เมนูหลัก

เมนูย่อย

ข่าวสารพรรค

ปชป. จัดกิจกรรมประกวดโลโก้ Young Democrat ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ มีไอเดีย

พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) จัดกิจกรรมประกวดโลโก้ Young Democrat เชิญชวนคนรุ่นใหม่
ส่งผลงานเข้าประกวด ชิงรางวัลมูลค่า 100,000 บาท 
ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ ให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน

ช่วงเช้าของวันที่ 25 มิถุนายน 2562 พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้มีการแถลงข่าวกิจกรรมประกวดโลโก้ ยุวประชาธิปัตย์ Young Democrat เชิญชวนคนรุ่นใหม่ส่งผลงานเข้าประกวด ชิงรางวัลมูลค่า 100,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการส่งเสริมคนรุ่นใหม่ ให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน และเผยแพร่ผลงานทางความคิดสู่ธารณะ

นายสรรเสริญ สมะลาภา รองหัวหน้าพรรคและประธานคณะกรรมการกิจการเยาวชนพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมประกวดโลโก้ ยุวประชาธิปัตย์ Young Democrat มีวัตถุประสงค์เพื่อดึงศักยภาพของคนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ให้มาสร้างสรรผลงานในรูปแบบของการออกแบบโลโก้ โดยโลโก้ควรสื่อถึงอุดมการณ์ ทันสมัย เป็นจุดรวมจิตใจ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างพลังที่พร้อมจะขับเคลื่อนไปด้วยกัน จึงอยากเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจส่งผลงานมาเข้าประกวดกันให้มาก เพื่อเปิดโอกาสให้มีการนำเสนอผลงานทางความคิดสู่สาธารณะ และผู้ชนะยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้อีกด้วย

การประกวดโลโก้ ยุวประชาธิปัตย์ Young Democrat มีคณะกรรมการตัดสินการประกวดจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน โดยมีนายสรรเสริญ สมะลาภา เป็นประธานในการตัดสิน และมีกรรมการอีก 5 ท่าน ประกอบไปด้วยกรรมการภายในที่เป็นตัวแทนจากพรรคจำนวน 2 ท่านได้แก่ นางสาวจิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร และนายสุรบถ หลีกภัย ที่ถือเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ของพรรค รวมถึงกรรมการจากภายนอกที่เป็นผู้มีชื่อเสียงในด้านที่เกี่ยวข้องอีก 3 ท่าน ได้แก่นายกงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์ “ศิลปินป๊อปอาร์ตแนวหน้าของเมืองไทย” นายชุบ นกแก้ว “ช่างภาพและนักรีทัชระดับเทพ ที่มีผลงานสร้างสรรค์ระดับโลก” และนายเอกพงษ์ ตรีตรง “นักออกแบบ นักวิชาการหนุ่มไฟแรง สถาปนิกและมัณฑนากรระดับแถวหน้านานาชาติ”

นางสาวจิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร รองเลขาธิการพรรค ในฐานะเลขาฯ คณะกรรมการกิจการเยาวชน ได้กล่าวด้วยว่า การประกวดครั้งนี้มีเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 100,000 บาท ผู้ชนะจะได้รับรางวัลมูลค่า 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศมี 2 รางวัล รางวัลละ 25,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีหลักเกณฑ์ในการตัดสิน อาทิ ต้องสื่อถึงความเป็นคนรุ่นใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์ ทีมและอุดมการณ์ที่ทันสมัย รูปแบบต้องมีความโดดเด่น สวยงาม จดจำง่าย สามารถใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจที่เป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอายุไม่เกิน 35 ปี สามารถส่งผลงานพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชน ได้ภายในวันที่ 31 ก.ค. 62 และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Logo4Democrat@gmail.com  หรือ https://democrat.or.th/th/news-details/99