คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรค

นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ

นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 08 ก.ค. 2477
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-270-0036
โทรสาร : 02-279-6086

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA ปี 2500
ปริญญาโท : TEMPLE UNIVERSITY ปี 2503

ประวัติการทำงาน

  • พ.ศ. 2544 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชี
  • พ.ศ. 2540 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) ปี 2541

ย้อนกลับ