เมนูหลัก

เมนูย่อย

บทความ

“อภิสิทธิ์” กล่าวขอบคุณคนไทยที่ไปใช้สิทธิ์ ทุกคะแนนเสียงที่มอบให้ประชาธิปัตย์จะไม่สูญเปล่า

 

24 มี.ค. 2562 เวลา 17.00 น. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวขอบคุณภายหลังจากการปิดหีบเลือกตั้งว่า 17.00 น. แล้ว พี่น้องประชาชนคนไทยที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ก็ได้ไปใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ผมและพรรคประชาธิปัตย์ ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของท่าน เพราะว่าการใช้สิทธิ์ในระบอบปชต. ก็ถือเป็นหน้าที่ และการที่ท่านสละเวลาไปใช้สิทธิ์นั้นก็เพื่อที่จะกำหนดอนาคตของประเทศร่วมกัน ผมถือโอกาสนี้ขอบพระคุณสำหรับทุกคะแนนเสียงที่มอบให้กับพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งก็จะเป็นกำลังใจ ที่จะให้เราเดินหน้าทำงานต่อไป ในสภาผู้แทนราษฎร ยืนยันว่าทุกคะแนนที่ท่านลงให้กับพรรคประชาธิปัตย์ ไม่มีสูญเปล่านะครับ ไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาเป็นอย่างไร ผู้แทนของพรรคประชาธิปัตย์ทุกคน สำนึกในคะแนนบริสุทธิ์ที่เราได้รับในทุกคะแนน ซึ่งจะเป็นส่วนที่ทำให้เราต้องมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป

 

ผมเรียนสั้นๆ สุดท้ายว่า พวกเราภาคภูมิใจ ที่ได้รณรงค์หาเสียงครั้งนี้ โดยการยึดมั่นในอุดมการณ์ ที่ต้องการจะสร้าง ประชาธิปไตยสุจริต สำหรับประเทศไทยต่อไป เราขอขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจ แล้วก็จากนี้ไปก็คงจะได้ไปติดตามเรื่องของผลการเลือกตั้งต่อไป ซึ่งเมื่อมีความชัดเจนมากขึ้นแล้ว ก็คงจะได้มีโอกาสจะมาพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชน และพี่น้องประชาชนอีก ขอขอบพระคุณสำหรับทุกคะแนนเสียงและขอบคุณทุกคนที่ไปเลือกตั้งครับ

 

ต่อมาหลังจากที่นายอภิสิทธิ์ ทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในการเลือกตั้งปี 2562 ได้มีการออกมาแถลงอีกครั้งว่า

 

ผมขอเรียนพี่น้องประชาชน และสื่อมวลชนอีกครั้งนะครับ ก็คือก่อนอื่นขอขอบคุณพี่น้องประชาชน คนไทยทุกคน ที่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยในวันนี้ แล้วก็ต้องขอขอบคุณ ผู้ที่ได้ไปมอบคะแนนเสียงให้กับพรรคประชาธิปัตย์ บัดนี้แม้ว่าผลการนับคะแนนจะยังไม่ยุติ แต่ก็เป็นที่แน่ชัดว่าผลการเลือกตั้งนั้น ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ผมได้ตั้งไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอันดับที่นั่ง หรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจำนวนที่นั่ง ผมก็ต้องขอโทษผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนที่ไม่สามารถผลักดันแนวคิดของเราให้ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้

 

แล้วก็ต้องขออภัยเพื่อนๆ ร่วมอุดมการณ์หลายคนซึ่งเป็นผู้ที่ตั้งใจ มุ่งมั่น ที่จะเป็นนักการเมืองคุณภาพ ทั้งที่เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งที่เป็นคนที่มาสมัครเป็นครั้งแรก และคนรุ่นใหม่ ที่ตั้งใจมาสืบสานอุดมการณ์ของพรรคฯ ที่เขาเหล่านั้นไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในการเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรได้

 

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ผมต้องแสดงความรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าองค์กร เพราะฉะนั้นผมขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ตั้งแต่บัดนี้ แล้วก็ตามข้อบังคับของพรรคฯ คณะกรรมการบริหารพรรคฯ ที่เหลืออยู่ ก็จะเป็นผู้รักษาการแทนกรรมการบริหารพรรค แล้วก็กรรมการชุดที่รักษาการอยู่นี้ ร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้งก็จะเป็นผู้พิจารณาแนวทางการดำเนินการของพรรคฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลในการทำงานในสภา ตามข้อบังคับของพรรคฯ ต่อไป

 

ผมกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้กำลังใจผม ให้การสนับสนุนผมมาตลอดเวลา ผมขอเรียนว่า ความตั้งใจของผมในการทำงานให้กับพี่น้องประชาชนและกับพรรคฯ ไม่มีเสื่อมคลายนะครับ แต่ผมต้องรักษาคำพูด เพราะ 1 ในเรื่องที่เราจะต้องสร้างให้ได้ก็คือสัจจะของนักการเมือง ผมขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ให้กำลังใจกับผมมาตลอด ขอบคุณครับ