เมนูหลัก

เมนูย่อย

ข่าวสารพรรค

“อภิสิทธิ์” มั่นใจ นโยบายปฏิรูปภาษีของประชาธิปัตย์ ช่วยดึงคนมีกำลังสร้างรัฐสวัสดิการ

(11 ม.ค. 2562) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมกล่าวในงานเสวนา เวทีมองไปข้างหน้า “พรรคการเมือง กับการสร้างหลักประกันสุขภาพเพื่อคนไทยทุกคน” ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ว่า ใน ช่วงที่ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาล ปี 2551 – 2554 เราได้เพิ่มงบประมาณได้ตามที่ สปสช. ต้องการ เรื่องแบบนี้สำหรับตนไม่ควรจะเป็นเรื่องที่นักการเมืองมาพูดตัวเลข แต่ควรจะเป็นหน้าที่ของ สปสช. ที่คำนวนออกมาว่าควรจะได้เท่าไหร่ และหากตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผล ก็ควรเป็นหน้าที่นักการเมืองที่จะหาเงินให้มากกว่า

โดยนายอภิสิทธิ์มั่นใจว่า การจะเพิ่มเงิน สปสช. อย่างน้อยใน 4 ปีข้างหน้าจะไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรในแง่ของการเงินการคลัง และหลักการของโครงการนี้ก็ไม่ได้เป็นประชานิยม โดยการจะเดินไปสู่การเป็นรัฐสวัสดิการนั้น ยังต้องใช้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดเก็บภาษีครั้งใหญ่ ภายใต้โครงสร้างภาษีในปัจจุบันทำให้มีเงินจะไม่พอ ดังนั้นจึงอยู่ที่นโยบายของการปฏิรูประบบภาษีที่พรรคประชาธิปัตย์มี โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

สำหรับการระดมรายได้เพิ่มเติมนี้ขอยืนยันว่าจะไม่เอาตัวภาษีที่จะเป็นภาระกับประชาชนทั่วไป คนยากคนจน แต่ต้องมุ่งไปที่คนที่มีกำลังในสังคมนี้ที่จะจ่ายภาษีเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันต้องยอมรับว่ามีช่องทางในการเสียภาษีน้อย หรือไม่เสียภาษีอยู่มากจนเกินไป และรวมทั้งภาษีใหม่ๆ ที่จะสามารถดึงเอาคนที่มีกำลังมามีส่วนร่วมในการสร้างสวัสดิการตรงนี้