เมนูหลัก

เมนูย่อย

ข่าวสารพรรค

“อภิสิทธิ์” ปราศรัย ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย ชี้บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร อยู่ที่ประชาชนเลือกพรรคการเมืองแบบไหน

(13 ธ.ค.2561) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าประชาธิปัตย์ อดีตนายกรัฐมนตรี ปราศรัยกับประชาชน ที่ศาลา SML อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัยว่า วันนี้มาให้กำลังใจพี่น้องประชาชนทุกคน เพราะ 10 กว่าปีที่ผ่านมา บ้านเมืองมีทั้ง การทุจริตคอร์รัปชั่น ความขัดแย้ง การประท้วง การปฏิวัติรัฐประหาร จึงต้องการมาบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องทำให้โอกาสของประชาชนทุกคน ที่จะให้ประเทศชาติบ้านเมืองดีขึ้นพ้นจากวิกฤตต่างๆ เสียที จากการที่มีบางฝ่ายบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมาเพื่อปูทางให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้น แต่ตนมองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโอกาสของประชาชนเพราะรัฐธรรมนูญ นักวิชาการ สื่อมวลชน ไม่สามารถกำหนดอนาคตได้ว่าการเลือกตั้งเสร็จสิ้นไปแล้วบ้านเมืองจะเป็นยังไร เพราะว่าบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรนั้นไม่ได้อยู่ที่คนพูด แต่อยู่ที่คนเลือกนั่นคือประชาชนว่าจะเลือกพรรคการเมืองแบบไหน เลือกนักการเมืองแบบไหน เพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้ ให้เศรษฐกิจดีขึ้น

โดยนายอภิสิทธิ์ปราศรัยว่า หลังการเลือกตั้งบ้านเมืองจะได้ไปในทางที่ดี ราคาพืชผลเกษตรจะดีขึ้นเศรษฐกิจปากท้องประชาชนจะดีขึ้น ก็อยู่ที่ได้นโยบายของพรรคการเมืองที่เข้ามาเป็นรัฐบาล ซึ่งต้องมีความชัดเจนว่าจะทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างไร รัฐบาลปัจจุบันขาด ส.ส. ซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนในพื้นที่ ที่จะสะท้อนปัญหา จึงทำให้ออกนโยบายแบบไม่เข้าใจประชาชนจึงแก้ปัญหาให้ประชาชนไม่ได้จริง เลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ประชาชนจะเลือกพรรคการเมืองแบบไหนนักการเมืองแบบไหนไปทำนโยบายอะไร ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้เตรียมนโยบายสำหรับแก้ปัญหาสินค้าเกษตรทุกตัวของพี่น้องเกษตรกรทุกภาคไว้เรียบร้อยแล้ว

“มีบางพรรคการเมืองบอกว่า ถ้าไม่เลือกพรรครัฐบาลจะยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตนก็ยังไม่เคยเห็นว่าพรรคการเมืองใหนมีนโยบายประกาศยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถ้าเป็นประชาธิปัตย์ก็จะปรับให้เข้ากับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด แต่ที่น่าแปลกใจ คือ ทำไมพรรครัฐบาลถึงพึ่งมาคิดออกว่าจะต้องแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในจำนวนมากๆ ในช่วงใกล้ที่จะมีการเลือกตั้ง” 

“พรรคการเมืองที่จะมาแก้ปัญหาได้ 1.ต้องมีความเป็นประชาธิปไตยต้องอยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนและสามารถสะท้อนปัญหาของพี่น้องประชาชนได้อย่างถูกต้อง 2.ต้องเอาพรรคการเมืองที่บอกได้ว่าจะแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างไรและต้องตอบคำถามได้ด้วยว่าถ้าทำตามนโยบายนั้นๆ จะแก้ปัญหาให้ประชาชนได้อย่างยั่งยืนหรือไม่อย่างไร 3. ต้องเอานักการเมือง พรรคการเมืองที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เพราะหากไม่เลือกเช่นนี้สิ่งที่ตามมาคือ การเมืองที่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น สุดท้ายก็นำไปสู่ความล้มเหลวของนโยบายนั้น และกลับมาสู่การประท้วงและรัฐประหารกลับไปสู่วงจรอุบาทว์เช่นเดิม”