เมนูหลัก

เมนูย่อย

“มาร์ค” ประกาศ ประชาธิปัตย์ จะเป็นรัฐบาลต้องได้ทำนโยบายแก้ปัญหาประชาชน

16 ธันวาคม 2561 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวบนเวทีเสวนา หัวข้อ “อนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง 2562” ในงาน "Nation TV Fan Day 2018" ….ตอนหนึ่งว่า วันนี้การเลือกตั้งอย่าให้ใครมาบอกประชาชนว่าเขาออกแบบรัฐธรรมนูญมาแล้ว ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้น ต้องเป็นอย่างนี้ ต้องมีพรรคขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก ตนมองว่าไม่ถูกต้อง เพราะพรรคจะใหญ่ พรรคจะเล็ก อยู่ที่ประชาชนตัดสินใจ “ถ้าประชาชนเลือกประชาธิปัตย์ทุกคน พรรคประชาธิปัตย์ ก็เป็นพรรคใหญ่แน่นอน”

นายอภิสิทธิ์ กล่าวอีกว่า การเลือกตั้งครั้งนี้อย่าไปยึดติดพวกและตัวบุคคล อย่ามาถามกันว่าเป็นเรื่องของ คุณประยุทธ์ คุณทักษิณ หรือเป็นเรื่องของนายอภิสิทธิ์ เพราะการเลือกตั้งควรจะเป็นเรื่องของประชาชน ไม่ใช่เรื่องของตัวบุคคล วันนี้ประชาชนต้องเลือกว่าจะเดินไปในเส้นทางไหน ถ้าเห็นว่า 4-5 ปีที่ผ่านมาดีอยู่แล้ว ก็เลือกพรรคพลังประชารัฐ ถ้าเห็นว่าสิ่งที่เป็นแนวทางประชานิยมที่เคยทำกันมาแบบเพื่อไทยดี ก็เลือกพรรคเพื่อไทย ถ้าเห็นด้วยกับแนวทางที่พรรคประชาธิปัตย์ นำเสนอ คือ ประชาธิปไตยแบบไม่โกง เป็นประชาธิปไตยที่มาตอบสนองด้วยคนที่เป็นนักการเมืองอาชีพ ตั้งใจมาแก้ปัญหาประชาชนอย่างเป็นระบบ และยั่งยืนก็เลือก พรรคประชาธิปัตย์ หลังจากประชาชนเลือกแล้วก็จะมีคำตอบ

พรรคประชาธิปัตย์ก็มีความชัดเจน เมื่อเราไปหาเสียง พรรคก็จะเสนอแนวทางของพรรคประชาธิปัตย์ โดยไม่อิงกับพรรคไหนทั้งสิ้น ถ้าประชาชนเขาชอบแนวทางของพรรคประชาธิปัตย์ ก็ต้องเลือกพรรคประชาธิปัตย์เข้ามา ประชาธิปัตย์ก็จะเป็นหลัก ประชาธิปัตย์ก็จะเป็นผู้ไปรวมเสียง วันนั้นไม่ต้องถามว่าประชาธิปัตย์จะไปร่วมกับใคร แต่ต้องไปถามพรรคอื่นๆ ว่าจะร่วมกับประชาธิปัตย์หรือไม่

แต่ถ้าพรรคประชาธิปัตย์ได้เสียงมาน้อย เราก็ต้องเจียมตัว จะมาตั้งตัวเองเป็นหลักแล้วไปเชื้อเชิญคนอื่น เป็นไปไม่ได้พรรคก็ต้องมาพิจารณาว่า จะร่วมกับใคร หรือไม่ คำว่า “ร่วมกับใคร” ต้องมีคำว่า “หรือไม่” เพราะ พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อการเลือกตั้งเพียงครั้งเดียว เรามีนโยบายที่เราเชื่อ ทั้งเรื่องกระจายอำนาจ นโยบายแก้ความเหลื่อมล้ำหลักประกันสวัสดิการ และอีกหลายๆ นโยบาย หากเราไปเป็นรัฐบาลแล้วไม่ทำ เราก็ไม่ไปเป็นรัฐบาล เพราะเราไม่ไปเป็นรัฐบาลเพื่อให้คนของเรามีตำแหน่ง เราไปเป็นรัฐบาลเพื่อจะเอาแนวทางของเราไปแก้ไขปัญหาให้กับประเทศ และประชาชน ถ้าไม่มีพรรคไหนที่มีแนวทางที่เราเห็นว่าเราไปร่วมแล้วจะบริหารประเทศให้เป็นประโยชน์ เราก็ยินดีเป็นฝ่ายค้าน”