เมนูหลัก

เมนูย่อย

ข่าวสารพรรค

“อภิสิทธิ์” นำทีม ผู้สมัคร ส.ส.สมุทรสาคร ล่องเรือ  ประกาศวาระสมุทรสาคร “แก้ปัญหาจราจร-สิ่งแวดล้อม-ประมง-ราคาสินค้าเกษตร”

  29  มกราคม 2562    นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรคฯ ดูแลภาคกลาง  นายอลงกรณ์ พลบุตร นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองหัวหน้าพรรคฯ ตามภารกิจ  นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคฯ และ น.ต.สุธรรม ระหงษ์   ผู้อำนวยการพรรคฯ พร้อมคณะ  ลงพื้นที่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อเปิดตัวคณะว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.สมุทรสาคร 3 คน ได้แก่ นายกุลวัชร หงส์คู เขต 1  นายสมชัย ศรีสุทธิยากร  เขต 2  และ นายนิติรัฐ สุนทรวร   เขต 3

 

 โดยคณะได้ลงเรือจากท่าน้ำหน้าที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ล่องไปตามคลองภาษีเจริญ  ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนริม 2 ฝั่งคลองเป็นอย่างดี จากนั้นได้สักการะศาลหลวงตาทอง ก่อนจะขึ้นขบวนรถแห่ไปพบปะประชาชนบริเวณตลาดกระทุ่มแบน

 

ทั้งนี้ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวกับประชาชนว่า   พรรคประชาธิปัตย์ เน้นการทำงานแบบเป็นทีม  โดยผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคฯ ทั้ง 3 คน จะนำนโยบายของพรรคมาผลักดันให้เกิดประโยชน์แก่ชาวสมุทรสาคร

 

 คือ 1.ปัญหาจราจร   การพัฒนาของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของประชาชน   พรรคประชาธิปัตย์ต้องการให้พื้นที่ปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดสมุทรสาคร  มีความเจริญต้องควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

ดังนั้นการแก้ปัญหาจราจร ตั้งแต่ถนนพระราม 2 ถนนเพชรเกษม รวมถึงถนนสายหลักอื่นๆ คิดว่าการเร่งรัดนโยบายขนส่งมวลชน ที่ขยายออกมาจากกรุงเทพฯ เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์ได้เคยผลักดันโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีน้ำเงิน วันนี้มีความจำเป็นต้องขยายแผนเพื่อให้การขนส่งมวลชนมาถึง จ.สมุทรสาคร ทั้งสายสีแดงให้มาถึงมหาชัย โครงการดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการเร่งรัด เพราะหากปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติจะมีความล่าช้า 

 

ขณะที่สายสีน้ำเงินตามแผนนั้นจะต้องมาสิ้นสุดที่ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ซึ่งควรจะมีการขยายโครงการนี้ให้มาถึง อ.อ้อมน้อย ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาการจราจร และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครและปริมณฑล ในการเดินทางเข้ากรุงเทพฯ

 

ส่วนการเดินทางทางเรือ ความจริงแล้ว หากมีการพัฒนาการขนส่งทางน้ำ ถือเป็นช่องทางสำคัญที่จะทำให้พี่น้องชาวสมุทรสาคร เดินทางโดยเรือไปยังสถานีรถไฟฟ้าบางหว้าในกรุงเทพได้ ดังนั้นพรรคประชาธิปัตย์ต้องการจะฟื้นฟูและผลักดันการใช้คลองภาษีเจริญในการขนส่ง เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางอย่างรวดเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชน

 

นายอภิสิทธิ์ กล่าวอีกว่า  2. ปัญหาสิ่งแวดล้อม จากการลงพื้นที่ในวันนี้ (29 ม.ค.) ทำให้เห็นว่าน้ำในคลองดังกล่าวมีสภาพเน่าเสีย ซึ่งสร้างปัญหาให้กับชาวสมุทรสาคร   จึงควรมีระบบบำบัด  การกำจัดขยะ หรือการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยน้ำเสีย ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันเรื่องสิ่งแวดล้อมวันนี้ต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด ต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย หมดเวลาที่จะเกรงใจใคร เพราะวันนี้ประชาชนคนไทยได้เจอกับปัญหาสภาพอากาศเป็นพิษได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว

 

  3. ปัญหาเกษตรกร  ปัญหาราคาผลผลิตเกษตรตกต่ำ   ในจังหวัดสมุทรสาครก็มีปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ  ซึ่งเกิดจากการบริหารนโยบายนำเข้าที่ผิดพลาด   ซึ่ง จ.สมุทรสาครมีศักยภาพที่จะมีตลาดกลาง มีสถานที่ และเป็นจุดที่มีความเหมาะสมในการมีตลาดกลางให้เกษตรกรได้ระบายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและสูงขึ้น

 

  4. ปัญหาการทำประมง  ซึ่งเกิดปัญหาจากการตรากฎหมายในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง  ปฏิบัติไม่ได้  ซึ่งพรรคมีแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับชาวประมงได้อย่างยั่งยืน และเป็นมาตรฐานสากลได้  โดยไม่จำเป็นต้องตรากฎหมายในลักษณะที่ได้ออกมาแล้วสร้างปัญหาให้กับชาวประมง  พรรคประชาธิปัตย์เชื่อมั่นว่าจะสามารถตรากฎหมายโดยไม่ไปกระทบกับมาตรฐานสากล ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม การทำประมงที่ไม่มีการรายงาน ปัญหาค้ามนุษย์ หรือ การค้าแรงงาน 

 

ทั้งหมดนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่พรรคประชาธิปัตย์กำหนดไว้ในนโยบาย "แก้จนสร้างคน สร้างชาติ"  พร้อมกับยืนยันว่าผู้สมัครของพรรคฯ ทั้ง 3 เขตเลือกตั้งมีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์  ซึ่งจะสามารถผลักดันนโยบายให้กับชาวสมุทรสาคร 

 

นอกจากนี้ พรรคประชาธิปัตย์ยังมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน  ที่จะต้องมีการกระจายอำนาจ  โดยจะให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด  ประกอบกับจะให้หลายพื้นที่มีการบริหารราชการแบบพิเศษ  รูปแบบการบริหารท้องถิ่นที่พรรคประชาธิปัตย์ผลักดันเป็นรูปแบบพิเศษที่ยึดหลักการกระจายอำนาจให้แต่ละจังหวัดมีการจัดการตนเอง  วันนี้ถือเป็นวาระที่ดีที่มีกรรมการบริหารพรรคมาร่วมประกาศ “วาระสมุทรสาคร”

#DemocratPartyTH #ประชาธิปัตย์

#ประชาชนเป็นใหญ่

#ประชาธิปไตยสุจริต

#แก้จนสร้างคนสร้างชาติ

ผลิตโดย ทีมโฆษกพรรคฯ

พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

จำนวน 1 ชุด ตามวันเวลาที่ปรากฏ ที่ส่งมาในครั้งนี้