เมนูหลัก

เมนูย่อย

วิธีการสมัครสมาชิกพรรคมี 2 ช่องทาง

ช่องทางที่ 1

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ (คลิก เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์)
 2. กรุณาอ่านคุณสมบัติสมาชิกพรรคด้านหลังใบสมัครสมาชิกพรรค
 3. กรอกแบบฟอร์มเอกสารการสมัครสมาชิกพรรคให้ครบถ้วน
 4. ชำระเงินค่าบำรุงสมาชิกพรรค ชื่อบัญชีพรรคประชาธิปัตย์-ทุนประเดิม ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 0686035852 สมาชิกรายปี ชำระ 50 บาท หรือ สมาชิกตลอดชีพ 2,000 บาท
 5. แนบหลักฐานการสมัคร 1.ใบสมัครสมาชิกพรรค 2.สำเนาบัตรประชาชน 3.หลักฐานการโอนค่าบำรุงสมาชิกพรรค แล้วส่งจดหมายจ่าหน้าซองมาที่ 67 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ช่องทางที่ 2

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น D-connect ใน Play Store หรือ Google play ได้ทั้งระบบ IOS และ Android
 2. ทำตามขั้นตอนระบบการสมัครสมาชิกพรรค
 3. เมื่อท่านสมัครเสร็จทุกขั้นตอน ระบบจะปรากฎคิวอาร์โค้ดให้ท่านชำระเงินค่าบำรุงสมาชิกผ่านคิวอาร์โค้ด สมาชิกรายปี ชำระ 50 บาท หรือ สมาชิกตลอดชีพ 2,000 บาท (หากท่านไม่สามารถชำระเงินได้ให้ชำระอีกช่องทางที่ บัญชีพรรคประชาธิปัตย์-ทุนประเดิม ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 0686035852)
 4. เมื่อชำระเงินเสร็จให้ส่งชื่อ-นามสกุล และหลักฐานการโอนมาที่ไลน์ @D-connect
 5. รอเจ้าหน้าที่ยืนยันการสมัครสมาชิกของท่านทางไลน์

กรณีที่ท่านเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แบบรายปี ท่านสามารถ

 1. ต่ออายุสมาชิกพรรค (คลิก เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่ออายุสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์) หรือ
 2. เปลี่ยนแปลงสมาชิกภาพ จากสมาชิกพรรครายปีเป็นสมาชิกพรรคตลอดชีพ (คลิก เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงสมาชิกภาพของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์)

โดยกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมชำระเงินค่าบำรุงสมาชิกพรรคตามจำนวนและวิธีที่ระบุในแบบฟอร์ม และส่งแบบฟอร์มและสำเนาการโอนเงินมาที่ Line @D-connect