คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรค

ดร.สาวิตต์ โพธิวิหค

ดร.สาวิตต์ โพธิวิหค

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 19 ส.ค. 2488
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-270-0036
โทรสาร : 02-279-6086

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : สถาบันเอ็มไอที ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2510
ปริญญาโท : มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2512
ปริญญาเอก : มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2516

ประวัติการทำงาน

  • พ.ศ. 2535/2, 2539, 2544 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร
  • พ.ศ. 2519 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
  • พ.ศ. 2521 เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
  • พ.ศ. 2535-2538รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตร
  • พ.ศ. 2540-2543 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • พ.ศ. 2537มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

ย้อนกลับ