เมนูหลัก

เมนูย่อย

ข่าวสารพรรค

“ธนา” ตอบ “เฉลิม” ประชาธิปัตย์ ต่อสู้คัดค้าน “พรบ.นิรโทษกรรม สุดซอย” ที่ทำลายหลักนิติรัฐ นิติธรรม ร้ายแรงที่สุด

15 ม.ค. 2562 นายธนา ชีรวินิจ โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง พาดพิงถึงนายอภิสิทธิ์ หัวหน้าพรรคฯ ว่าจะตอบคำถามอย่างไรที่นายอภิสิทธิ์ ไปเป่านกหวีด และคนในพรรคฯ ไปขึ้นเวที กปปส. ว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ และ มี ร.ต.อ.เฉลิม เป็นรองนายกฯ ได้มีการดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นการแก้ไขเพื่อผลประโยชน์ของพรรคเพื่อไทย และคนรอบข้างให้ได้เปรียบในการเลือกตั้งครั้งต่อไป
.
พรรคประชาธิปัตย์ได้ต่อสู้ เพื่อชี้ให้เห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย และท้ายที่สุดด้วยการทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในสภา 15 วัน 15 คืน ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนั้นยังมีพฤติกรรมต่อเนื่อง ก็คือการผลักดัน พรบ.นิรโทษกรรม ฉบับที่เรียกว่า “สุดซอย” ซึ่ง ร.ต.อ.เฉลิม เป็นผู้เสนอร่างฯ ดังกล่าวเข้าสู่สภาด้วย ซึ่งการเสนอร่างฯ ดังกล่าวเป็นการทำลายหลักนิติรัฐ นิติธรรม ครั้งร้ายแรงที่สุดในประเทศไทย เป็นการออกกฎหมายเพื่อให้คนบางคนได้ประโยชน์ในการไม่ต้องรับโทษทางการเมือง หรือโทษอาญาใดๆ 

พรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าการออก พรบ.ดังกล่าวจะเป็นบรรทัดฐานที่ไม่ดีให้กับประเทศต่อไป ประกอบกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศลุกขึ้นมาคัดค้าน และประท้วงให้รัฐบาลเห็นว่าการออกกฎหมายดังกล่าวจะไม่เป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชน ขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้อภิปรายเรื่องนี้หลายครั้ง โดยได้ชี้ให้เห็นถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากผลักดันกฎหมายฉบับนี้จนถึงที่สุด ทั้งการทำงานในสภา และในฐานะภาคประชาชน ซึ่งนายอภิสิทธิ์ก็ได้แสดงความเห็นคัดค้านการออกกฎหมายฉบับดังกล่าว และท้ายที่สุด พรบ.ฉบับนี้ก็ไม่สามารถผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาที่จะมาประกาศใช้ได้ในที่สุด 

“พรรคประชาธิปัตย์ในยุคนี้จะไม่ตอบโต้วาทกรรมทางการเมืองที่เคยใช้กันมาในอดีต เนื่องจากไม่เกิดประโยชน์ใดๆ กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติ แต่พรรคประชาธิปัตย์จะตอบกลับ ร.ต.อ.เฉลิมว่า หากเลือกพรรคประชาธิปัตย์ พรรคฯ จะนำประเทศให้พ้นวังวนแห่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลา 10 ปี พรรคฯ จะแก้จน สร้างคน สร้างชาติ ให้ประเทศกลับมาสู่ความเจริญที่ยั่งยืนอีกครั้ง ด้วยนโยบายที่ทำได้ ทำจริง และไม่สร้างภาระให้กับประเทศเหมือนพรรคการเมืองบางพรรค” นายธนากล่าวในที่สุด 

#DemocratPartyTH #ประชาธิปัตย์