เมนูหลัก

เมนูย่อย

เลือกให้ "ถูกใจ"

เลือกโหวตนโยบายที่ท่านสนใจ

185

สนับสนุนนโยบาย

192

ไม่สนับสนุนนโยบาย

เบี้ยผู้ยากไร้ 800 บาท/เดือน โอนตรงสู่บัญชี

อัพเดต 2 ชั่วโมงที่แล้ว

151

สนับสนุนนโยบาย

72

ไม่สนับสนุนนโยบาย

ประกันรายได้แรงงาน 120,000 บาท/ปี

อัพเดต 2 ชั่วโมงที่แล้ว

161

สนับสนุนนโยบาย

45

ไม่สนับสนุนนโยบาย

ประกันรายได้เกษตรกร ไม่แทรกแซงกลไกตลาด

อัพเดต 14 ชั่วโมงที่แล้ว

144

สนับสนุนนโยบาย

40

ไม่สนับสนุนนโยบาย

โฉนดสีฟ้า ยกระดับ สปก.

อัพเดต 14 ชั่วโมงที่แล้ว

148

สนับสนุนนโยบาย

57

ไม่สนับสนุนนโยบาย

เกิดปั๊บ รับสิทธิ์เงินแสน

อัพเดต 14 ชั่วโมงที่แล้ว

196

สนับสนุนนโยบาย

28

ไม่สนับสนุนนโยบาย

ปราบยาเสพติด “ปะ-ฉะ-ดะ” ไม่เกรงใจใคร

อัพเดต 14 ชั่วโมงที่แล้ว