เมนูหลัก

เมนูย่อย

ข่าวสารพรรค

“ปชป.” ยินดีกับคนไทยจะได้มีการเลือกตั้ง พร้อมประกาศเป็นทางเลือกหลักด้วยสโลแกน “แก้จน สร้างคน สร้างชาติ”

(23 ม.ค. 2562) นายธนา ชีรวินิจ โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชกฤษฏีกาเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปในวันนี้นั้น พรรคประชาธิปัตย์ขอแสดงความยินดีกับคนไทยทุกคนที่จะได้มีการเลือกตั้งตัวแทนของประชาชนไปทำหน้าที่ในการบริหารประเทศ และแก้ไขปัญหาของบ้านเมือง ซึ่งจะเป็นไปตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ซึ่งเมื่อได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาฯ แล้ว ภายใน 5 วัน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก็คงจะได้กำหนดวันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อไป พรรคประชาธิปัตย์ขอยืนยันว่าเป็นพรรคที่มีความพร้อมในการเข้าสู่สนามการเลือกตั้งในครั้งนี้ เนื่องจากได้เตรียมบุคลากรทั้งผู้สมัคร และนโยบายที่จะสามารถแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน และประเทศชาติได้

 

จากที่ กกต. ได้ประกาศว่าขณะนี้มีพรรคการเมืองเก่าเพียง 2 พรรคเท่านั้นที่ได้ปฏิบัติตามกติกา หรือหลักเกณฑ์ที่ กกต. กำหนด อันจะทำให้มีสิทธิ์ในการส่งผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์มั่นใจและยืนยันว่า พรรคฯ เป็น 1 ใน 2 พรรคที่กกต. ได้ประกาศว่าได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกติกาของ กกต. ทำให้มีสิทธิ์ที่จะส่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งครั้งนี้

 

พรรคประชาธิปัตย์ขอให้กำลังใจพรรคการเมืองทุกพรรคที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามกติกาที่ กกต. กำหนดและขอให้รีบดำเนินการ เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนได้มีสิทธิ์พิจารณาเลือกบุคลากร หรือบุคคลที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง พร้อมพรรคการเมืองที่หลากหลาย อันจะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ สามารถที่จะเป็นทางออกให้ประเทศ หลังจากที่มีปัญหายาวนานมา 8 ปี นับตั้งแต่มีการรัฐประหาร โดยพรรคฯ ยืนยันว่าผู้สมัครของพรรคฯ ทุกคน เป็นบุคคลที่มีความพร้อมจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทั้งในการดูแลแก้ปัญหาในพื้นที่ และการทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ ในสภาผู้แทนราษฎร ในขณะเดียวกันพรรคฯ จะเป็นทางเลือกหลักของประเทศในการนำพาประเทศไปสู่ความเจริญที่ยั่งยืนและมั่นคง ด้วยสโลแกน “แก้จน สร้างคน สร้างชาติ” ซึ่งพรรคฯ เชื่อมั่นว่า แนวทางดังกล่าวนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนได้อย่างมั่นคงแน่นอน