เมนูหลัก

เมนูย่อย

ข่าวสารพรรค

รองโฆษกปชป.  ยืนยัน  ประชาธิปัตย์ เขียนนโยบายจากความเดือดร้อนประชาชน ไม่จำเป็นต้องลอกเลียนใคร

 30 มกราคม 2562  นายเชาว์ มีขวด   รองโฆษกประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์  รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้ออกมากล่าวพาดพิงถึงพรรคประชาธิปัตย์ว่าลอกนโยบาย  พรรคพลังประชารัฐนั้น

นายเชาว์   กล่าวว่า  พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ก่อตั้งมากว่า 72 ปี มีอุดมการณ์และนโยบายที่อยู่เคียงข้างกับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด  รวมทั้งมีบุคลากรของพรรคที่มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ในทุก ๆ ด้าน  ดังนั้นนโยบายของพรรค ทุกนโยบายจึงผ่านการกลั่นกรองของคณะทำงานนโยบายมาเป็นเวลายาวนาน    

สำหรับนโยบายแก้จน สร้างคน สร้างชาติ เกิดจากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง   ตลอดในช่วงเวลา 5 ปี ที่ผ่านมาแม้ไม่มีสภาแต่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  หัวหน้าพรรคฯ และคณะอดีต ส.ส. ของพรรคฯ  ก็ลงพื้นที่ รับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนของประเทศมาโดยตลอด    ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าตลอดระยะเวลา 4-5 ปี ที่ผ่านมารัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้ประชาชนได้  โดยเฉพาะปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน พี่น้องประชาชนอยู่กันด้วยความยากลำบาก รัฐบาลโดย คสช. ใช้ ม. 44 แก้ไขปัญหาเรื่องอื่นๆ แต่ไม่เคยใช้ ม. 44 มาช่วยเหลือ หรือแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรเลย   พรรคได้รับฟังปัญหาเหล่านี้ จึงได้นำมาแปลงเป็นนโยบายพรรค  เพื่อเสนอต่อพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้

รองโฆษกประชาธิปัตย์   กล่าวต่อว่า สำหรับนโยบาย "แก้จน สร้างคน สร้างชาติ"  ของพรรคประชาธิปัตย์ มีความชัดเจนอยู่แล้วว่า

1. แก้จน เช่นการสานต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเงินจากเดิม 500 บาทเป็น 800 บาท และสามารถกดเงินสดออกมาใช้จ่ายได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่านร้านค้าธงฟ้าเพียงอย่างเดียว

       นโยบายโฉนดสีฟ้า  ด้วยการต่อยอดจากนโยบายโฉนดชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในที่ดินทำกิน  มีโฉนดภายใน 4 ปี  นอกจากนี้จะยกระดับที่ดิน สปก. ให้สามารถเอาไปใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนทำมาหากินได้ อีกด้วย

 

    ส่วนปัญหาเรื่องน้ำ พรรคประชาธิปัตย์ จะให้มีกองทุนน้ำชุมชน  โดยให้ชุมชนบริหารจัดการขุดแหล่งน้ำ และกระจายน้ำเข้าสู่ไร่นา พร้อมทั้งให้ มีระบบประกันราคาพืชผลทางการเกษตร   

นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำให้มากกว่า 120,000 บาทต่อปี

เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น 1,000 บาทต่อเดือน

เพิ่มเงิน อสม.  เป็น 1,000 บาทต่อเดือน

2. สร้างคน   เช่น นโยบายเกิดปั๊บรับสิทธิ์แสน  เราจะให้เงินเด็กแรกเกิด 5,000 บาท และจ่ายให้ทุกเดือนเดือนละ 1,000 บาท จนกว่าจะถึง 8 ขวบ  นอกจากนี้จะปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพิ่มสิทธิ์วันลาคลอดให้นานขึ้น  อาหารเช้า และอาหารกลางวันฟรีจนถึงมัธยมศึกษา เรียนฟรีจนถึงชั้น ปวส. และส่งเสริมการศึกษาสายอาชีพให้เชื่อมโยงกับเอกชนเพื่อให้จบแล้วมีงานทำทันที แจกคูปองเพิ่มทักษะ 3,500 บาทจำนวนหนึ่งล้านคนต่อปี  

 

 3. สร้างชาติ  เช่น นโยบายการปราบปรามยาเสพติด  ต้องยอมรับว่าการแพร่ระบาดของยาเสพติดมีเจ้าหน้าที่รัฐรู้เห็น เป็นใจด้วย พรรคประชาธิปัตย์จึงมีนโยบายที่จะเพิ่มอำนาจคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป ส.) มีอำนาจในการทำสำนวนส่งฟ้องคดีต่อศาลเอง   นอกจากนี้พรรคยังมีนโยบายการกระจายอำนาจ   โดยให้ประชาชนเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดได้ด้วยตนเอง

 “พรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยลอกนโยบายของพรรคการเมืองใด พรรคมีความพร้อมด้านนโยบายที่เป็นรูปธรรมและสามารถปฏิบัติได้จริงอย่างชัดเจน   ทุกนโยบายของประชาธิปัตย์มีที่มาของแหล่งเงิน และไม่ทำให้บ้านเมืองล้มละลาย  ยืนอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริง” รองโฆษกประชาธิปัตย์ กล่าว