"ถาวร" เรียกร้อง หน.คสช. แสดงความจริงใจ จัดการ "ทหาร-ตำรวจ" ใช้อำนาจทุจริตเรียกรับประโยชน์ มิชอบ
แก้รถติดที่แคราย
ยุบสภาสายฟ้าแลบของนายกอาเบะ / กษิต ภิรมย์
สนช.แก้ประมวลแพ่งและพาณิชย์ "คำ้ประกัน-จำนอง"มีผลก.พ.58 ถูกต้องแล้ว!
"วรงค์" ห่วงแนวคิด "ประมูลขายข้าวยกคลัง" หวั่น โดนกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง
slideshow html
แก้รถติดที่แคราย
วางพวงมาลาพระบรมรูปทรงม้า เนื่องในวันปิยมหาราช
  • อัตราแลกเปลี่ยน
  • พยากรณ์อากาศ
 
Exchange Rates Thu, 18 Dec 2014 08:04
     Currency
      Bank Notes
BuySell
USD 31.76 33.20
EUR 40.11523 41.14250
GBP 50.54268 51.99625
HKD 4.1346 4.36625
JPY 0.27311 0.28883

 

  • ตลาดหุ้น
  • ราคาทอง
  • ราคาน้ำมัน