บทความ

MOU 43 ของจริง : อานิก อัมระนันทน์
15 ก.พ. 2554

MOU 43 ของจริง : อานิก อัมระนันทน์

ฟังเวทีชุมนุมแล้ว คุณอาจรู้สึกเลือดขึ้น
ถ้าได้ฟัง ๒ ทางแล้ว อาจจะยังไม่รู้ว่าเชื่อใครดี
ดูของจริงเองเลย ดีกว่าไหม?
http://www.democrat.or.th/upload/downloads/documents/MOU43-explanation.pdf

แม้มีการอ้างอิงสัญญาเก่าที่อาจเรียกได้ว่า "หมดสภาพ" ตาม Vienna Convention
แต่... ข้อ 1 (ค) ของจริงระบุว่าแผนที่นั้น
ต้องเป็นผลงานของคณะ ก.ก.ปักปัน ซึ่งไม่รวมถึง 1ต่อ2แสน ระวางดงรัก

ยิ่งถ้าดูเนื้อหาสาระทั้งหมดแล้ว
มันเป็นเพียงข้อตกลงว่าจะหาวิธีสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกัน

และก็ได้มีความคืบหน้ามาพอสมควร...ใกล้จะพิสูจน์สันปันน้ำกันด้วยภาพถ่ายทางอากาศแล้ว

.....แต่ผลงานจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อรัฐสภาไทยอนุมัติเท่านั้น
การรุกล้ำใดๆของกัมพูชา ไม่ถือว่ามีการยอมรับใดๆจากฝ่ายไทยทั้งสิ้น

รัฐบาลก่อนได้ปล่อยให้กัมพูชาเข้าขึ้นทะเบียนมรดกโลก อภิสิทธิ์เป็นรัฐบาลแรกที่คัดค้าน
MOU 43 ทำให้กัมพูชายังไม่สามารถเสนอแผนบริหารจัดการมรดกโลกได้
เพราะกัมพูชาได้เซ็นยอมรับเองใน MOUนี้ ว่าพื้นที่ที่เขาต้องใช้สำหรับจัดการมรดกโลกนั้น ยังอยู่ในการพิพาทกับไทย

ที่ผ่านมาคุณอาจรู้สึกว่านายกอภิสิทธิ์ไม่ได้อย่างใจ*
แต่คุณคิดว่าเขาทั้งโง่และเลวพอที่จะขายชาติหรือ ?
....ลองคลิ๊กลิงค์ด้านบน เพื่อพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง

* ในยามวิกฤต สถานการณ์ก็ท้าทายสุดขีด
ในการบริหารประเทศก็เป็นเพียงรัฐบาลผสม ไม่อาจเข้าไปควบคุมได้ทุกด้าน
บทความอื่นๆ