คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรค

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 09 พ.ค. 2481
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-270-0036
โทรสาร : 02-279-6086
เว็บไซต์ : www.drarthit.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการทูตและการต่างประเทศ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : มหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จาก Fletcher School of Law and Diplomacy, มหาวิทยาลัยทัฟส์ มลรัฐ Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา และ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารรัฐกิจ จากมหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนียสเตต เมืองลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา
ปริญญาเอก : ดุษฎีบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยโคโลราโด โบลเดอร์ มลรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

 • ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2518 ในนาม พรรคพลังใหม่ แข่งกับ นายธรรมนูญ เทียนเงิน จาก พรรคประชาธิปัตย์
 • ผู้สมัคร ส.ส. กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบฯ-ปทุมวัน ปี พ.ศ. 2519 ในนามพรรคพลังใหม่ แข่งกับ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ผลการเลือกตั้งแพ้ ม.ร.ว.เสนีย์ ไปเพียง 500 คะแนน ทั้งที่เป็นนักการเมืองหน้าใหม่ เพิ่งลงสมัคร ส.ส. เป็นครั้งแรก
 • รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาล พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
 • เลขาธิการพรรคชาติ ประชาธิปไตย ที่ พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค เพื่อลงเลือกตั้งซ่อม ที่ จ.บุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2524
 • ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
 • เลขาธิการพรรคกิจประชาคม ที่ นายบุญชู โรจนเสถียร ก่อตั้ง และดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค เมื่อปี พ.ศ. 2529
 • กรรมาธิการการเศรษฐกิจ
 • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากกรณีกฎหมายการค้า ปี 2531 ของสหรัฐอเมริกา
 • โฆษกพรรคเอกภาพ ที่เกิดจากการรวมตัวกันของ พรรคฝ่ายค้าน ใน รัฐบาลเปรม 5 คือ พรรคประชาชน ของ นายเฉลิมพันธุ์ ศรีวิกรม์, พรรคก้าวหน้า ของ นายอุทัย พิมพ์ใจชน, พรรครวมไทย ของ นายณรงค์ วงศ์วรรณ และ พรรคกิจประชาคม ของ นายบุญช โรจนเสถียร ในปี พ.ศ. 2533
 • กรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาญัตติด่วนเพื่อศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดทุนของ ผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
 • กรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไข เพิ่มเติม
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2533
 • รองหัวหน้าพรรคสามัคคีธรรม ที่มี นายณรงค์ วงศ์วรรณ เป็นหัวหน้าพรรค
 • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ
 • ประธานสภาผู้แทนราษฎร และรักษาการประธานรัฐสภา ช่วงเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ
 • หัวหน้าพรรคเสรีธรรม ที่ก่อตั้งร่วมกับ นายพินิจ จารุสมบัติ
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคเสรีธรรม
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาล นายชวน หลีกภัย สมัยแรก ในโควต้าพรรคเสรีธรรม
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร
 • ที่ปรึกษาอาวุโส พรรคประชาธิปัตย์
 • ประธานฯ กรรมาธิการต่างประเทศ
 • รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ในรัฐบาล นายชวน หลีกภัย สมัยที่ 2
 • คณะที่ปรึกษาพรรคการเมืองใหม่

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • พ.ศ. 2522 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • พ.ศ. 2532 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • พ.ศ. 2535 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.)
 • พ.ศ. 2536 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

ย้อนกลับ