“อภิสิทธิ์” ย้ำ “ประชาธิปัตย์เป็นเสรีนิยมประชาธิปไตย”
“ประชาธิปัตย์” ทำคำชี้แจงถึง ศาลรัฐธรรมนูญ ยืนยัน คำสั่งหัวหน้า คสช. 53/2560 ขัดรัฐธรรมนูญ
อภิสิทธิ์ พูดคุยในรายการต้องถาม 23 เมษายน 2561
.
.