เมนูหลัก

เมนูย่อย

ข่าวสารพรรค

ประชาธิปัตย์ ประกาศนโยบายเพื่อผู้หญิง

 

วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช  ดร.รัชดา ธนาดิเรก คุณฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง ดร.วิภาวัลย์ วรวรรณปรีชา คุณสุชาดา แทนทรัพย์ และคุณวิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ ร่วมกันแถลงนโยบายสตรี ในงาน “Dem for Women” ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักเพื่อการ “สร้างคน” จากสโลแกน “แก้จน สร้างคน สร้างชาติ” ในการหาเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ของพรรคฯ และเชิญชวนให้รวมพลังผลักดันวาระผู้หญิงให้เกิดขึ้นในสังคมไทย พร้อมการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ผู้หญิง ณ บริเวณSkywalk BTS ช่องนนทรีแยกสาทร-นราธิวาส (สะพานช่องนนทรี) โดยมี ส.ส. หญิงของพรรคประชาธิปัตย์ และผู้หญิงที่สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

 

พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมีโดยเสมอภาคกัน เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด ชาติหรือพื้นเพทางสังคม ทรัพย์สิน กำเนิด หรือสถานะ โดยมีภารกิจสำคัญเพื่อผู้หญิง 4 ประการ

1.     ผู้หญิงทุกคนต้องพึ่งพาและยืนหยัดอย่างมั่นคงได้ด้วยตนเอง

2.     ผู้หญิงต้องได้รับความเคารพ ให้เกียรติ และเท่าเทียม ในทุกด้าน ทุกอาชีพ ทุกสถานการณ์ของสังคม มีความก้าวหน้าทางอาชีพไม่ต่างจากผู้ชาย สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย ปราศจากความรุนเเรงและการถูกคุกคามทางเพศ

3.     ผู้หญิงทุกคนต้องมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี

4.     แม่คืองานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและยากที่สุดในโลก จำเป็นที่จะต้องลดภาระของแม่ในทุกรูปแบบ

 

พรรคประชาธิปัตย์ได้กำหนดนโยบายด้านสตรีไว้ ดังนี้

1.     ผู้หญิงต้องพึ่งพาเเละยืนหยัดอย่างมั่นคงได้ด้วยตนเอง มีที่ดินทํากินชัดเจน มีประกันรายได้ มีเงินออม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

2.     ผู้หญิงเท่าเทียม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี ด้วยการกำหนดอัตราส่วนของเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในทุกระดับ โดยเฉพาะการเมืองท้องถิ่น

ขจัดความรุนเเรงเเละการถูกคุกคามทางเพศ ด้วยการสร้างองค์ความรู้เรื่องความเท่าเทียมและสิทธิเสมอภาคทางเพศให้กับคนทุกกลุ่มวัย ปรับปรุงหลักสูตรเพศศึกษา สร้างโรงเรียนพ่อแม่ เพื่อให้ความรู้ในการเลี้ยงดูลูกในทางที่เหมาะสม โดยปราศจากความรุนแรง นําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยป้องกัน ให้ความช่วยเหลือ และเพิ่มช่องทางการร้องทุกข์ เมื่อเกิดคดีความ ทุกสถานีตำรวจต้องมีพนักงานสอบสวนหญิง เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้อง คุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพให้กับสตรี แก้กฎหมาย ขยายเวลาให้ผู้เสียหายร้องทุกข์ได้นานขึ้น เป็น 1 ปี และที่สำคัญต้องเพิ่มบทลงโทษกับผู้กระทำความผิด ควบคุมเนื้อหาของสื่อที่แสดงให้เห็นว่าการล่วงละเมิดทางเพศเป็นเรื่องที่ยอมรับได้

 

3.     ผู้หญิงทุกคนต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการตรวจและรักษาโรค เช่น มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม เป็นต้น คนไทยทุกคนตรวจคัดกรองสุขภาพจิตประจำปีฟรีไม่จำกัดอายุ ตรวจสุขภาพกายประจำปีฟรี ตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป

 

4.     ขยายระยะเวลาสิทธิลาคลอดเป็น 6 เดือนรับเงินเดือนเต็ม เกิดปั๊บรับสิทธิ์เงินเเสนเพื่อเป็นค่าเลี้ยงดูที่ช่วยให้ลูกที่เกิดมีความสมบูรณ์แต่วันแรก มีอาหารที่มีคุณภาพ มีศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ไปจนถึง เรียนฟรีถึง ปวส.

 

#เป็นปากเป็นเสียงจริงให้ผู้หญิงไทย