เมนูหลัก

เมนูย่อย

ข่าวสารพรรค

ทีมอเวนเจอร์ "เศรษฐกิจ ทันสมัย" ปชป. พร้อมขับเคลื่อนท่องเที่ยวชุมชน ผลักดันเศรษฐกิจฐานราก มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

ทีมเศรษฐกิจ ปชป. เดินหน้าดึงผู้เชี่ยวชาญด้านท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมทีม "เศรษฐกิจ ทันสมัย" ลุยขับเคลื่อนท่องเที่ยวชุมชน ค้นหาพื้นที่ที่มีศักยภาพ หวังช่วยผลักดันเศรษฐกิจฐานราก ไม่ใช่แค่ด้านเศรษฐกิจ แต่ต้องช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนด้วย

1 กรกฎาคม 2562--พรรคประชาธิปัตย์ นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เผยว่าในช่วงกลางวันของวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ทีมอเวนเจอร์ "เศรษฐกิจ ทันสมัย" (New Economy) นำโดยนายปริญญ์ พานิชภักดิ์ ได้เชิญนายสมศักดิ์ บุญคำ ผู้ก่อตั้ง "Local Alike" วิสาหกิจเพื่อสังคมท่องเที่ยวชุมชน ผู้เชี่ยวชาญด้านท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดกับทีมผู้บริหารพรรค  สส.ของพรรค และผู้สมัคร สส.ของพรรค เพื่อหาแนวทางในการผลักดันท่องเที่ยวชุมชน โดยนำโมเดลของ Local Alike ที่เคยบริหารจัดการและประสบความสำเร็จมาปรับใช้ โดยเน้นให้ชุมชนเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด คนในชุมชนมีความเข้าใจถึงเป้าหมายในการพัฒนา รู้สึกถึงการมีส่วนร่วม มี Change Maker ที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

นายปริญญ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะทำงานกล่าวว่า เรื่องท่องเที่ยวชุมชน เป็นหนึ่งในแนวทางสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก โดยทีมอเวนเจอร์ "เศรษฐกิจ ทันสมัย" ได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรม และได้มีการลงพื้นที่บางพื้นที่เพื่อเตรียมพัฒนาแล้ว อาทิ แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบึงบัว และ คลองเขาแดง อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ในเขต อ.เมือง และบางส่วนของ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี รวมถึงพื้นที่อื่น ๆ ที่มีศักยภาพ ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ Local Alike เป็นสตาร์ทอัพด้านการท่องเที่ยวที่มีจุดยืนเพื่อสังคม ผู้บริหารเป็นอดีตวิศวกรบริษัทต่างประเทศ ก่อนเปลี่ยนเส้นทางไปเรียนต่อด้านการจัดการอย่างยั่งยืน (sustainable management) ที่ซานฟรานซิสโก และกลับมาทำงานที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเพื่อเรียนรู้การทำงานร่วมกับชุมชน จากนั้นจึงเริ่มต้นโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมของตัวเอง ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นตัวกลางเชื่อมชุมชนที่ต้องการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน