เมนูหลัก

เมนูย่อย

ข่าวสารพรรค

ประกาศงดโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทุกช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศงดโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทุกช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
นับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 23 มี.ค. 2562 
จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 24 มี.ค. 2562 
.
* ห้ามผู้ใดกดแชร์ ข้อความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอใดๆ โดยเด็ดขาด
* ห้ามผู้ใดกด Like ข้อความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอใดๆ โดยเด็ดขาด
* ห้ามผู้ใด Tag ข้อความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอใดๆ ใด ให้ปรากฎใน Facebook นี้โดยเด็ดขาด
* ห้ามผู้ใด Comment บนโพสต์ใดๆ ที่ Facebook นี้โดยเด็ดขาด
* หากมีการฝ่าฝืนดำเนินการจะมีความผิดตามกฎหมาย
.
การดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งที่กำหนดห้ามโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง นับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง

#เลือกตั้ง62
#ประชาธิปัตย์
#แก้จนสร้างคนสร้างชาติ
#หมดเวลาเกรงใจ
#ประชาชนเป็นใหญ่
#ประชาธิปไตยสุจริต
#เศรษฐกิจเข้มแข็ง

ผลิตโดย 
พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
จำนวน 1 ชุด ตามวันเวลาที่ปรากฏ ที่ส่งมาในครั้งนี้