เมนูหลัก

เมนูย่อย

ข่าวสารพรรค

“ราเมศ” เรียกร้อง กกต. ทบทวนมติบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ต้องตีความกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิ์ประชาชน

 

27 มี.ค.2562 นายราเมศ รัตนะเชวง ทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ แถลงต่อกรณีบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ที่ส่งมาจากประเทศนิวซีแลนด์ เป็นจำนวน 1,542 ใบ ซึ่งประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ชี้แจงวานนี้ว่าบัตรจำนวนดังกล่าว กกต. ลงมติว่าไม่สามารถนำบัตรเลือกตั้งดังกล่าวมานับคะแนนได้ เหตุเพราะเป็นบัตรเลือกตั้งที่ส่งมาถึงสถานที่นับคะแนนภายหลังจากที่เริ่มนับคะแนนแล้วว่า ในเรื่องนี้ยืนยันว่าตนไม่ทราบว่า 1,542 คะแนนนี้ พี่น้องประชาชนนอกราชอาณาจักรจะเลือกใคร เลือกพรรคไหน แต่คิดว่า 1 เสียงของพี่น้องประชาชน เป็น 1 เสียงที่มีค่าที่จะต้องออกมาปกป้องสิทธิของพี่น้องประชาชนที่อยู่นอกราชอาณาจักร

 

นายราเมศกล่าวว่า จากมติของ กกต. ดังกล่าวไม่สมด้วยเหตุและผล และขัดต่อหลักกฎหมาย พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขณะที่หลักกฎหมายที่มาสนับสนุนเรื่องนี้ กกต. อ้างมาตรา 114 แต่ กกต. กลับไม่ได้วินิจฉัยให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย โดย มาตรา 114 กกต. อ่านไม่หมด ซึ่งสาระสำคัญของมาตรานี้ โดยเฉพาะกรณีที่บัตรเลือกตั้งจากต่างประเทศมาถึงล่าช้า กกต. จะไม่นับบัตรนั้น หรือจะตีเป็นบัตรเสียได้ก็ต่อเมื่อบัตรเลือกตั้งเหล่านั้นเกิดขึ้นจากความไม่สุจริต ความไม่เป็นธรรม หรือที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีความไม่สุจริต มีความไม่เที่ยงธรรม แต่ ณ ขณะนี้จากข้อมูลหลายด้านยังไม่มีความชัดเจน จน กกต. ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบภายใน 7 วัน แต่กลับมีมติก่อนแบบนี้หมายความว่าอย่างไร และบางข่าวมีการรายงานว่าเป็นความผิดพลาดของ กกต. อีกด้วย ซึ่งหากเป็นความผิดพลาดของ กกต. แล้ว กกต. จะมาตัดสิทธิ์ 1,542 เสียงนี้ได้อย่างไร

 

นอกจากนี้นายราเมศยังกล่าวถึง องค์ประกอบสำคัญของมาตรา 114 อีกด้วยว่า การส่งบัตรเลือกตั้งที่อยู่นอกราชอาณาจักร มาถึงสถานที่นับคะแนนของเขตเลือกตั้ง หลังจากที่มีการนับคะแนนแล้ว กกต. จะไม่นับคะแนนนั้น ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเกิดความไม่สุจริตเกิดขึ้น กฎหมายเขียนไว้ชัดว่า โดยมีเหตุสมควรเชื่อได้ว่า เกิดจากการกระทำที่ไม่สุจริต หรือไม่เที่ยงธรรม กฎหมาย มาตรา 114 นี้ระบุไว้ชัดมาก เพราะฉะนั้นตนจึงขอเรียกร้องให้คณะกรรมการเลือกตั้งใช้อำนาจที่มีทบทวนมติดังกล่าวเสีย โดยให้คำนึงถึงสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนที่อยู่นอกราชอาณาจักร

 

“หลักการตีความกฎหมาย 1. ตีความตามเจตนารมณ์ที่แท้จริง 2. ตีความตามข้อเท็จจริง ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น แต่ กกต. ตีความเสียหมด และผมขอยืนยันว่าการที่ออกมาเรียกร้องนี้ ไม่ได้เรียกร้องเพื่อผลประโยชน์ของพรรคประชาธิปัตย์เลย แต่เป็นการเรียกร้องเพื่อปกป้องสิทธิของพี่น้องที่อยู่นอกราชอาณาจักรเป็นหลัก” นายราเมศกล่าว