การบริหารจัดการประเทศแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
วอน ขสมก. อย่าซื้อรถเมล์ร้อน NGV โดย ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์
วางพวงมาลาพระบรมรูปทรงม้า เนื่องในวันปิยมหาราช
อภิสิทธิ์ห่วงปัญหาเศรษฐกิจ วอนรัฐเห็นความสำคัญในกำลังซื้อของประชาชน
'นิพิฏฐ์' ชี้ 'สปช.' ควรยื่นทรัพย์สิน เตือน 'ปปช.' เสียรังวัดทางสังคม
slideshow html
วอน ขสมก. อย่าซื้อรถเมล์ร้อน NGV โดย ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์
วางพวงมาลาพระบรมรูปทรงม้า เนื่องในวันปิยมหาราช
  • อัตราแลกเปลี่ยน
  • พยากรณ์อากาศ
 
Exchange Rates Fri, 24 Oct 2014 08:01
     Currency
      Bank Notes
BuySell
USD 31.20 32.62
EUR 40.43955 41.45125
GBP 51.14452 52.5575
HKD 4.05845 4.29
JPY 0.29484 0.31108

 

  • ตลาดหุ้น
  • ราคาทอง
  • ราคาน้ำมัน