เมนูหลัก

เมนูย่อย

ข่าวสารพรรค

 “อภิสิทธิ์” ขอให้รัฐบาลทำความเข้าใจกับประชาชนให้ชัดเจนถึงการรับมือปัญหามลพิษ

15 มกราคม 2562 ที่พรรคประชาธิปัตย์  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงปัญหาฝุ่นละอองในกรุงเทพมานครว่า อยากให้หน่วยงานราชการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการให้ความรู้กับประชาชน  ส่วนมาตรการบังคับใช้กฎหมายให้ได้มาตรฐาน หากมีสถานการณ์ที่รุนแรงพิเศษ อาจจะกำหนดมาตรการควบคุมไม่ว่าจะเรื่องการก่อสร้าง โรงงาน หรือการผลิตไฟฟ้า แต่ในเชิงนโยบายระยะต่อไปต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการสนับสนุนระบบขนส่งมวลชน มาตรการที่เกี่ยวข้องกับภาคส่วนต่างๆซึ่งมีส่วนสร้างปัญหา รวมถึงการลดการใช้เชื้อเพลิงและใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานทดแทน ซึ่งมาตรการเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำ ตลอดจนการกระจายความเจริญออกไปนอกกรุงเทพมหานครมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลเองต้องทำเรื่องเหล่านี้ให้ชัดเจนมากขึ้นในฐานะที่เป็นประเทศซึ่งมีสนธิสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษและสิ่งแวดล้อม แต่ประชาชนรู้ข้อมูลน้อยมาก จึงต้องมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม แต่หลายครั้งรัฐบาลกลับมีการส่งสัญญาณที่สวนทาง เช่นการสนับสนุนโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นต้น