เมนูหลัก

เมนูย่อย

ข่าวสารพรรค

“หน.ปชป. “ มอบหมาย สส.อีสาน ตั้งกระทู้สด จี้ รมว.เกษตร เร่งแก้ปัญหา “ใบด่างมันสำปะหลัง”

1 กรกฎาคม 2562  เวลา 13.30 น.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นำคณะ  พบปะ รับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะร่วมกับตัวแทนเกษตรกรและผู้ประกอบการค้ามันสำปะหลัง ที่สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้เวลาแลกเปลี่ยนข้อมูลกว่า 3 ชั่วโมง 

เวลา 15:40 น. หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวสรุปว่า วันนี้มาในฐานะหัวหน้าพรรคและในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เพราะวันนี้มีสภาแล้ว จึงมาทำหน้าที่พรรคการเมือง และหน้าที่ของผู้แทนประชาชน

เมื่อได้รับฟังข้อมูลวันนี้แล้ว  ตนในฐานะหัวหน้าพรรคจะมอบหมายให้นายวุฒิพงศ์ นามบุตร สส. อุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์ ได้ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆที่มารับฟังในวันนี้ โดยเฉพาะปัญหาเร่งด่วนคือปัญหาใบด่างมันสำปะหลังที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดยั้งได้ แต่กลับขยายวงไปในพื้นที่ต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

วันนี้ถือว่ามารับฟังข้อมูลล่วงหน้า ซึ่งความจริงตนเคยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เมื่อปี พ.ศ. 2535 จึงอยากให้มั่นใจว่าจะดูแลทุกกลุ่มตั้งแต่ต้นน้ำ  กลางน้ำและปลายน้ำ อย่างเท่าเทียมกัน ให้อยู่ร่วมกันอย่างยุติธรรมและเติบโตไปด้วยกัน ด้วยหลักการทำงานที่ชัดเจนคือการใช้ 3 ฝ่ายตัดสินใจร่วมกันทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร ซึ่งมั่นใจว่าจะดูแลผลประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป