เมนูหลัก

เมนูย่อย

ประวัติพรรค

พรรคประชาธิปัตย์ ชื่อภาษาอังกฤษ คือ Democrat Party ชื่อพรรคมีความหมายว่า ประชาชนผู้ถืออำนาจอธิปไตย

ก่อกำเนิด เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2489 แต่ถือเอาวันที่ 6 เมษายน เป็นวันก่อตั้งเพื่อให้ตรงกับวันจักรี ผู้ก่อตั้ง คือ นายควง อภัยวงศ์ และ มีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นเลขาธิการพรรคคนแรก

สัญลักษณ์ของพรรค เป็นรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผม ประดับขอบด้วยฟ่อนข้าว พระแม่ธรณีบีบมวยผม ความหมาย คือ การเอาชนะมารหรือความชั่วร้ายต่างๆ ฟ่อนข้าว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ สีประจำพรรค คือ สีฟ้า หมายถึง อุดมการณ์อันบริสุทธิ์

คำขวัญของพรรค คือ สจฺจํเว อมตา วาจา แปลว่า คำสัตย์แลเป็นวาจาไม่ตาย