เมนูหลัก

เมนูย่อย

เริ่ม 13 ต.ค. 2561

อัพเดท 1 สัปดาห์ที่แล้ว

อุดมการณ์พรรค

ตั้งแต่ 6 เมษายน 2489

โลกเปลี่ยน เทคโนโลยีเปลี่ยน ผู้คนเปลี่ยน “ความถูกต้อง” ต้องไม่เปลี่ยน

กว่า 70 ปี . . . เรายืนหยัดอยู่บนหลักการอุดมการณ์เพื่อความถูกต้อง ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตถือเอา ประโยชน์ส่วนรวมบนความถูกต้องเป็นที่ตั้ง และเราจะทำอย่างนี้ . . . ตลอดไป

โลกเปลี่ยน...เทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้าหลักการที่ว่า “พรรคตั้งขึ้นโดยประชาชน เพราะประชาชนและเพื่อ ประชาชน” จะทันสมัยเสมอ วันนี้...เราจะ “ได้ยิน” กันมากขึ้น . . . เพราะเราจะพูดคุยกับคุณให้มากช่องทางขึ้นเรา จะ “ใกล้ชิด” กันมากขึ้น . . . เพราะคุณจะมีส่วนร่วมมากขึ้น หยุดความห่างเหินและความเป็นอื่น เอาจริง เอาจัง ต่อการขจัดปัญหา “เปิด” เพื่อ “เปลี่ยน” แล้วก้าวไปด้วยกัน

เปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาส เปลี่ยนความแตกต่างให้เป็นพลังบนความเป็น “ตัวแทน” เราจะนำสิ่งที่คุณอยากเห็น ไปทำให้เกิดขึ้น เพราะประชาชนและประเทศชาติ คือเหตุผลเดียวที่พรรคก่อเกิดขึ้นมาและสำนึกแห่ง “ความเป็น ตัวแทน” ระหว่างประชาชนกับพรรคจะต้องไม่มีวันเปลี่ยนไปมาร่วมกันขับเคลื่อนประชาธิปัตย์ “ยุคใหม่” ด้วยตัวคุณ