เมนูหลัก

เมนูย่อย

ข่าวสารพรรค

"จุรินทร์" แถลงผลการประชุม กก.บห. มีมติจัดประชุมใหญ่ 15 พ.ค. เลือกหัวหน้าพรรค และ กก.บห.ชุดใหม่

23 เม.ย. 2562 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) แถลงภายหลังการประชุมรักษาการกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ในวันนี้ว่า การประชุมมีวาระที่ต้องพิจารณาก็คือ เรื่องข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ ในการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ที่มีนายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ เป็นประธานคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

 

        โดยมติของที่ประชุมในวันนี้ ต่างก็เห็นชอบกับข้อเสนอที่ทางคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ได้เสนอมา ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย การกำหนดให้มีการจัดการประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ในวันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. โดยการเลือกกรรมการบริหารพรรคครั้งนี้ ได้มีมติให้งดเว้นการทำ Primary Vote หรือการหยั่งเสียง เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องเวลา และสถานการณ์ 

 

         "และวิธีการในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรค จะให้เสนอชื่อในที่ประชุม วันที่ 15 พฤษภาคม ดังกล่าว พร้อมกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะรับการเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคนั้นได้แสดงวิสัยทัศน์ ท่านละ 15 นาที ในที่ประชุมพรรค นอกจากนั้นก็มีมติให้ตั้งอนุกรรมการขึ้นมา 3 ชุด เพื่อดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย คือ อนุกรรมการจากการประชุมใหญ่ของพรรค  อนุกรรมการจากการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่  และอนุกรรมการกำกับวินิจฉัยและประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่  โดยทั้งหมดนี้ได้มอบให้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รักษาการเลขาธิการพรรค เป็นผู้ดำเนินการ" นายจุรินทร์ กล่าว

 

      นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า "องค์ประชุมใหญ่ที่จะมีสิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่มีทั้งหมด 307 คน ประกอบด้วย 19 กลุ่มตามข้อบังคับพรรค แบ่งเป็นสองส่วน 1 ส.ส.ชุดใหม่ที่ได้รับการเลือกตั้งในช่วงที่ผ่านมาแต่ต้องรอการประกาศผลอย่างเป็นทางการของกกต.ก่อน โดยส.ส.ใหม่จะมีน้ำหนักร้อยละ 70 เมื่อนำมาคำนวณคะแนนเลือกตั้ง 2 กรรมการบริหารพรรคชุดเก่า อดีตส.ส. อดีตรัฐมนตรี อดีตหัวหน้าพรรค อดีตเลขาธิการพรรค กลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น หรือสภาท้องถิ่นที่ลงสมัครในนามพรรค กลุ่มหัวหน้าสาขาพรรคหรือตัวแทนจังหวัด กลุ่มตัวแทนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งชุดล่าสุด ประกอบด้วย ตัวแทนผู้สมัครบัญชีรายชื่อ 7 คน ตัวแทนผู้สมัครส.ส.เขต 18 คน ซึ่งมีรายชื่อครบแล้ว โดยทั้งหมดจะเป็นองค์ประชุมในการเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค ส่วนอื่น ๆ ยังเป็นไปตามข้อบังคับพรรค มีรองหัวหน้าพรรคจากสองส่วน คือ รองหัวหน้าพรรคภารกิจ 8 คน รองหัวหน้าภาค 5 ภาครวม 13 คน"

 

         นายจุรินทร์ กล่าวว่า ในการประชุมใหญ่วันที่ 15 พฤษภาคม จะดำเนินการเฉพาะการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ และคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งชุดใหม่เท่านั้น ยังไม่มีการตัดสินใจทางการเมืองเกี่ยวกับการจะร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมรัฐบาล โดยในส่วนนี้จะเป็นอำนาจของกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่และส.ส.ใหม่เป็นผู้พิจารณา

 

       "ซึ่งหลังจากที่ กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง ก็จะมีการประชุมส.ส.พรรค หากมีกรณีที่ต้องตัดสินใจทางการเมืองจะต้องประชุมร่วมกับกรรมการบริหารพรรค ซึ่งยังไม่สามารถกำหนดเวลาได้เพราะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ในขณะนั้น ทั้งนี้แม้ว่าพรรคจะมีแนวคิดทางการเมืองเกี่ยวกับการร่วมรัฐบาลออกเป็นสองแนวทางก็ถือเป็นเรื่องปกติของความแตกต่างทางความคิด เพราะในระบอบประชาธิปไตยไม่จำเป็นต้องเห็นตรงกันทุกเรื่อง แต่สุดท้ายพรรคมีกลไกตัดสินคือที่ประชุมร่วมส.ส.และกรรมการบริหารพรรคมีมติอย่างไรเชื่อว่าสมาชิกจะยอมรับมตินั้น โดยไม่คิดว่าจะมีการแหกคอกเหมือนที่มีการวิเคราะห์ในขณะนี้ จึงไม่จำเป็นต้องพูดถึงมาตรการในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว โดยการตัดสินใจทางการเมืองจะต้องพิจารณาทุกปัจจัย รวมถึงกรณีที่พรรคเคยประกาศจุดยืนทางการเมืองในการหาเสียงที่ผ่านมาด้วย"