เมนูหลัก

เมนูย่อย

ข่าวสารพรรค

"จุรินทร์" นำคณะ ลุยสวนลำไย “เชียงใหม่-ลำพูน” อัพเดทข้อมูลแก้ปัญหาครบวงจร ตั้งแต่ ”ปลูก -แปรรูป-ส่งออก-บริโภคในประเทศ”

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย นายอลงกรณ์ พลบุตร ดร.สรรเสริญ สมะลาภา รองหัวหน้าพรรค นายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรคภาคเหนือ ดร.เจริญ คันธวงศ์  นายนริศ ขำนุรักษ์ ส.ส.พัทลุง  นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข กรรมการบริหารพรรค นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล อดีตส.ส.สุโขทัย และคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน โดยพบเกษตรกร-กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชาวสวนลำไย เพื่อรับเรื่อง แลกเปลี่ยนความเห็น เพื่อแก้ราคาพืชผลการเกษตรแบบครบวงจร  เพื่อทำงานเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาและยกระดับราคาพืชผลการเกษตร

ทันทีที่นายจุรินทร์ และคณะ ถึงสนามบินเชียงใหม่  พี่น้องชาวเชียงใหม่ -ลำพูน พร้อมด้วยผู้สมัคร สส.ภาคเหนือ พรรคประชาธิปัตย์ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  มอบดอกไม้ พร้อมกับนำรูปที่เคยถ่ายคู่กับนายจุรินทร์ในอดีต   มาให้นายจุรินทร์เซ็นให้ด้วย 

 “วันนี้มาให้กำลังใจท่านรู้ข่าวจากทางสหกรณ์ ว่าท่านจะมาฟังความเดือดร้อนของพวกเรา ถึงสวน ถึงบ้าน  พวกเราก็มีความหวังว่าลำไยของพวกเราจะได้รับการเหลียวแล  จึงชวนกันมารอรับ เป็นกำลังใจให้ท่าน” ชาวสวนท่านหนึ่งกล่าวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเป็นภาษาพื้นเมือง

เวลา 12.00น. คณะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เดินทางถึง ที่สหกรณ์การเกษตรประตูป่าจำกัด ตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนลำไย  และเกษตรกรผู้ปลูกหอม กระเทียม ในหลายอำเภอในภาคเหนือ ให้การต้อนรับพร้อมกับยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือมาด้วย

โดยนายจุรินทร์ ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ตั้งใจมาเยี่ยมและรับฟังปัญหาในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ และในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งใจมาพบตัวแทนเกษตรกรภาคเหนือ โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนลำไย  จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน  มารับฟังปัญหา ข้อมูล ข้อเท็จจริงในพื้นที่  เพื่อเป็นข้อมูลล่าสุด เป็นสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อจะนำไปเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาให้ชาวสวนลำไยได้อย่างยั่งยืนในอนาคต  วันนี้ตั้งใจมาดูให้ครบวงจร ทั้งการปลูก การแปรรูป  การส่งออก  และการบริโภคภายในประเทศ เพื่อให้ทุกฝ่ายทั้งเกษตรกร ผู้แปรรูปและผู้ส่งออกสามารถอยู่ร่วมกันได้

โดยกำหนดการช่วงบ่าย นายจุรินทร์ และคณะจะเดินสำรวจตลาดในเมืองเชียงใหม่ ที่ตลาดวโรรส  เพื่อรับฟังข้อร้องเรียนของกลุ่มผู้ค้าขาย และชาวบ้านต่อไป