เมนูหลัก

เมนูย่อย

เลือกให้ “ถูก ใจ”

เบี้ยผู้ยากไร้ 800 บาท/เดือน โอนตรงสู่บัญชี

เงินอุดหนุนให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาท/ปี ใช้จ่ายที่ไหนก็ได้ กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน

คลิกเพื่อเลือก “สนับสนุนนโยบาย” หรือ “ไม่สนับสนุนนโยบาย”
*นโยบายเสนอโดย NEW DEM

เลือกให้ “ถูก ใจ”

ประกันรายได้แรงงาน 120,000 บาท/ปี

เป้าหมายค่าแรงของคนไทย ต้องไม่ต่ำกว่า 120,000 บาท/ปี รัฐจ่ายส่วนต่าง ลดภาระผู้ประกอบการ

คลิกเพื่อเลือก “สนับสนุนนโยบาย” หรือ “ไม่สนับสนุนนโยบาย”
*นโยบายเสนอโดย NEW DEM

เลือกให้ “ถูก ใจ”

ประกันรายได้เกษตรกร ไม่แทรกแซงกลไกตลาด

ข้าว ข้าวโพด มัน ยาง ปาล์ม มีหลักประกันรายได้ขั้นต่ำในการประกอบอาชีพ

คลิกเพื่อเลือก “สนับสนุนนโยบาย” หรือ “ไม่สนับสนุนนโยบาย”
*นโยบายเสนอโดย NEW DEM

เลือกให้ “ถูก ใจ”

โฉนดสีฟ้า ยกระดับ สปก.

ขยายโอกาสเกษตรกร ให้ที่ดิน สปก. สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของรัฐ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเกษตรกรรม

คลิกเพื่อเลือก “สนับสนุนนโยบาย” หรือ “ไม่สนับสนุนนโยบาย”
*นโยบายเสนอโดย NEW DEM

เลือกให้ “ถูก ใจ”

เกิดปั๊บ รับสิทธิ์เงินแสน

เงินอุดหนุนแบบถ้วนหน้า เด็ก 0-8 ปี 1,000 บาท/เดือน เพื่อร่างกายที่แข็งแรงของเด็กแรกเกิด

คลิกเพื่อเลือก “สนับสนุนนโยบาย” หรือ “ไม่สนับสนุนนโยบาย”
*นโยบายเสนอโดย NEW DEM

เลือกให้ “ถูก ใจ”

ปราบยาเสพติด “ปะ-ฉะ-ดะ” ไม่เกรงใจใคร

ป.ป.ส. ยุคใหม่ ให้อำนาจสอบสวนคดี คานอำนาจตำรวจท้องที่ ไม่เกรงกลัวอิทธิพล

คลิกเพื่อเลือก “สนับสนุนนโยบาย” หรือ “ไม่สนับสนุนนโยบาย”
*นโยบายเสนอโดย NEW DEM

ข่าวสารจากทางพรรค

รายละเอียดนโยบายที่ใช้ในการประกาศโฆษณา

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 57 กำหนดให้การประกาศโฆษณานโยบายของพรรคการเมือง อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้

       (1) วงเงินที่ต้องใช้ และที่มาของเงินที่จะใช้ในการดำเนินการ
       (2) ความคุ้มค่าและประโยชน์ในการดำเนินนโยบาย
       (3) ผลกระทบและความเสี่ยงในการดำเนินนโยบาย

พรรคประชาธิปัตย์จึงดำเนินการตามบทบัญญัติดังกล่าว ดังนี้

ดาวน์โหลด รายละเอียดนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 2562


นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ.2562

ด้วยเหตุที่สถานการณ์ทั้งของประเทศไทยและของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่และการพัฒนาประเทศอย่างมาก พรรคประชาธิปัตย์จึงได้กำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในทุกๆ ด้าน

โดยมีรายละเอียดของนโยบายด้านต่าง ๆ ดังนี้

ดาวน์โหลด นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 2562


ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 57 ระบุว่า การกำหนดนโยบายของพรรคการเมืองที่ใช้ในการประกาศโฆษณา ให้คำนึงถึงความเห็นของสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด


ข่าวสารพรรค

อัพเดตข่าวสารภายในพรรค

ข่าวเด่น
วันที่ : 4 มิ.ย. 2562

คำแถลงผลการประชุมร่วมระหว่างกรรมการบริหาร และ ส.ส. ของพรรคประชาธิปัตย์

ข่าวเด่น
วันที่ : 24 พ.ค. 2562

ที่ประชุมร่วม กก.บห. และ ส.ส. “ประชาธิปัตย์” เห็นชอบ เสนอชื่อ “นายชวน หลีกภัย” เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ประเทศได้บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นหลักแก่บ้านเมือง

ข่าวเด่น
วันที่ : 23 พ.ค. 2562

ที่ประชุม ส.ส. ปชป. มีมติอาสาเป็นผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติ

วันที่ : 23 พ.ค. 2562

ประชาธิปัตย์ ยืนยันเป็นพรรคที่เชิดชูชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างมั่นคง ทั้งอุดมการณ์ นโยบายและทางปฏิบัติ 

วันที่ : 23 พ.ค. 2562

สส.ประชาธิปัตย์ เตรียมลุย เป็นปากเสียงให้ประชาชนทันทีที่เปิดสภา ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาล

วันที่ : 21 พ.ค. 2562

ที่ประชุม ส.ส. ปชป. ตั้ง “องอาจ” เป็นประธาน ส.ส. “ชินวรณ์” ประธานวิปพรรค มอบ กก.บห. ไปประสานทิศทางการเมืองกับพรรคการเมืองอื่นๆ ก่อนนัดประชุมใหม่ 23 พ.ค.

วันที่ : 20 พ.ค. 2562

"จุรินทร์" จัดทัพ "อเวนเจอร์ ประชาธิปัตย์" พร้อมขับเคลื่อนพรรคให้เดินไปข้างหน้าด้วย 2 กลไกหลัก

วันที่ : 20 พ.ค. 2562

“จุรินทร์” ยืนยันเมื่อ “ประชาธิปัตย์” มีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบ ไม่มีอะไรเป็นความลับ แม้แต่หัวหน้าพรรคฯ ก็ต้องยึดมติพรรค

วันที่ : 19 พ.ค. 2562

"จุรินทร์" เรียกประชุม "ทีมอเวนเจอร์ส" เตรียมความพร้อมเต็มรูปแบบ

วันที่ : 17 พ.ค. 2562

 “โฆษก ปชป.” ปฏิเสธข่าวลือ ย้ำ “ประชาธิปัตย์” เป็นสถาบันทางการเมือง มีจุดยืน มีหลักการ และมีศักดิ์ศรี มีขั้นตอนกำหนดไว้แล้ว

วันที่ : 17 พ.ค. 2562

“เฉลิมชัย” ย้ำให้รอ 2-3 วัน ทิศทางของเรา เราก็ต้องชัดเจนเมื่อถึงวันนั้น

ข่าวเด่น
วันที่ : 16 พ.ค. 2562

“จุรินทร์” เข้าสักการะพระแม่ธรณี เตรียมบริหารภายในพรรคก่อน รอนับหนึ่งทางการเมือง

ข่าวเด่น
วันที่ : 16 พ.ค. 2562

“วิสัยทัศน์” ของผู้สมัครชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์”

ข่าวเด่น
วันที่ : 16 พ.ค. 2562

“จุรินทร์” กล่าวขอบคุณอดีตหัวหน้าพรรค เพื่อนสมาชิกพรรค พี่น้องคนไทย และชาวจังหวัดพังงาที่ทำให้ได้เติบโตทางการเมือง

วันที่ : 10 พ.ค. 2562

“ประชาธิปัตย์” ยืนยันไม่มีการเจรจาต่อรองตำแหน่ง ให้ หัวหน้าพรรค – กก.บห.ชุดใหม่ ตัดสินโดยยึดประโยชน์ชาติเป็นหลัก

วันที่ : 9 พ.ค. 2562

ราเมศ ชี้ กกต. คำนวณคะแนน สส. บัญชีรายชื่อ ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.

ข่าวเด่น
วันที่ : 29 เม.ย. 2562

“ประชาธิปัตย์” แสดงหลักฐานยืนยันผลการนับคะแนน นครปฐม เขต 1 ประชาธิปัตย์ชนะอนาคตใหม่ 4 คะแนน

วันที่ : 23 เม.ย. 2562

"จุรินทร์" แถลงผลการประชุม กก.บห. มีมติจัดประชุมใหญ่ 15 พ.ค. เลือกหัวหน้าพรรค และ กก.บห.ชุดใหม่

ข่าวเด่น
วันที่ : 18 เม.ย. 2562

ผลการประชุม กก.บห. ประชาธิปัตย์ ตั้ง คกก. กำหนดเกณฑ์เลือกหัวหน้าพรรค ให้เสร็จใน 5 วัน ก่อนเสนอเข้าที่ประชุม กก.บห. หาข้อยุติ

วันที่ : 16 เม.ย. 2562

อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมสังเกตการณ์เลือกตั้งอินโด อึ้งเจอระบบซับซ้อนบัตร 5 ใบ เลือกตั้ง ปธน.-ส.ส.-ส.ว. พร้อมกัน มีผู้สมัครกว่า 2แสน

วันที่ : 10 เม.ย. 2562

"นิพิฏฐ์" ร้อง กกต. คุ้มครองพยานทุจริตเลือกตั้งเขต 2 พัทลุง

ข่าวเด่น
วันที่ : 6 เม.ย. 2562

“จุรินทร์” เปรียบ ประชาธิปัตย์ เหมือนชีวิตคน  มั่นใจชาวประชาธิปัตย์จะร่วมมือร่วมใจพาพรรคฯ ไปนั่งในหัวใจประชาชนได้อีกครั้ง

วันที่ : 29 มี.ค. 2562

“นิพิฏฐ์” แฉ โกงเลือกตั้งใต้ เปิดคลิป โชว์ไลน์ แฉกระบวนการซื้อเสียง ระบุโทษขั้นถึงยุบพรรค

วันที่ : 27 มี.ค. 2562

“ราเมศ” เรียกร้อง กกต. ทบทวนมติบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ต้องตีความกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิ์ประชาชน

ข่าวเด่น
วันที่ : 23 มี.ค. 2562

ประกาศงดโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทุกช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 22 มี.ค. 2562

"อภิสิทธิ์" เปิดขบวน Not For Sale ไม่มีของแจก ไม่มีเงินให้ มีแต่ความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะรับใช้ประชาชน

ข่าวเด่น
วันที่ : 19 มี.ค. 2562

ศุกร์นี้ “ประชาธิปัตย์” ปราศรัยใหญ่ครั้งสุดท้าย ณ ลานคนเมือง “ธนา” ชี้ซื้อเสียงหัวละพันบาท จี้ กกต. สกัดซื้อเสียงให้เข้มข้น

ข่าวเด่น
วันที่ : 17 มี.ค. 2562

ปชป. ประกาศนโยบาย ประชาธิปไตย "สุจริต" กำจัดคอร์รัปชัน ปราบโกงทุกรูปแบบ

วันที่ : 16 มี.ค. 2562

"องอาจ" จี้ กกต. สอบเกณฑ์คนเเพร่ต้อนรับ"บิ๊กตู่" แนะจับตากำหนดการลงพื้นที่นายกฯ 7 วันก่อนเลือกตั้ง เเอบเเฝงหาเสียง ไล่ไปเตือน พปชร. เลิกประชานิยมสุดขั้ว

ข่าวเด่น
วันที่ : 15 มี.ค. 2562

รายชื่อ - หมายเลขผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ทุกเขตเลือกตั้ง 350 เขต ทั่วประเทศ

ข่าวเด่น
วันที่ : 13 มี.ค. 2562

“กรณ์-จุติ-องอาจ” แถลง เหตุผลทางนโยบาย ปชป.ต้องเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลเท่านั้น

ข่าวเด่น
วันที่ : 12 มี.ค. 2562

ปชป. ชูอุดมการณ์พรรค ยุติสืบทอดอำนาจ อภิสิทธิ์ประกาศชัด ไม่ร่วมกับพรรคเพื่อไทย

ข่าวเด่น
วันที่ : 4 มี.ค. 2562

ประชาธิปัตย์ ประกาศนโยบายเพื่อผู้หญิง

วันที่ : 2 มี.ค. 2562

“องอาจ” ประณามคำสั่งอัปยศปลดพิธีกรดีเบตช่อง 9

วันที่ : 2 มี.ค. 2562

"ราเมศ" เตือนประชาชนพบคลิปผิดกฎหมาย ห้ามแชร์ ผิดกฎหมาย

วันที่ : 1 มี.ค. 2562

ปชป. เตือนไม่ควรบิดเบือนภาพ - ข้อมูล การจับมือตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้ง

วันที่ : 28 ก.พ. 2562

“ราเมศ” เรียกร้อง กกต. เปิดเผยรายชื่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

วันที่ : 28 ก.พ. 2562

“ชาญชัย” เรียกร้อง กกต. สอบประวัติ กก.ประจำหน่วยเลือกตั้ง แจ้งสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าเพื่อความโปร่งใส สุจริต เป็นธรรม ตรวจสอบสอบได้

ข่าวเด่น
วันที่ : 25 ก.พ. 2562

รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ทุกภาค

วันที่ : 23 ก.พ. 2562

“องอาจ” ชวนประยุทธ์ร่วมวงดีเบต

ข่าวเด่น
วันที่ : 18 ก.พ. 2562

“ดร.ศุภชัย” วอน สนช. หยุดพิจารณา พ.ร.บ.ข้าว เปิดทางให้ “สภาจากประชาชน” ตรวจสอบผลกระทบชาวนาดีกว่า

ข่าวเด่น
วันที่ : 11 ก.พ. 2562

“อภิสิทธิ์” เผยนโยบายสาธารณะ ต้องครอบคลุมทุกกระทรวง คนแก้ได้จริงต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้น

ข่าวเด่น
วันที่ : 10 ก.พ. 2562

50 ปี “ชวน หลีกภัย” ผู้แทนราษฎร 15 สมัย ผู้ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในการเลือกตั้งมากที่สุดในประเทศไทย

วันที่ : 5 ก.พ. 2562

“ธนา” ชูนโยบาย “แก้จน – ให้สิทธิการเช่าแฟลตเคหะฯ กู้เงินได้” ตอบโจทย์ชาวแฟลต ไม่ใช้งบประมาณ แต่สร้างหลักประกันให้ผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ

วันที่ : 4 ก.พ. 2562

 “จุรินทร์” ชู 4 จุดขาย ย้ำภาคใต้ต้องได้มากกว่าเดิม พร้อมเป็นแกนตั้งรัฐบาล 

ข่าวเด่น
วันที่ : 4 ก.พ. 2562

"มาร์ค" นำทีมผู้สมัคร ส.ส.กทม. ประชาธิปัตย์ ยื่นใบสมัคร เนื้อหอม ได้รับความสนใจทั้ง จากสื่อไทย-สื่อเทศ บรรยากาศคึกคัก

ข่าวเด่น
วันที่ : 4 ก.พ. 2562

“จุฤทธิ์” แนะประชาชนตรวจสอบ “เบอร์ผู้สมัครประชาธิปัตย์” ในเขตของตัวเอง

ข่าวเด่น
วันที่ : 3 ก.พ. 2562

"ร่วมสร้างประชาธิปไตยสุจริต สนับสนุนประชาธิปัตย์ 001"

ข่าวเด่น
วันที่ : 30 ม.ค. 2562

“จุรินทร์” มั่นใจปักธงราชบุรีสำเร็จ

ข่าวเด่น
วันที่ : 30 ม.ค. 2562

“อภิสิทธิ์” เสนอ หาเสียงนโยบายอย่างสร้างสรรค์

ข่าวเด่น
วันที่ : 30 ม.ค. 2562

รองโฆษกปชป.  ยืนยัน  ประชาธิปัตย์ เขียนนโยบายจากความเดือดร้อนประชาชน ไม่จำเป็นต้องลอกเลียนใคร

ข่าวเด่น
วันที่ : 29 ม.ค. 2562

“อภิสิทธิ์” นำทีม ผู้สมัคร ส.ส.สมุทรสาคร ล่องเรือ  ประกาศวาระสมุทรสาคร “แก้ปัญหาจราจร-สิ่งแวดล้อม-ประมง-ราคาสินค้าเกษตร”

วันที่ : 28 ม.ค. 2562

ปชป. เสนอวิสัยทัศน์ชวนภาคอุตสาหกรรม แก้จน สร้างคน สร้างชาติ 

ข่าวเด่น
วันที่ : 27 ม.ค. 2562

“บัญญัติ – คุณหญิงกัลยา” เปิดตัวผู้สมัครจังหวัดเลย มั่นใจเพิ่ม ส.ส. ในอีสานได้

ข่าวเด่น
วันที่ : 27 ม.ค. 2562

“อภิสิทธิ์” นำทีมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครภาคเหนือ ชูภาคเหนือเป็นอารยธรรมล้านนามหานคร  เป็นช่องทางให้ประชาชนได้มีโอกาสสร้างรายได้

ข่าวเด่น
วันที่ : 26 ม.ค. 2562

“กรณ์ – อนุชา” แสดงวิสัยทัศน์ นโยบายเศรษฐกิจ ตลาดทุนไทย ภายใต้รัฐบาลหลังเลือกตั้ง

ข่าวเด่น
วันที่ : 26 ม.ค. 2562

“ธนา” ชี้ ปชป. พร้อมประกาศรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.จันทร์นี้

วันที่ : 25 ม.ค. 2562

“โฆษก ปชป.” แนะ กกต. ตั้งหน่วยตอบข้อสงสัยด่วน ให้ผู้สมัคร และพรรคการเมือง

ข่าวเด่น
วันที่ : 24 ม.ค. 2562

“อภิสิทธิ์” แนะ กกต. เร่งออกระเบียบให้ชัดเจน หวั่น ควบคุมเกินจำเป็นจนเสียบรรยากาศเลือกตั้ง

วันที่ : 23 ม.ค. 2562

“ปชป.” ยินดีกับคนไทยจะได้มีการเลือกตั้ง พร้อมประกาศเป็นทางเลือกหลักด้วยสโลแกน “แก้จน สร้างคน สร้างชาติ”

วันที่ : 22 ม.ค. 2562

ประชาธิปัตย์มั่นใจส่งผู้สมัครได้ เราทำทุกอย่างตามที่กฎหมายกำหนด ตามเงื่อนเวลาทุกอย่าง

ข่าวเด่น
วันที่ : 20 ม.ค. 2562

“อภิสิทธิ์” เปิดศูนย์ NEWDEM จ่อเปิดนโยบายประชาธิปัตย์เชิงพื้นที่เพิ่มอีก

ข่าวเด่น
วันที่ : 19 ม.ค. 2562

“ประชาธิปัตย์” ประณามผู้ก่อเหตุความไม่สงบภาคใต้ เป็นเหตุสูญเสียยิ่งใหญ่ให้พระสงฆ์ ตำรวจ ทหาร เสียชีวิต

วันที่ : 17 ม.ค. 2562

"อภิสิทธิ์" ลงพื้นที่พบปะพี่น้องชาวพิมาย

วันที่ : 17 ม.ค. 2562

'อรรถวิชช์' ขอรัฐแปลงที่รกร้างของราชการ ทำสวนสาธารณะชั่วคราว เพิ่มพื้นที่สีเขียว

ข่าวเด่น
วันที่ : 17 ม.ค. 2562

“ธนา” ตอก “ณัฐวุฒิ” ปากประชาธิปไตย แต่ใช้ความรุนแรง ไร้ภาวะผู้นำ

ข่าวเด่น
วันที่ : 16 ม.ค. 2562

“อภิสิทธิ์”  ชวนสังคมเผชิญความจริง แก้ความเหลื่อมล้ำระบบขนส่ง ต้องมีกติกาช่วยเหลือจุนเจือกันระหว่างรถยนต์ส่วนบุคคล – รถสาธารณะ

ข่าวเด่น
วันที่ : 16 ม.ค. 2562

“อภิสิทธิ์” แนะ 7 แนวคิดประชาธิปัตย์ แก้ปัญหาเหลื่อมล้ำได้

ข่าวเด่น
วันที่ : 15 ม.ค. 2562

 “อภิสิทธิ์” ขอให้รัฐบาลทำความเข้าใจกับประชาชนให้ชัดเจนถึงการรับมือปัญหามลพิษ

วันที่ : 15 ม.ค. 2562

“ธนา” ตอบ “เฉลิม” ประชาธิปัตย์ ต่อสู้คัดค้าน “พรบ.นิรโทษกรรม สุดซอย” ที่ทำลายหลักนิติรัฐ นิติธรรม ร้ายแรงที่สุด

วันที่ : 12 ม.ค. 2562

“ อภิสิทธิ์ –พริษฐ์” ร่วมงานวันเด็ก ในเขตบางกะปิ ย้ำ 'ประชาธิปัตย์' ให้ความสำคัญการศึกษา เด็ก-เยาวชน

ข่าวเด่น
วันที่ : 12 ม.ค. 2562

เชิญประชาชนร่วม คิกออฟ แคมเปญ “นโยบายแก้จน สร้างคน สร้างชาติ” พร้อมเปิดตัวผู้สมัครในกทม. กับพรรคประชาธิปัตย์

ข่าวเด่น
วันที่ : 11 ม.ค. 2562

“อภิสิทธิ์” มั่นใจ นโยบายปฏิรูปภาษีของประชาธิปัตย์ ช่วยดึงคนมีกำลังสร้างรัฐสวัสดิการ

วันที่ : 11 ม.ค. 2562

“ประชาธิปัตย์” ยกระดับคุณภาพหลักประกันสุขภาพด้วยฐานข้อมูล Big Data

วันที่ : 11 ม.ค. 2562

“อภิสิทธิ์” ไม่เห็นด้วย ยุบรวม 3 กองทุนหลักประกันสุขภาพ

วันที่ : 11 ม.ค. 2562

“อภิสิทธิ์” เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์ เขตบางซื่อ

วันที่ : 9 ม.ค. 2562

ยาง ปาล์ม ประมง ประชาธิปัตย์ พร้อมมีคำตอบ ขอโอกาสเราเข้าไปยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวใต้

วันที่ : 9 ม.ค. 2562

“อภิสิทธิ์” ระบุแก้วิกฤตใต้ ด้วยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่ – นำสันติสุขกลับคืนด้วยวิธีประชาธิปัตย์ – แก้ปัญหายาเสพติด

วันที่ : 9 ม.ค. 2562

“อภิสิทธิ์” ระบุ การทำประชาธิปไตยให้ยั่งยืน  “ประชาชนต้องเป็นใหญ่ ประชาธิปไตยต้องสุจริต”

วันที่ : 9 ม.ค. 2562

'อภิสิทธิ์' โชว์แก้เศรษฐกิจ-การศึกษา นำ ปชป .ทางหลัก เลือกตั้ง'62

วันที่ : 8 ม.ค. 2562

ประชาธิปัตย์ เปิดตัว 3 ผู้สมัคร จันทบุรี เชื่อล้มแชมป์เก่าได้

วันที่ : 8 ม.ค. 2562

ปชป. เปิด 17 ว่าที่ผู้สมัครภาคกลาง หวังกวาดคะแนนครึ่งล้าน

วันที่ : 8 ม.ค. 2562

“ประชาธิปัตย์” เกาะติดทุกพื้นที่ ผลกระทบจากภัย “ปาบึก”

วันที่ : 8 ม.ค. 2562

“อภิสิทธิ์" เดินลุย แหลมตะลุมพุก รับฟัง และให้กำลังใจพี่น้องที่ประสบภัย "พายุปาบึก"

วันที่ : 8 ม.ค. 2562

"อภิสิทธิ์" ฝากรัฐออกหลักเกณฑ์พิเศษช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟูผู้ประสบภัย "พายุปาบึก"

วันที่ : 6 ม.ค. 2562

ผลการประชุม กก.บห. ประชาธิปัตย์ 6 ม.ค. 2562

วันที่ : 6 ม.ค. 2562

รองโฆษก ปชป.เกาะติดพื้นที่รับภัย “ปาบึก” เผยเป็นมหาภัยในรอบ 50 ปี เชื่อด้วยน้ำใจคนไทยจะผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ได้

วันที่ : 5 ม.ค. 2562

“องอาจ” เผย ที่ประชุม กก.คัดสรรผู้สมัคร ปชป. เตรียมส่ง 350 รายชื่อ ให้ ที่ประชุม กก.บห. พรุ่งนี้

วันที่ : 5 ม.ค. 2562

"อภิสิทธิ์" สั่งลูกพรรคฯ งดกิจกรรมการเมือง ระดมลูกพรรคช่วยประชาชน พร้อมตั้ง 50 ศูนย์ช่วยภาคใต้

วันที่ : 3 ม.ค. 2562

“โฆษกปชป.” แถลงจุดยืน ไม่จัดตั้งรัฐบาลก่อนรู้ผลเลือกตั้ง ย้ำ “ประชาธิปัตย์” ไม่จับมือคนโกงเงินแผ่นดิน

วันที่ : 2 ธ.ค. 2561

“ประชาธิปัตย์” ประกาศ เดินหน้าดันกระจายอำนาจท้องถิ่นเต็มที่

วันที่ : 2 ธ.ค. 2561

"อภิสิทธิ์" ลุยพื้นที่สุโขทัย ชูนโยบายสร้างหลักประกันความมั่นคงให้ประชาชน ย้ำโครงการประกันรายได้เกษตรกรสร้างเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในระยะยาว

วันที่ : 2 ธ.ค. 2561

“อภิสิทธิ์” ปราศรัยบ้านด่านลานหอย สุโขทัย ชาวบ้านตะโกนยอมรับ “รวยเป็นหย่อมๆ แต่จนกระจาย”

วันที่ : 2 ธ.ค. 2561

“อภิสิทธิ์” ปราศรัย ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย ชี้บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร อยู่ที่ประชาชนเลือกพรรคการเมืองแบบไหน

บทความ

แนวคิด การวิเคราะห์เกี่ยวกับพรรค สังคม เศรษฐกิจ

วันที่ : 25 มี.ค. 2562

“อภิสิทธิ์” กล่าวขอบคุณคนไทยที่ไปใช้สิทธิ์ ทุกคะแนนเสียงที่มอบให้ประชาธิปัตย์จะไม่สูญเปล่า

วันที่ : 22 มี.ค. 2562

ปราศรัยใหญ่ ณ ลานคนเมือง โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

วันที่ : 20 มี.ค. 2562

“สุทธิชัย หยุ่น” เปิดใจ “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง

วันที่ : 18 มี.ค. 2562

คำต่อคำการปราศรัยใหญ่กรุงเทพฯ โซนตะวันออก โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

วันที่ : 18 มี.ค. 2562

การเสวนา เรื่อง “Shaping  Thai Industry : ทิศทางอุตสาหกรรมไทย” – “ตอบโจทย์อุตสาหกรรมไทย” ณ ไบเทค บางนา โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

วันที่ : 15 มี.ค. 2562

เสวนานโยบายพรรคการเมืองกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรในวิชาชีพสุขภาพเพื่อผู้ป่วย Patient and Personnel Safety Policy (2P Safety)

วันที่ : 12 มี.ค. 2562

ส่วนหนึ่งของคำปราศรัยโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เวทีโรงหนังเก่าตลาดกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

วันที่ : 11 มี.ค. 2562

จุดยืนทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคฯ

วันที่ : 10 มี.ค. 2562

นโยบาย “สร้างชาติ” : 10 จุดเปลี่ยนเศรษฐกิจไทย

วันที่ : 9 มี.ค. 2562

ชุดนโยบาย “สร้างชาติ” : 10 จุดเปลี่ยนเศรษฐกิจไทย

วันที่ : 8 มี.ค. 2562

คำต่อคำ ปราศรัยใหญ่ภาคกลาง ฝั่งตะวันตก จังหวัดราชบุรี โดย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

วันที่ : 4 มี.ค. 2562

เปิดนโยบายวาระผู้หญิงของพรรคประชาธิปัตย์ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

วันที่ : 1 มี.ค. 2562

ปราศรัยใหญ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

วันที่ : 22 ก.พ. 2562

การปราศรัยใหญ่ ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

วันที่ : 21 ก.พ. 2562

คำต่อคำ “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” ในรายการ “เจาะลึกข่าวร้อน” ทางช่อง TNN24

วันที่ : 16 ก.พ. 2562

คำต่อคำการปราศรัยใหญ่ภาคตะวันออก พรรคประชาธิปัตย์ โดยนายชวน หลีกภัย

วันที่ : 15 ก.พ. 2562

คำต่อคำการปราศรัยใหญ่ภาคตะวันออก พรรคประชาธิปัตย์ หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค

วันที่ : 14 ก.พ. 2562

แม่ทัพใหญ่ พรรคประชาธิปัตย์ กับการสู้ศึกเลือกตั้งปี 62 [รายการคมชัดลึก 28 มกราคม 2562 ]

วันที่ : 9 ก.พ. 2562

การปราศรัย "ปฏิญญาทุ่งสง" "คืนความเป็นธรรม สู่ความเท่าเทียม" ของพรรคประชาธิปัตย์ โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

วันที่ : 9 ก.พ. 2562

การปราศรัยครั้งประวัติศาสตร์ โชว์วิสัยทัศน์ และนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ โดย นายชวน หลีกภัย

วันที่ : 8 ก.พ. 2562

คำต่อคำการปราศรัยครั้งประวัติศาสตร์ โชว์วิสัยทัศน์ และนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

วันที่ : 8 ก.พ. 2562

คำต่อคำ การแสดงวิสัยทัศน์ "อนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง”

วันที่ : 3 ก.พ. 2562

คำต่อคำ ประชาธิปัตย์ แถลงนโยบาย “ยกระดับ...ชีวิตจริงคนกรุงเทพฯ”

วันที่ : 2 ก.พ. 2562

คำต่อคำ ประชาธิปัตย์ฺ ประกาศนโยบาย "อากาศสะอาด" ยั่งยืน

วันที่ : 23 ม.ค. 2562

ตรงไปตรงมากับอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ทางสถานีวิทยุ เอฟเอ็ม 101

วันที่ : 16 ม.ค. 2562

ตรงไปตรงมากับอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ทางสถานีวิทยุ เอฟเอ็ม 101

วันที่ : 16 ม.ค. 2562

คำต่อคำ ประชาธิปัตย์ ประกาศนโยบาย "ยกระดับครูไทย"

วันที่ : 13 ม.ค. 2562

คำต่อคำ  “อภิสิทธิ์” ประกาศจุดยืน สโลแกน “ประชาชนเป็นใหญ่ ประชาธิปไตยสุจริต”

วันที่ : 10 ม.ค. 2562

ตรงไปตรงมากับอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ทางสถานีวิทยุ เอฟเอ็ม 101

วันที่ : 10 ม.ค. 2562

คำต่อคำ ประชาธิปัตย์ ประกาศนโยบาย ยาเสพติด

วันที่ : 10 ม.ค. 2562

คำต่อคำ ประชาธิปัตย์ ประกาศนโยบาย ยกระดับความเป็นอยู่

วันที่ : 10 ม.ค. 2562

ตรงไปตรงมากับอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ทางสถานีวิทยุ เอฟเอ็ม 101

วันที่ : 10 ม.ค. 2562

คำต่อคำ ประชาธิปัตย์ ประกาศนโยบาย ยกเครื่องการศึกษาไทย

วันที่ : 10 ม.ค. 2562

ตรงไปตรงมากับอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ทางสถานีวิทยุ เอฟเอ็ม 101

วันที่ : 10 ม.ค. 2562

ปชป. คือคำตอบพาชาติพ้นวังวน

วันที่ : 9 ม.ค. 2562

ตรงไปตรงมากับอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ทางสถานีวิทยุ เอฟเอ็ม 101

วันที่ : 11 ธ.ค. 2561

อภิสิทธิ์ พูดคุยในรายการต้องถาม

วันที่ : 11 ธ.ค. 2561

ตรงไปตรงมากับอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ทางสถานีวิทยุ เอฟเอ็ม 101

วันที่ : 11 ธ.ค. 2561

งานเสวนาวิชาการ หัวข้อ การสร้างรัฐสวัสดิการ ผ่านการเลือกตั้งปี 62 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 29 พ.ย.2561

วิดีโอ

เรื่องเด่น บทสัมภาษณ์ และแนวทางในอนาคต

วันที่ : 8 มี.ค. 2562

วาระผู้หญิง วาระประชาธิปัตย์

วันที่ : 28 ม.ค. 2562

“กรณ์ – อนุชา” แสดงวิสัยทัศน์ นโยบายเศรษฐกิจ ตลาดทุนไทย ภายใต้รัฐบาลหลังเลือกตั้ง

วันที่ : 28 ม.ค. 2562

ปชป. เสนอวิสัยทัศน์ชวนภาคอุตสาหกรรม แก้จน สร้างคน สร้างชาติ

วันที่ : 17 ม.ค. 2562

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : "ปะ-ฉะ-ดะ อาสาป้องกันยาเสพติด" โดย พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ

วันที่ : 17 ม.ค. 2562

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : "ปะ-ฉะ-ดะ ผู้เสพ จับซ้ำย้ำคุก" โดย พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ

วันที่ : 17 ม.ค. 2562

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : "ปะ-ฉะ-ดะ เพิ่มศูนย์บำบัด ที่มีคุณภาพ " โดย พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ

วันที่ : 17 ม.ค. 2562

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : "ปะ-ฉะ-ดะ เพิ่มโทษอาญาเจ้าหน้าที่รัฐ" โดย พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ

วันที่ : 17 ม.ค. 2562

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : "ปะ-ฉะ-ดะ ยกระดับ ป.ป.ส." โดย พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ

วันที่ : 16 ม.ค. 2562

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : "การศึกษาตลอดชีวิต คูปองเพิ่มทักษะสำหรับผู้ใหญ่" โดย กรณ์ จาติกวณิช

วันที่ : 16 ม.ค. 2562

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : "จัดตั้งกองทุน Smart Education" โดย กรณ์ จาติกวณิช

วันที่ : 16 ม.ค. 2562

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : "ปรับหลักสูตรเพื่อโลกอนาคต" โดย กรณ์ จาติกวณิช

วันที่ : 16 ม.ค. 2562

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : "กระจายอำนาจจากกระทรวงสู่โรงเรียน" โดย กรณ์ จาติกวณิช

วันที่ : 16 ม.ค. 2562

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : "เรียนฟรีถึง ปวส. จบแล้วมีงานทำ" โดย กรณ์ จาติกวณิช

วันที่ : 16 ม.ค. 2562

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : "ยกระดับครูไทย"

วันที่ : 14 ม.ค. 2562

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : "นโยบาย “ยาเสพติด”

วันที่ : 14 ม.ค. 2562

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : นโยบาย “ยกระดับความเป็นอยู่”

วันที่ : 14 ม.ค. 2562

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : "ยกเครื่องการศึกษาไทย"

วันที่ : 4 ม.ค. 2562

"อภิสิทธิ์" กำชับ ส.ส.ใต้ อยู่ติดพื้นที่ ประสานภาครัฐ ดูแลประชาชนรับมือ "ปาบึก"

วันที่ : 31 ธ.ค. 2561

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : "อาหารกลางวันดี มีคุณภาพ" โดย กรณ์ จาติกวณิช

วันที่ : 31 ธ.ค. 2561

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : "เด็กทุกคน พูดอังกฤษได้" โดย กรณ์ จาติกวณิช

วันที่ : 30 ธ.ค. 2561

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : "กองทุนน้ำชุมชน" โดย อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

วันที่ : 30 ธ.ค. 2561

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : "โฉนดสีฟ้า" โดย อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

วันที่ : 30 ธ.ค. 2561

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : "ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพดีทั่วไทย" โดย กรณ์ จาติกวณิช

วันที่ : 30 ธ.ค. 2561

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : "เกิดปั๊บ รับสิทธิ์เงินแสน" โดย กรณ์ จาติกวณิช

วันที่ : 11 ธ.ค. 2561

"อภิสิทธิ์" ยัน เป็น 1 ใน 3 ขั้วให้ประชาชนเลือก

วันที่ : 11 ธ.ค. 2561

นโยบายกระจายอำนาจ ทษวรรษหน้า ท้องถิ่นไทย