตลาดหุ้น
  • ราคาทอง
  • ราคาน้ำมัน