ข่าว

 ผลการประชุมกรรมการบริหารปชป.  เดินหน้า 4 กิจกรรม จัดเวทีผ่าความจริง  -สร้างแนวร่วมในระดับท้องถิ่นและจังหวัด -เปิดโปรงนโยบายที่ล้มเหลวของรัฐบาล  เดินหน้าจัดพิมพ์เขียวประเทศ
14 ส.ค. 2555

ผลการประชุมกรรมการบริหารปชป. เดินหน้า 4 กิจกรรม จัดเวทีผ่าความจริง -สร้างแนวร่วมในระดับท้องถิ่นและจังหวัด -เปิดโปรงนโยบายที่ล้มเหลวของรัฐบาล เดินหน้าจัดพิมพ์เขียวประเทศ

ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคว่า ที่ประชุมได้มีการวางยุทธศาสตร์และกิจกรรมของพรรคที่จะดำเนินการในครึ่งปีหลังของปี 55 นี้ โดยมี 4 กิจกรรมคือ 1.จัดเวทีประชาชนผ่าความจริงเหมือนที่ผ่านมา แม้ว่าเรื่องของการเสนอ พ.ร.บ.ว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ หรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาลจะมีท่าทีชะลอเรื่องนี้ออกไปก่อน แต่เราจะเดินหน้าจัดต่อไป เพื่อติดอาวุธทางปัญญาให้คนไทยรู้ทันระบอบทักษิณ รู้ทันกลโกง แนวคิดที่เป็นอันรายต่อประเทศ รวมทั้งนโยบายต่างๆ ที่รัฐบาลทำไม่สำเร็จหรือเป็นภัยต่อประเทศ


2. สร้างแนวร่วมทั้งประเทศ โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ จะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยจะทำกิจกรรมกับมวลชนทั้งระดับท้องถิ่น และระดับจังหวัด สร้างสมาชิกสัมพันธ์ทั้งทางโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค และทำกิจกรรมในพื้นที่ โดยพรรคจะเน้นเพิ่มเติมสมาชิก พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการติดต่ออย่างใกล้ชิดมากขึ้น ซึ่งพรรคมีแนวคิดว่าอาจจะมีการส่งข้อความสั้นไปยังฐานสมาชิกของพรรค ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินค่าใช้จ่ายและศึกษาเรื่องข้อกฎหมายอยู่


3. ทางพรรคจะมีการเปิดเผยเรื่องนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลที่ล้มเหลว เช่น ปัญหาของแพงในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งตอนนี้ก็ยังวางใจไม่ได้ เพราะกลางเดือนนี้อาจมีการขยับราคาสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นราคาแอลพีจีภาคขนส่ง ซึ่งต้องคอยจับตาดูเพื่อเตือนประชาชน นโยบายทุจริตคอร์รัปชั่นต่าง เช่น โครงการรับจำนำข้าว ที่พรรคจะมีการให้ความรู้ความเข้าใจประชาชนในระดับรากหญ้า เกษตรกร ผ่านโครงสร้างพรรคในระดับรองหัวหน้าพรรค เพราะรัฐบาลมีการบิดเบือนเรื่องความเสียหายของโครงการจำนำข้าว ซึ่งนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกฯ และรมว.คลัง ระบุว่าหากเสียหายมากกว่า 6 หมื่นล้านบาท เมื่อเทียบกับโครงการประกันรายได้ที่เราเอามาเป็นค่าส่วนต่างจ่ายให้ประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นคนละส่วนกัน แต่รัฐบาลนี้ต้องเสียหายไปแล้วกว่า 4.8 หมื่นล้านบาทเป็นค่าดอกเบี้ยในการรับ จำนำข้าวเพียงอย่างเดียว ทำให้คาดการว่าแค่ปีเดียวคงเสียหายไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาท ดังนั้น ทงคณะกรรมการบริหารพรรคจึงให้จับตาดูอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ตนอยากจะทวงถามนายกิตติรัตน์ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นปีเดียวกับโครงการจำนำข้าวมีตัวเลขสูงกว่า 6 หมื่นล้านบาท จะรับผิดชอบต่อคำพูดที่เคยพูดไว้อย่างไร


นายชวนนท์ กล่าวว่า 4.กิจกรรมออกแบบพิมพ์เขียวประเทศ ที่มีนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน รองหัวงหน้าพรรคเป็นผู้รับผิดชอบจะดำเนินการโครงการดังกล่าวร่วมกับมูลนิธินายควง อภัยวงศ์ โดยจะเริ่มต้นทำงานร่วมกับภาคเอกชนและประชาชนระดมความคิดร่วมกันออกแบบประเทศไทย ต่อยอดจากผลงานรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค และตามที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ เคยเริ่มทำดัชนีก้าวหน้าประเทศ วัดระดับความเจริญของประเทศทั้งด้านวัตถุ จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจไว้ด้วยกัน ซึ่งเราจะใช้ตรงนี้เป็นบรรทัดฐานประเมินและวางรากฐานในการออกแบบประเทศไทย โดยจะมีการจัดสำนักงานที่เป็นทางการเชิญนักวิชาการทั้งระดับประเทศและระดับโลกเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะดำเนินการให้สำเร็จในช่วงสิ้นปีนี้ เพื่อที่ช่วงต้นปีหน้าพรรคจะนำมาเป็นนโยบายที่มีส่วนร่วมจากประชาชนเป็นแนวทางในการทำงานของพรรคในอนาคตต่อไป
ข่าวอื่นๆ