เมนูหลัก

เมนูย่อย

ข่าวสารพรรค

“จุรินทร์” ฟิตแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มรายได้เกษตรกร

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2562 ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายจุุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาเกษตรกรว่า ในวันที่ 1 ก.ค. จะเดินทางไปพบสมาคมและเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลัง ที่ จ.นครราชสีมา รวมถึงผู้ส่งออกและแปรรูป 45 จังหวัด

“เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้รับฟังปัญหาจริงและจะเข้าไปดูแลเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังในอนาคตเมื่อเข้ารับหน้าที่”

ทั้งนี้ในวันศุกร์ที่ 5 มิ.ย. จะไปพบกับเกษตรกรชาวสวนลำไยภาคเหนือ ที่ จ.ลำพูน เพื่อไปแลกเปลี่ยนและรับฟังปัญหาเพื่อนำไปแก้ไขต่อไป โดย 3 ปัญหาหลักที่นายจุรินทร์จะลงไปรับฟังปัญหาและผลักดันเป็นมาตรการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ ได้แก่ 1.การประกันรายได้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ 2.การเพิ่มมูลค่า เช่น การแปรรูป และ 3.การจัดการล้งจีน

นายจุรินทร์กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดปัจจุบัน แม่ตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ GDP จะเพิ่มขึ้น แต่ปัญหาสำคัญ คือ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจยังไม่ลงไปถึงรากหญ้า เม็ดเงินยังไม่ลงไปสู่เศรษฐกิจฐากราก จึงเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งรัฐบาลชุดใหม่ จะต้องเร่งแก้ปัญหา

“โดยเฉพาะรายได้ของเกษตรกร รายได้ชาวประมง และรายได้ในภาคส่วนอื่นๆของเศรษฐกิจฐานราก เช่น ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งประชาชนรอคอยความหวังจากรัฐบาลชุดใหม่อยู่”

สำหรับเศษฐกิจในภาพรวม นายจุรินทร์กล่าวว่า ภาคเอกชน นักธุรกิจต้องการความชัดเจนต่างๆของรัฐบาลชุดใหม่ เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจมหภาค และเศรษฐกิจเรียลเซ็กเตอร์ต่างๆ

“นโยบายของพรรคร่วมจะบรรจุลงในร่างนโยบายรัฐบาลในการแถลงนโยบายต่อสภาของรัฐบาลชุดใหม่” นายจุรินทร์ตอบคำถามถึงความร่วมมือของพรรคร่วมรัฐบาลในการร่วมมือผลักดันนโยบายของพรรค