เมนูหลัก

เมนูย่อย

ข่าวสารพรรค

ปชป. เสนอวิสัยทัศน์ชวนภาคอุตสาหกรรม แก้จน สร้างคน สร้างชาติ 

24 มค.2562 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายอนุชา บุรพชัยศรี รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ปาฐกถาพิเศษ : การแสดงวิสัยทัศน์ “อุตสาหกรรมไทยหลังการเลือกตั้ง” ในงานเปิดตัวสำนักข่าว M Report สำนักข่าวออนไลน์เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตว่าเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งออกมาถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อภาคอุตสาหกรรมไทย 

รองโฆษกพรรคกล่าวว่าตลอดระยะเวลากว่า 5 ปีที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์เข้าพบปะภาคเอกชนหลายสาขา ตลอดจนภาคอุตสาหกรรม เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจพบว่า สาเหตุสำคัญเกิดจากการมีกฎระเบียบ และข้อกฎหมายที่ทำให้เกิดข้อจำกัดหลายประการ อีกทั้งการติดต่อราชการที่มีขั้นตอนการปฏิบัติมากมาย โดยภาคอุตสาหกรรมต้องการให้รัฐสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดพร้อมทั้งสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน และบุคลากร

นายอนุชาระบุว่า พรรคฯ จึงมีแนวนโยบายในการสร้างคน เพื่อผลิตบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นผู้กำหนดทิศทาง มากกว่าที่จะให้รัฐเป็นผู้กำหนดจำนวนครัสเตอร์ (cluster) เหมือนรัฐบาลปัจจุบัน และที่สำคัญที่สุดคือจะต้องแก้กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 

ทั้งนี้นายอนุชาได้เชิญให้ทุกคนมาร่วม "แก้จน สร้างคน สร้างชาติ" ไปกับพรรคประชาธิปัตย์