เมนูหลัก

เมนูย่อย

ข่าวสารพรรค

ทีมอเวนเจอร์ "เศรษฐกิจ ทันสมัย" ปชป. เร่งเดินหน้าพบทุกภาคส่วน สร้างโอกาสคนทุกกลุ่ม ลดความเหลื่อมล้ำ

26 มิถุนายน 2562--พรรคประชาธิปัตย์ นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เผยว่าในช่วงสายของวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ทีมอเวนเจอร์ "เศรษฐกิจ ทันสมัย" (New Economy) นำโดยนายปริญญ์ พานิชภักดิ์ และทีม อาทิ นายอรรถ เหมวิจิตรพันธุ์ รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น นางฮอลลี่ อัมระนันทน์ นายสุริยพงศ์ ทับทิมแท้ นายนาวี นาควัชระ และนายสัญชัย ปอปลี ได้เข้าหารือกับทีมผู้บริหารของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี เพื่อหาแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบอาชีพ ตามนโยบายของพรรคในการ "สร้างคน" ที่ให้ความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการพัฒนามาตรฐานของคนในทุกสาขาอาชีพในตลาดแรงงาน ให้เทียบเท่าสากลทั้งในตลาดงานอาเซียนและต่างประเทศ เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้

นายปริญญ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะทำงานกล่าวว่า หลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์ได้เปิดตัวทีมอเวนเจอร์"เศรษฐกิจ ทันสมัย" ไปเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทีมได้เดินหน้าทำงานมาโดยตลอดในการลงพื้นที่เพื่อพบปะกับภาคส่วนต่างๆ อาทิ ภาคเอกชนรายใหญ่ทางด้านอีคอมเมิร์ซ เพื่อนำช่องทางการค้าออนไลน์มาช่วยสร้างตลาดใหม่ และสนับสนุนสินค้าเกษตรให้มีราคาสูงขึ้น เพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้าน รวมถึงได้ไปพูดคุยกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือจะนำเอามาตรฐานทางด้านบัญชีและความรู้ทางด้านการเงิน การออมมาปรับใช้ต่อยอด นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 พร้อมกับนายมนตรี ปาน้อยนนท์ สส.พรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่ เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น เพื่อรับฟังปัญหาพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขและศึกษาโอกาสในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบึงบัว และ คลองเขาแดง อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อ.กุยบุรี

"เรื่องต่างๆ ที่ทีมเศรษฐกิจทันสมัย ได้ไปพบปะพูดคุย หลายเรื่องไม่ใช่เรื่องใหม่ เช่นการตลาดออนไลน์ แต่ปัญหาที่พบคือโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลของคนบางกลุ่มในพื้นที่ห่างไกล การทำงานของทีมเราจะช่วยลดช่องว่างในการเข้าถึงข้อมูล ลดความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะในกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก เราเชื่อว่าหากคนกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลที่ตามมาคือจะสามารถนำความรู้ที่ได้มาสร้างศักยภาพในการแข่งขันของตนเอง ท้ายที่สุดคือจะมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้" นายปริญญ์กล่าว