เมนูหลัก

เมนูย่อย

ข่าวสารพรรค

มัลลิกาแจ้งหมาย "จุรินทร์" ยกทีมบุกภาคเหนือแก้ปัญหาลำไยครบวงจร

วันที่ 3 ก.ค.  2562 นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า พรรคประชาธิปัตย์มีกำหนดการใหญ่ 2 ด้านเกี่ยวกับการเกษตรครบวงจร เพื่อทำงานเชิงรุกการแก้ไขปัญหาและยกระดับราคาพืชผลการเกษตร ในวันที่ 5 ก.ค.นี้  โดยกำหนดการของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จะพบปะชาวสวนลำไยจากจังหวัดในภาคเหนือ ที่สหกรณ์ประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน ในเวลา 10.30 น. โดยจะมีการรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน โดยมีอดีตผู้สมัคร ส.ส.และตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์ ประสานงานกับองค์กรภาคเกษตร เพื่อให้โอกาสเกษตรกรและประชาชนได้เสนอแนวทางความคิดเห็น 

นอกจากนี้ นายจุรินทร์ ยังได้มอบหมายนายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ดูแลภาคเหนือ  และนายพิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานคณะกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ เข้าร่วมการระดมความคิดเห็นเพื่อหารือถึงแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดลำไยครบวงจรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเกษตรไทย และสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเวลา 09.30-16.30 น.ของวันเดียวกัน เพื่อรับคำแนะนำและแนวทางพร้อมแลกเปลี่ยนนำไปสู่การช่วยแก้ไขปัญหาลำไยทั้งระบบของประเทศต่อไป

"ประชาธิปัตย์จะใช้โอกาสนี้เดินหน้าเรื่องยกระดับราคาพืชผลการเกษตรเพื่อปากท้องของประชาชนและเปลี่ยนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความแข็งแรงยั่งยืนเริ่มตั้งแต่ฐานรากของสังคมแล้วจะทำให้ฐานระดับต่อไปของสังคมแข็งแรงด้วย เงินตราเกิดการหมุนเวียนดีต่อระบบเศรษฐกิจ โดยคณะทำงานทุกชุดของพรรคจะได้มีการติดตามการทำงานของรัฐบาลเพื่อประชาชนต่อไปอย่างใกล้ชิดด้วย" นางมัลลิกา กล่าว