เมนูหลัก

เมนูย่อย

ข่าวสารพรรค

ผลการประชุม กก.บห. ประชาธิปัตย์ ตั้ง คกก. กำหนดเกณฑ์เลือกหัวหน้าพรรค ให้เสร็จใน 5 วัน ก่อนเสนอเข้าที่ประชุม กก.บห. หาข้อยุติ

18 เม.ย.2562 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยนายจุติ ไกรฤกษ์ รักษาการเลขาธิการพรรคฯ แถลงผลการประชุมกรรมการบริหารพรรคฯ ว่า ที่ประชุมมีการพิจารณาเรื่องการตั้งคณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) ของพรรคฯ ชุดใหม่ โดยมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ ซึ่งประกอบด้วย นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ เป็นประธานคณะกรรมการ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ นายราเมศ รัตนะเชวง น.ต.สุธรรม ระหงษ์ น.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ และนางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

 

โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวนี้จะเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และหลักเกณฑ์การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคฯ ชุดใหม่ ทั้งนี้มีการมอบหมายเพิ่มเติมว่า หากมีกรณีใดที่จำเป็นที่จะต้องนำไปสู่การยกเว้นข้อบังคับ หรือต้องนำไปสู่การปรับปรุงข้อบังคับพรรคฯ ก็ให้นำความเห็นนั้นมาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคฯ เพื่อพิจารณา ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของพรรคฯ ที่ต้องให้ที่ประชุมหาข้อยุติ โดยการประชุมดังกล่าวจะมีขึ้นในวันที่ 23 เม.ย. เวลา 14.00 น.

 

“คณะกรรมการชุดนี้จะใช้เวลาในการพิจารณาในเวลาไม่เกิน 5-6 วัน เมื่อได้หลักเกณฑ์ข้อบังคับแล้ว ซึ่งจะต้องยึดถือข้อบังคับเป็นหลัก หากได้ข้อสรุปอย่างไรนั้นก็ให้นำมาเสนอต่อที่ประชุม กก.บห. อีกครั้ง ซึ่งในการเลือกตั้ง กก.บห.ชุดใหม่นี้จะใช้วิธีการหยั่งเสียงหรือไม่นั้น ขอให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้เป็นผู้พิจารณากำหนดว่าจะต้องเป็นอย่างไร” นายจุรินทร์กล่าว  

 

สำหรับการให้คณะกรรมการชุดนี้สามารถแก้ไขข้อบังคับพรรคได้นั้น นายจุรินทร์กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นไปตามข้อบังคับพรรคอยู่แล้ว ก็จะให้คณะกรรมการชุดนี้ไปพิจารณาว่าจะมีความเห็นเบื้องต้นอย่างไร คงตอบล่วงหน้าตอนนี้ไม่ได้

 

ส่วนที่มีการพูดคุยถึงการยกเลิกวิธีการหยั่งเสียงในการประชุมวันนี้นั้น นายจุรินทร์กล่าวว่า มีการพูดให้ความเห็นส่วนหนึ่ง แต่จะยุติอย่างไรนั้นต้องให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ไปพิจารณาก่อน แล้วค่อยนำกลับมาสู่ที่ประชุม กก.บห. อีกครั้งในวันที่ 23 เม.ย. ว่าที่ประชุม กก.บห. จะมีข้อสรุปจะออกมาเป็นอย่างไร

 

สื่อตั้งคำถามต่อการที่คณะกรรมการบริหารของพรรคมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อเสนอของคณะกรรมการชุดที่ตั้งขึ้นนี้หรือไม่ นายจุรินทร์กล่าวว่า ก็ต้องยุติที่มติของพรรค คณะกรรมการชุดนี้เป็นคณะกรรมการที่ กก.บห.ของพรรคฯ ตั้งขึ้น และมอบหมายให้ไปดำเนินการเบื้องต้น ซึ่งยังไม่อยากพูดไปก่อนว่า กก.บห. ของพรรคจะมีความเห็นอย่างไร ขอให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ได้ดำเนินการก่อน แล้วให้เป็นมติของ กก.บห. พรรคต่อไป

 

สื่อตั้งคำถามต่อไปว่า กระบวนการที่คณะกรรมการชุดนี้จะต้องนำหลักเกณฑ์การเลือก กก.บห. มาเข้าที่ประชุม กก.บห. ก่อนที่จะมีการประชุมใหญ่เพียง 1 วัน จะมีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะมีการเลือก กก.บห. พรรค และหัวหน้าพรรค ในวันที่ 24 เม.ย. นายจุรินทร์กล่าวว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะการกำหนดวันเลือกตั้งนั้น คณะกรรมการชุดนี้จะเป็นผู้กำหนดวัน และนำเข้าที่ประชุม กก.บห. ในวันที่ 23 เม.ย. แล้วจะให้มีการเลือกในวันที่ 24 เม.ย. นั้นจึงไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ แต่ว่าตามข้อบังคับได้มีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนไว้แล้วว่า ถ้ามีกรณีคณะกรรมการบริหารพรรคลาออก ซึ่งกรณีนี้เป็นกรณีที่หัวหน้าพรรคลาออกก็มีผลให้คณะกรรมการบริหารพ้นทั้งคณะ โดยจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายใน 60 วัน ขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคไปเมื่อวันที่ 24 มี.ค. เพราะฉะนั้นวันที่ครบกำหนด 60 วัน คือวันที่ 23 พ.ค. ดังนั้นการจะมีการกำหนดให้มีการเลือกในวันไหนนั้นเป็นหน้าที่ที่คณะกรรมการชุดนี้ไปกำหนด

 

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เลือก กก.บห. ของพรรคจะเป็นไปตามข้อบังคับพรรคฯ ซึ่งจะประกอบไปด้วย 19 กลุ่ม ซึ่งมีกลุ่มใหญ่คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคฯ ที่ยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่ คณะกรรมการบริหารชุดรักษาการ ตัวแทนจังหวัด สาขาพรรค อดีตรัฐมนตรีของพรรค และสมาชิกอื่นๆ เป็นต้น

 

ต่อคำถามสื่อที่ว่าขณะนี้ ส.ส.ของพรรคฯ ยังไม่ได้รับรองจาก กกต. แสดงว่าการเลือกตั้ง กก.บห. จะมีขึ้นหลังวันที่ 9 พ.ค. หรือไม่ นายจุรินทร์กล่าวว่า ส.ส.ของพรรค หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตามข้อบังคับพรรค ก็จะต้องเป็น ส.ส.ของพรรคที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ ดังนั้นความเป็นไปได้ที่ว่าจะมีการเลือกตั้ง กก.บห. ของพรรคหลังวันที่ 9 พ.ค. ที่ กกต. จะมีการรับรอง ส.ส. หรือไม่นั้น ขอให้เป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นนี้ซึ่งจะได้มีการนำเงื่อนไขต่างๆ ไปพิจารณาอย่างรอบด้านอยู่แล้ว