ดัชนีข้าวแกง ตุลาคม 2556

ดัชนีข้าวแกง ตุลาคม 2556

ดัชนีข้าวแกง ตุลาคม 2556

กรุงเทพฯ
(ยิ่งเจริญ)
เชียงใหม่
(วโรรส)
พิษณุโลก
(ริมน้ำ)
นครสวรรค์
(ศรีนคร)
ขอนแก่น
(เทศบาล)
อุบลราชธานี
(หนองบัว)
ระยอง
(แม่แดง)
เพชรบุรี
(ทรัพย์สิน)
สุราษฎร์ธานี
(เทศบาล)
สงขลา
(พลาซ่าหาดใหญ่)
40-35
30-35
35
35
35-40
35
35
35
35-40
35-40
30-40
30-40
30-35
30
30-30
35
30-35
30-40
35-40
30-35
35-45
30-40
35-40
35-40
35-40
35-40
35-40
30-35
30-45
40
8-10
7-10
8
8-10
7-8
8
7-8
8
8-10
7-10


 
Switch Thumb
News 1 - 10 of 16
First | Prev. | 1 2 | Next | Last All