เมนูหลัก

เมนูย่อย

ข่าวสารพรรค

“อภิสิทธิ์” ระบุแก้วิกฤตใต้ ด้วยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่ – นำสันติสุขกลับคืนด้วยวิธีประชาธิปัตย์ – แก้ปัญหายาเสพติด

เมื่อวันพุธที่ 9 ม.ค. 2562 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เข้าร่วมประชันนโยบายในหัวข้อ “นโยบายพรรคการเมืองกับการแก้ปัญหาวิกฤตใต้” จัดโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่เพื่อประชาธิปไตย และหอการค้า จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่าย We Watch ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงปัญหาวิกฤติภาคใต้ใหญ่ๆ 3 เรื่อง ประกอบด้วย 1. การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน การยืนยันแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับวิถีชีวิต เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาภาคใต้ 2. การนำเอาสันติภาพ สันติสุขกลับคืนมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการแก้ปัญหายาเสพติด คือแนวทางที่พรรคประชาธิปัตย์จะดำเนินการเพื่อพี่น้องประชาชนคนใต้ทุกคน

 

ทั้งนี้นายอภิสิทธิ์ได้ให้รายละเอียดว่า ปัญหาวิกฤติของภาคใต้ ประการแรกคือ ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานในภาคใต้ ค่อนข้างมีปัญหาในการลงทุนมาระยะหนึ่ง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะโอกาสของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะเข้าไปเป็นรัฐบาลในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจปกติ ไม่มีวิกฤติ ในช่วงหลังนี้แทบไม่มีเลย และเราต้องยอมรับว่ามีพรรคการเมืองที่เข้าไปเป็นรัฐบาลในหลายยุคที่ประกาศชัดว่าจะมีแนวความคิด แนวนโยบายว่าจะพัฒนา หรือให้งบประมาณกับจังหวัดที่เลือกพรรครัฐบาลเป็นอันดับแรก หรือเท่านั้น จึงทำให้โครงสร้างพื้นฐานของภาคใต้ค่อนข้างพัฒนาไปได้ล่าช้ากว่าที่อื่น โดยพรรคประชาธิปัตย์ได้พยายามในการเรียกร้องความเป็นธรรมมาโดยตลอด แต่วันนี้ถึงเวลาที่จะต้องมาชดเชยกับความไม่เป็นธรรมที่คนใต้ได้รับตลอดระยะเวลาในหลายรัฐบาลที่ผ่านมา

 

สิ่งที่เห็นชัดคือโครงสร้างถนน หนทาง นอกจากจะต้องมีการซ่อมแซมบำรุงแล้ว การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มเส้นทางคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นจากเหนือลงใต้เป็นเส้นทางที่ 2 เป็นเรื่องจำเป็น และจะต้องเพิ่มเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยง 2 ฝั่งทะเลให้มากขึ้น จำเป็นจะต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่

 

ประการที่ 2 วิกฤติในเรื่องการช่วงชิงวิสัยทัศน์ภาคใต้จะเดินหน้าพัฒนาอย่างไร ประชาธิปัตย์ยืนยันว่าพื้นที่ภาคใต้มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องธรรมชาติ ภาคใต้ควรพัฒนาอยู่บนวิสัยทัศน์ที่เป็นพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดี โดยสนับสนุนในเรื่องการเกษตร ในเรื่องอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร และท่องเที่ยว โดยเฉพาะท่องเที่ยวระดับโลก มาจนถึงท่องเที่ยวที่โยงกับวัฒนธรรมและชุมชน เพราะมันจะมีความท้าทายอยู่ตลอดเวลาที่จะมีการมาผลักดันโครงการหลายโครงการที่จะทำให้ภาคใต้ไม่พัฒนาไปตามวิสัยทัศน์นี้ เช่น ความพยายามที่จะเอาอุตสาหกรรมหนักมาลงในภาคใต้ เช่น ความพยายามที่ยังไม่ลด ละ เลิก กับการที่จะเอาโรงไฟฟ้าถ่านหินมาอยู่ในภาคใต้

 

ประชาธิปัตย์จะชัดเจนว่านอกเหนือจากการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน โดยให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อโอกาสของพี่น้องชาวใต้ที่จะมีความก้าวหน้าในชีวิต บนฐานเศรษฐกิจของเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และการท่องเที่ยว โดยรถไฟความเร็วสูงซึ่งรัฐบาลประชาธิปัตย์เคยไปเจรจาไว้นั้น จะต้องไปเชื่อมโยงกับมาเลเซีย และสิงคโปร์ ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าเรามีความพยายามในการผลักดันให้การเปิดพื้นที่เศรษฐกิจให้ภาคใต้พ้นวิกฤติใน 2 เรื่องนี้ผ่านพ้นไปได้

 

ประการที่ 3 ที่จำเป็นในขณะนี้ก็คือวิกฤติที่เราพูดถึงปัญหา 3 จังหวัดภาคใต้ ตนยืนยันว่าแนวคิดในการแก้ปัญหานี้ทุกคนจะพูดคล้ายๆ กันหมด แต่ไม่ค่อยมีคนปฏิบัติ นั่นหมายความว่าทุกคนจะพูดว่าปัญหานี้ในที่สุดต้องใช้การเมืองนำการทหาร แต่รัฐบาลเกือบทุกชุดพูดว่าการเมืองนำการทหาร แต่ไม่เคยปฏิบัติ ถึงเวลาก็มองว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่มอบให้กับฝ่ายความมั่นคง ประชาธิปัตย์ทุกครั้งที่เป็นรัฐบาล เราไม่ได้ใช้แนวทางเหมือนรัฐบาลอื่น เราจึงสนับสนุน ส่งเสริมจนเกิด ศอ.บต. ขึ้นเป็นครั้งแรกว่าเราพยายามดึงเอาการแก้ปัญหามาอยู่ในมือของพลเรือน และทุกภาคส่วนในการพัฒนา มีการคัดสรรเอาตัวแทนจากชุมชนต่างๆ ที่มีความคิดเห็นหลากหลายแม้กระทั่งที่เห็นต่างจากรัฐ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ แล้วเน้นย้ำเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องในชุมชนอย่างละเอียด ลึกลงไปในระดับของครัวเรือนว่าควรจะมีรายได้เท่าไหร่ และวันนี้เมื่อประชาธิปัตย์มีนโยบายการประกันรายได้ให้คนทำงานทุกคนด้วย ตรงนี้ก็จะเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งใน 3 จังหวัดภาคใต้

 

 นอกจากนั้นการที่เราส่งเสริม สนับสนุน ความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา มีความยืดหยุ่นกฎเกณฑ์ กติกาต่างๆ เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนที่มีความเชื่อทางศาสนาที่แตกต่างกัน สามารถที่จะใช้วิถีชีวิตตามความเชื่อของตัวเองได้ และอยู่ร่วมกันกับศาสนาอื่น นี่คือแนวทางที่สำคัญและจะเป็นแนวทางที่ยั่งยืนที่สุด ในการที่จะนำสันติสุขกลับคืนมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

การแก้ไขปัญหาตรงนี้วันนี้ต้องบอกว่า 4-5 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลปัจจุบันพยายามดึงอำนาจต่างๆ ที่เราเคยให้ไว้กับฝ่ายที่ทำงานด้านพัฒนา กลับไปอยู่กับเรื่องของฝ่ายความมั่นคง ขณะเดียวกันการทำกระบวนการเจรจาพูดคุย ซึ่งเริ่มมาเป็นเวลา 10 กว่าปีแล้ว เพียงแต่ไม่ได้ทำแบบเปิดเผย ยังขาดการสร้างความรู้ความเข้าใจกับคนทั้งประเทศว่าหนทางที่จะนำไปสู่สันติภาพแบบยั่งยืนนั้น เรามีความจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจกับรากเหง้าของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างไร

 

สุดท้ายที่เป็นปัญหาวิกฤติอีกปัญหาหนึ่งของภาคใต้ก็คือปัญหายาเสพติด นอกเหนือจากนโยบายทั่วไปที่เกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งประชาธิปัตย์ได้ประกาศไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มอำนาจให้กับ ปปส. ที่สามารถทำการสอบสวน และส่งฟ้องได้โดยไม่ต้องผ่านตำรวจ ที่จะต้องลงโทษเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้รุนแรงมากยิ่งขึ้น ที่จะส่งคนไปบำบัด ถ้าเขาเสพยาครั้งแรก เพื่อให้เขาหลุดพ้นจากวงจรนี้ แต่ถ้าเขาทำความผิดซ้ำ ก็จำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย นอกจากตรงนั้นแล้ว เงื่อนไขที่พิเศษเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดบริเวณชายแดนภาคใต้ และไล่ขึ้นมา เช่นกรณี ของ 4X100 การที่จะต้องมีนโยบายเฉพาะเพื่อที่จะไปกำกับดูแลส่วนผสมของ 4X100 เช่นกรณีการใช้ยาแก้ไอ หรือยาตัวอื่นๆ ก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดที่สุดในการลดปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้

 

“การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน การยืนยันแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับวิถีชีวิต เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาภาคใต้ 2. การนำเอาสันติภาพ สันติสุขกลับคืนมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการแก้ปัญหายาเสพติด คือแนวทางที่พรรคประชาธิปัตย์จะดำเนินการเพื่อพี่น้องประชาชนคนใต้ทุกคน”