เมนูหลัก

เมนูย่อย

เลือกให้ "ถูกใจ"

เลือกโหวตนโยบายที่ท่านสนใจ

361

สนับสนุนนโยบาย

355

ไม่สนับสนุนนโยบาย

เบี้ยผู้ยากไร้ 800 บาท/เดือน โอนตรงสู่บัญชี

อัพเดต 7 นาทีที่แล้ว

274

สนับสนุนนโยบาย

128

ไม่สนับสนุนนโยบาย

ประกันรายได้แรงงาน 120,000 บาท/ปี

อัพเดต 1 วันที่แล้ว

291

สนับสนุนนโยบาย

80

ไม่สนับสนุนนโยบาย

ประกันรายได้เกษตรกร ไม่แทรกแซงกลไกตลาด

อัพเดต 1 วันที่แล้ว

255

สนับสนุนนโยบาย

72

ไม่สนับสนุนนโยบาย

โฉนดสีฟ้า ยกระดับ สปก.

อัพเดต 1 วันที่แล้ว

258

สนับสนุนนโยบาย

106

ไม่สนับสนุนนโยบาย

เกิดปั๊บ รับสิทธิ์เงินแสน

อัพเดต 1 วันที่แล้ว

347

สนับสนุนนโยบาย

57

ไม่สนับสนุนนโยบาย

ปราบยาเสพติด “ปะ-ฉะ-ดะ” ไม่เกรงใจใคร

อัพเดต 7 นาทีที่แล้ว