"วัชระ" แฉหลักฐาน "สบพ- AIS" ร่วมทุจริต
อภิสิทธิ์ มองสังคมไทยต้องเรียนรู้ว่าสิทธิ เสรีภาพ ต้องใช้ได้โดยสุจริต - ใครที่ใช้สิทธิ เสรีภาพในทางไม่ถูกก็มีกม.ที่เป็นธรรม เข้ามาจัดการ
“ถาวร” แนะ “รัฐบาล” เปิดใจคุย นศ. พร้อมชี้แจงให้เข้าใจ
เก็บตกจากสวิตเซอร์แลนด์ โดย กษิต ภิรมย์
อภิสิทธิ์ มอง 83 ปี ปชต.ไทยแต่ละยุคส่วนใหญ่มีภัยคุกคามจากปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่น ปัญหาการใช้อำนาจในทางไม่ชอบ
slideshow html
อภิสิทธิ์ มองสังคมไทยต้องเรียนรู้ว่าสิทธิ เสรีภาพ ต้องใช้ได้โดยสุจริต - ใครที่ใช้สิทธ...
วางพวงมาลาพระบรมรูปทรงม้า เนื่องในวันปิยมหาราช
  • อัตราแลกเปลี่ยน
  • พยากรณ์อากาศ
 
Exchange Rates Mon, 06 Jul 2015 08:04
     Currency
      Bank Notes
BuySell
USD 32.57 34.06
EUR 36.68391 37.79375
GBP 51.69594 53.30375
HKD 4.23948 4.4725
JPY 0.27111 0.28667

 

  • ตลาดหุ้น
  • ราคาทอง
  • ราคาน้ำมัน