เมนูหลัก

เมนูย่อย

เลือกให้ "ถูกใจ"

เลือกโหวตนโยบายที่ท่านสนใจ

421

สนับสนุนนโยบาย

412

ไม่สนับสนุนนโยบาย

เบี้ยผู้ยากไร้ 800 บาท/เดือน โอนตรงสู่บัญชี

อัพเดต 2 วันที่แล้ว

316

สนับสนุนนโยบาย

147

ไม่สนับสนุนนโยบาย

ประกันรายได้แรงงาน 120,000 บาท/ปี

อัพเดต 3 วันที่แล้ว

334

สนับสนุนนโยบาย

96

ไม่สนับสนุนนโยบาย

ประกันรายได้เกษตรกร ไม่แทรกแซงกลไกตลาด

อัพเดต 3 วันที่แล้ว

294

สนับสนุนนโยบาย

86

ไม่สนับสนุนนโยบาย

โฉนดสีฟ้า ยกระดับ สปก.

อัพเดต 3 วันที่แล้ว

295

สนับสนุนนโยบาย

123

ไม่สนับสนุนนโยบาย

เกิดปั๊บ รับสิทธิ์เงินแสน

อัพเดต 3 วันที่แล้ว

396

สนับสนุนนโยบาย

64

ไม่สนับสนุนนโยบาย

ปราบยาเสพติด “ปะ-ฉะ-ดะ” ไม่เกรงใจใคร

อัพเดต 3 วันที่แล้ว