เมนูหลัก

เมนูย่อย

เลือกให้ "ถูกใจ"

เลือกโหวตนโยบายที่ท่านสนใจ

433

สนับสนุนนโยบาย

437

ไม่สนับสนุนนโยบาย

เบี้ยผู้ยากไร้ 800 บาท/เดือน โอนตรงสู่บัญชี

อัพเดต 21 ชั่วโมงที่แล้ว

324

สนับสนุนนโยบาย

149

ไม่สนับสนุนนโยบาย

ประกันรายได้แรงงาน 120,000 บาท/ปี

อัพเดต 21 ชั่วโมงที่แล้ว

340

สนับสนุนนโยบาย

99

ไม่สนับสนุนนโยบาย

ประกันรายได้เกษตรกร ไม่แทรกแซงกลไกตลาด

อัพเดต 21 ชั่วโมงที่แล้ว

298

สนับสนุนนโยบาย

91

ไม่สนับสนุนนโยบาย

โฉนดสีฟ้า ยกระดับ สปก.

อัพเดต 21 ชั่วโมงที่แล้ว

302

สนับสนุนนโยบาย

126

ไม่สนับสนุนนโยบาย

เกิดปั๊บ รับสิทธิ์เงินแสน

อัพเดต 21 ชั่วโมงที่แล้ว

403

สนับสนุนนโยบาย

65

ไม่สนับสนุนนโยบาย

ปราบยาเสพติด “ปะ-ฉะ-ดะ” ไม่เกรงใจใคร

อัพเดต 21 ชั่วโมงที่แล้ว