เมนูหลัก

เมนูย่อย

มี Application เรียกรถสาธารณะถูกกฎหมาย

สร้างการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม ควบคุมให้ไม่เอาเปรียบแท็กซี่และวินมอเตอร์ไซค์