ข่าว

15 พ.ค. 2555

'ศิริโชค' เรียกร้องรัฐบาลหยุดหมู่บ้านแดง-ชี้ ทำประชาชนแตกแยก

         นายศิริโชค โสภา ส.ส. สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง กรณีการจัดตั้งหมู่บ้านแดงว่า จากความพยายามในการขยายพื้นที่หมู่บ้านเสื้อแดงของพรรคเพื่อไทยร่วมกับแกนนำ นปช.ในพื้นที่ภาคใต้ขณะนี้นั้น เป็นสิ่งที่ผมในฐานะ ส.ส.สงขลา มีความเป็นห่วงและไม่สบายใจอย่างยิ่ง เพราะการคำนึงถึงแต่ประโยชน์ในทางการเมืองของรัฐบาล สวนทางกับนโยบายที่ประกาศว่าจะสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้น แต่กลับนำธงแดงไปแบ่งแยกความเป็นชาติจนประชาชนเกิดความแตกแยก
          เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการต่อต้านการเปิดหมู่บ้านเสื้อแดง ของชาวภูเก็ต และล่าสุดที่ อ.จะนะ จ.สงขลา นั้น เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องทบทวนไม่ใช่ให้ท้ายคนเสื้อแดงเพื่อประโยชน์ทางการเมืองในการครอบงำประเทศของตัวเอง เพราะในขณะนี้มีการใช้งบประมาณแผ่นดิน กลไกรัฐ ไปรับใช้พรรคการเมือง ด้วยการนำเรื่องของประชาธิปไตย และยาเสพติด มาบังหน้า ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง และไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง โดยผมจะปรึกษากับทีมกฎหมายว่าพฤติกรรมเช่นนี้จะเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ เพราะเอาระบบราชการไปใช้ประโยชน์ในทางการเมือง
          ผมยกตัวอย่างกิจกรรมที่ถูกกำหนดไว้ในการเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงที่ จะนะ สงขลา วันที่ 14 พ.ค.ที่ผ่านมา และจะมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมในวันที่ 2-3 มิถุนายนนี้ โดยกลุ่มผู้จัดงานคืออดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อไทย มีแกนนำเสื้อแดงไปเป็นวิทยากร ที่สำคัญคือมีเจ้าหน้าที่รัฐด้านความมั่นคงเข้าไปร่วมกับโครงการ “แดงทั้งแผ่นดิน” ด้วย ซึ่งปรากฏชัดในหัวข้อบรรยาย เช่น วันที่ 2 มิ.ย. มีการบรรยายของ ธิดา ถาวรเศรษฐ ประธาน นปช. นายแพทย์เหวง โตจิราการ จตุพร พรหมพันธุ์ ที่สำคัญคือ นายวิภูแถลง พัฒนภูไท ระบุหัวข้อการบรรยายไว้ชัดเจนว่า “เปรียบเทียบผลงาน ปชป.กับ พท.ในภาคใต้”
          วันที่ 3 มิ.ย.ยิ่งชัดเจนว่ากิจกรรมครั้งนี้คือ “โรงเรียน นปช.แปลงร่าง” เพราะผู้บรรยายคือ นิสิต สินธุไพร ผอ.โรงเรียน นปช. บรรยายหัวข้อ “สถานภาพแดงทั้งแผ่นดิน” แล้วก็มี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต.ไปร่วมบรรยายกับเขาด้วย จากนั้นมีการแจกประกาศนียบัตร นปช.แดงทั้งแผ่นดินและกล่าวปิดงานโดย ณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ รมช.เกษตรฯ
          ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่ากังวลมาก ในอดีตเราต่อสู้กับลัทธิคอมมิวนิสต์จนได้รับชัยชนะ เพราะรัฐบาลไม่ได้รู้เห็นเป็นใจกับการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง แต่ตอนนี้ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต. นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายอำเภอจะนะ และ พ.ต.อ.อดิเรก บือราเฮง ผกก.สภอ.จะนะ เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
          แม้ว่าในกิจกรรมนี้จะระบุหัวข้อการบรรยายของ พ.ต.อ.ทวีไว้ว่าเป็นการไปให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด แต่ตลอดทั้งงานมันชัดครับว่าเป็นงาน “แดงทั้งแผ่นดิน” ที่น่าตกใจคือมีการระบุชัดเจนถึงผลที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าค่ายอบรมไว้ว่า “จะได้เยาวชนที่เข้าใจนโยบายรัฐบาลและนำไปปฏิบัติเป็นแบบอย่างของเยาวชนอื่นใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้” หมายความว่ารัฐบาล หน่วยงานด้านความมั่นคง เป็นเนื้อเดียวกับคนเสื้อแดง สนับสนุนวิธีคิดเกี่ยวกับการปกครองที่คนเสื้อแดงกำลังเคลื่อนไหวอย่างนั้นหรือ
          ผมจะไม่ตำหนิ พ.ต.อ.ทวี เลยถ้าเกิดว่าท่านดำเนินการเรื่องนี้ในนามของภาครัฐร่วมกับประชาชนอย่างแท้จริง โดยไม่มีเป้าหมายทางการเมืองเข้ามาแอบแฝง ท่านทำงานด้านความมั่นคงย่อมต้องรู้ถึงความละเอียดอ่อนในเรื่องสัญลักษณ์ของสีที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ท่านไปร่วมงานที่อ้างว่าเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล แต่วิทยากรคนอื่น ๆ ที่ไปอบรมแดงเถือกทั้งงาน หมายความว่า นโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลชุดนี้คือทิศทางเดียวกับการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงใช่หรือไม่
          พ.ต.อ.ทวี ไม่ทราบหรือครับว่า แนวคิดของกลุ่มคนเสื้อแดงมีการประกาศชัดเจนตั้งแต่การชุมนุมที่ผ่านมาว่ามีเป้าหมายนำไปสู่การ “จัดตั้งรัฐไทยใหม่” มีการก่อตั้งโรงเรียน นปช. ซึ่งถ้าหากท่านทำงานสอดประสานกับ สมช.และ กอ.รมน.ก็จะทราบดีว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความกังวลต่อการเผยแพร่แนวคิดผ่านโรงเรียน นปช.อย่างไร
          หน้าที่ของ เลขา ศอ.บต. คือ การคืนความสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่สิ่งที่ท่านกำลังจะทำในวันนี้คือร่วมมือกับรัฐบาลที่ไร้ความรับผิดชอบแบ่งแยกประชาชน คนไทยจะมีความหวังได้อย่างไรว่าความเป็นรัฐไทยจะไม่ถูกแบ่งแยก เมื่อรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐกลายเป็นเจ้าภาพในการสร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชน
          เลวร้ายไปกว่านั้นคือการใช้งบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นภาษีประชาชน ไปใช้จ่ายในการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงและพรรคเพื่อไทย สิ่งนี้ผมคิดว่าไม่เป็นธรรมกับคนไทย เพราะประชาชนเขาจ่ายภาษีให้รัฐเพื่อพัฒนาประเทศไม่ใช่แบ่งแยกแผ่นดิน ถ้าพวกท่านใช้อำนาจรัฐเพื่อประโยชน์ทางการเมืองที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ ผมเชื่อว่าประชาชนคงไม่ยอมให้พวกท่านทำแบบนี้ และอย่ามากล่าวหาว่าพรรคประชาธิปัตย์อยู่เบื้องหลัง เพราะประชาชนทุกคนเขารักแผ่นดินเกิดของตัวเองลุกขึ้นมาปกป้องไม่ให้ใครมาแบ่งแยก หากรัฐมีเจตนาดีจริงต้องยุติการปักธงแดงบูชา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปลี่ยนมาเป็นการปักธงชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ผมเชื่อว่าไม่มีใครคัดค้าน
          ก่อนที่สถานการณ์จะลุกลามบานปลายมากไปกว่านี้ผมขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
          1. ให้รัฐบาลชี้แจงให้ชัดเจนถึงงบประมาณที่ใช้ในการเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงว่าใช้งบจากส่วนไหน และนำหลักฐานมาชี้แจงต่อสาธารณะด้วย อย่าเพียงแค่กล่าวอ้างลอย ๆ
          2. ขอให้รัฐบาลประกาศให้ชัดเจนว่ามีอุดมการณ์ความคิดในทางการเมืองการปกครองเหมือนกับกลุ่มคนเสื้อแดงที่เคลื่อนไหวอยู่หรือไม่ และกำลังใช้เสื้อแดงเปิดเกมรุกเปลี่ยนโครงสร้างประเทศใช่หรือไม่
          3. ถ้ารัฐบาลไม่คิดแบ่งแยกประชาชนต้องเลิกสนับสนุนการเปิดหมู่บ้านแดง เพราะทุกหมู่บ้านในประเทศนี้มีสิทธิที่จะแสดงออกถึงการสนับสนุนแนวทางตามระบอบประชาธิปไตย มีส่วนร่วมกับการแก้ปัญหายาเสพติดได้โดยไม่ต้องใช้สีแดงเป็นสัญลักษณ์ จึงจะเกิดความเสมอภาคเท่าเทียม ไม่ใช่ต้องเป็นมวลชนจัดตั้งของรัฐจึงจะได้รับการดูแลในสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดทำกิจกรรม
          4. ขอให้รัฐบาลเลิกใช้กลไกรัฐ ข้าราชการ เป็นเครื่องมือทางการเมืองให้กับพรรคเพื่อไทยและกลุ่มคนเสื้อแดง
          5 .ขอให้รัฐบาลเคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน หยุดกล่าวหาหรือใช้ถ้อยคำยั่วยุที่กระทบต่อความรู้สึกของประชาชน เช่น กรณีนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.เกษตร ให้ร้ายการเคลื่อนไหวของชาวบ้านที่ภูเก็ตว่าพรรคประชาธิปัตย์อยู่เบื้องหลังและกล่าวหาว่าประชาชนไม่มีอุดมการณ์ ซึ่งนอกจากเป็นการดูถูกน้ำใจประชาชนแล้วยังเป็นท่าทีที่เติมเชื้อไฟให้เกิดความขัดแย้งแบ่งแยกมากขึ้นด้วย
          ผมฝากไปถึงนายณัฐวุฒิว่า ไม่มีใครคิดลอกเลียนการเผาบ้านเผาเมืองอย่างที่ นายณัฐวุฒิไปปลุกระดมจนทำให้พี่น้องเสื้อแดงหลงผิดติดคุก หรือเสียชีวิต แต่แกนนำเสวยสุขบนซากศพและอุดมการณ์จอมปลอม สิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ทำคือให้ความรู้กับประชาชนเพื่อให้เท่าทันกาฝากการเมืองที่กำลังกลืนกินประเทศไทยเท่านั้น
          6. ขอให้ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต.กลับไปทำหน้าที่ของตัวเอง หยุดรับใช้นักการเมืองเพื่อตำแหน่งหน้าที่ ถ้าท่านไม่ทบทวนบทบาทของตัวเองวางกรอบการทำหน้าที่ให้เหมาะสม ก็ทำใหผมอดคิดถึง้ข่าวหนาหูที่ว่าท่านทำทุกอย่งตอนนี้ทั้งการไปเจรจาลับกับกลุ่มก่อความไม่สงบตามนโยบาย พ.ต.ท.ทักษิณ จนกระทั่งมาเป็นแนวร่วมคนเสื้อแดง เป็นเพราะท่านแต่งตัวรอนั่งตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมในปีหน้ามีน้ำหนักมากขึ้น
          7. ขอเรียกร้องไปยัง นางสาวยิ่งลักษณ์?ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ประกาศจะสร้างความปรองดองให้แสดงภาวะผู้นำหยุดปัญหาเหล่านี้ ประเทศชาติบอบช้ำมามากแล้วเลิกสุมฟืนเข้ากองไฟ แล้วช่วยกันสาดน้ำดับไฟดีกว่า ด้วยวิธีการง่าย ๆ เลิกแบ่งแยกประชาชนด้วยการเปิดหมู่บ้านเสื้อแดง แต่ถ้าท่านไม่ทำก็เท่ากับท่านเห็นด้วยกับการสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้
          ผมขอเรียกร้องให้รัฐบาล “หยุดหมู่บ้านเสื้อแดง หยุดแบ่งแยกประชาชน” ทันที

          ทีมโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ 15 พ.ค. 2555
ข่าวอื่นๆ