เมนูหลัก

เมนูย่อย

คนของเรา

คุณสามารถค้นหาคนของเราจากตัวเลือกด้านล่าง

10

นายอาศุชิน เป้าอารีย์

กาญจนบุรี เขต 1

1.อำเภอเมืองกาญจนบุรี 71000 2.อำเภอศรีสวัสดิ์ 71250

2

นายฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร

กาญจนบุรี เขต 2

1.อำเภอท่าม่วง 71110 2.อำเภอด่านมะขามเตี้ย 71260

5

นายปารเมศ โพธารากุล

กาญจนบุรี เขต 3

1.อำเภอท่ามะกา 71120 2.อำเภอพนมทวน 71140

3

พลโททำนุ โพธิ์งาม

กาญจนบุรี เขต 4

1.อำเภอเลาขวัญ 71210 2.อำเภอห้วยกระเจา 71170 3.อำเภอหนองปรือ 71220 4.อำเภอบ่อพลอย 71160

10

น.พ.สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล

กาญจนบุรี เขต 5

1.อำเภอทองผาภูมิ 71180 2.อำเภอสังขละบุรี 71240 3.อำเภอไทรโยค 71150

9

ดร.ปวีณา จริยฐิติพงศ์

จันทบุรี เขต 1

1.อำเภอเมืองจันทบุรี 22000 2.อำเภอแหลมสิงห์) 22130

16

นายชาติชาย วรพิพัฒน์

จันทบุรี เขต 2

1.อำเภอท่าใหม่ 22120 2.อำเภอนายายอาม 22160 3.อำเภอแก่งหางแมว 22160 4.อำเภอเขาคิชฌกูฏ) 22210

10

นายชรัตน์ เนรัญชร

จันทบุรี เขต 3

1.อำเภอโป่งน้ำร้อน 22140 2.อำเภอขลุง 22110 3.อำเภอมะขาม 22150 4.อำเภอสอยดาว) 22180

6

นายวัชระ ปิ่นเจริญ

ฉะเชิงเทรา เขต 1

1.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 24000 2.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว(เฉพาะตำบลศาลาแดงและตำบลโพรงอากาศ) 24150

1

นายอมรชัย ปิ่นเจริญ

ฉะเชิงเทรา เขต 2

1.อำเภอพนมสารคาม(เฉพาะตำบลเขาหินซ้อน ตำบลหนองยาวและตำบลบ้านซ่อง) 24120 2.อำเภอบางคล้า 24110 3.อำเภอคลองเขื่อน 24000 4.อำเภอราชสาส์น 24120 5.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว(ยกเว้นตำบลศาลาแดงและตำบลโพรงอากาศ) 24150

10

นายฉัตรชัย เข็มทอง

ฉะเชิงเทรา เขต 3

1.อำเภอท่าตะเกียบ 24160 2.อำเภอสนามชัยเขต 24160 3.อำเภอพนมสารคาม (ยกเว้นตำบลเขาหินซ้อน ตำบลหนองยาวและตำบลบ้านซ่อง) 24120

2

นายชำนาญ เกิดโสภา

ฉะเชิงเทรา เขต 4

1.อำเภอบ้านโพธิ์ 24140 2.อำเภอบางปะกง 24130 3.อำเภอแปลงยาว) 24190

3

นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา

ชลบุรี เขต 1

อำเภอเมืองชลบุรี(ยกเว้นตำบลบางปลาสร้อย ตำบลมะขามหย่ง ตำบลบ้านโขด ตำบลบางทราย ตำบลหนองไม้แดง ตำบลคลองตำหรุ ตำบลดอนหัวฬ่อและตำบลบ้านสวน) 20000

7

น.ส.เสาวลักษณ์ สุริยาทิพย์

ชลบุรี เขต 2

1.อำเภอเมืองชลบุรี(เฉพาะตำบลบางปลาสร้อย ตำบลมะขามหย่ง ตำบลบ้านโขด ตำบลบางทราย ตำบลหนองไม้แดง ตำบลคลองตำหรุ ตำบลดอนหัวฬ่อ และตำบลบ้านสวน)2.อำเภอพานทอง(ยกเว้นตำบลมาบโป่งและตำบลหนองหงษ์) 20000

4

ดร.ไพฑูรย์ วชิรวงศ์ภิญโญ

ชลบุรี เขต 3

1.อำเภอพนัสนิคม 20140 2.อำเภอเกาะจันทร์ 20240 3.อำเภอพานทอง(เฉพาะตำบลมาบโป่งและตำบลหนองหงษ์) 20160

2

นายพายุ เนื่องจำนงค์

ชลบุรี เขต 4

1.อำเภอบ้านบึง 20170 2.อำเภอบ่อทอง 20270 3.อำเภอหนองใหญ่ 20190

2

รศ.ดร.ฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์

ชลบุรี เขต 5

1.อำเภอศรีราชา(ยกเว้นตำบลทุ่งสุขลาและตำบลบึง) 20110 2. อำเภอเกาะสีชัง 20120

2

นางพจนารถ แก้วผลึก

ชลบุรี เขต 6

1.อำเภอศรีราชา(เฉพาะตำบลทุ่งสุขลา และตำบลบึง) 20110 2.อำเภอบางละมุง (ยกเว้นตำบลหนองปรือ ตำบลโป่ง ตำบลห้วยใหญ่และตำบลเขาไม้แก้ว 20150

8

นายจักกฤช ไกรมาตย์

ชลบุรี เขต 7

อำเภอบางละมุง(เฉพาะตำบลหนองปรือ ตำบลโป่ง ตำบลห้วยใหญ่และตำบลเขาไม้แก้ว) 20150

2

นายไมตรี สอยเหลือง

ชลบุรี เขต 8

อำภอสัตหีบ 20180

3

นายประชา ยอดวานิช

ชัยนาท เขต 1

1. อำเภอเมืองชัยนาท 2.อำเภอสรรพยา 3.อำเภอมโนรมย์ 4. อำเภอวัดสิงห์เฉพาะ ตำบลมะขามเฒ่า ตำบลหนองน้อย ตำบลหนองบัว ตำบลหนองขุ่นและเทศบาลตำบลวัดสิงห์ 17000

3

นายสนธยา ภูษิต

ชัยนาท เขต 2

1. อำเภอสรรคบุรี 17140 2. อำเภอหันคา 17130 3.อำเภอเนินขาม 17130 4. อำเภอหนองมะโมง 17120 5. อำเภอวัดสิงห์ (ยกเว้นตำบลมะขามเฒ่า ตำบลหนองน้อย ตำบลหนองบัว ตำบลหนองขุ่น และเทศบาลตำบลวัดสิงห์ 17120

3

นายธีระ สลักเพชร

ตราด เขต 1

(ทั้งจังหวัด)1. เมืองตราด 23000 2. เกาะกูด 23000 3. คลองใหญ่ 23110 4. แหลมงอบ 23120 5.เขาสมิง 23130 6.บ่อไร่ 23140 7. เกาะช้าง 23170

11

นายสกลชัย อิสระเสนารักษ์

นครนายก เขต 1

(ทั้งจังหวัด)1.เมืองนครนายก 26000 2. บ้านนา 26110 3. องครักษ์ 26120 4. ปากพลี 26130

2

พันโทสินธพ แก้วพิจิตร

นครปฐม เขต 1

1.อำเภอเมืองนครปฐม (เฉพาะตำบลพระปฐมเจดีย์ ตำบลนครปฐม ตำบลลำพยา ตำบลบ่อพลับ ตำบลหนองปากโลง ตำบลสนามจันทร์ ตำบลห้วยจรเข้ ตำบลโพรงมะเดื่อ ตำบลหนองดินแดง ตำบลสวนป่าน ตำบลสระกะเทียม ตำบลวังตะกู ตำบลวังเย็น ตำบลพระประโทนและตำบลบางแขม 73000

1

นายสมคิด เปี่ยมคล้า

นครปฐม เขต 2

1.อำเภอเมืองนครปฐม (เฉพาะตำบลบ้านยาง ตำบลทัพหลวง ตำบลหนองงูเหลือม ตำบลตาก้อง ตำบลทุ่งน้อยและตำบลมาบแค) 73000 2. อำเภอกำแพงแสน 73140

8

นายธนบดี ภัทรโชคโภคิน

นครปฐม เขต 3

1.อำเภอบางเลน 73130 2.อำเภอดอนตูม 73150 3.อำเภอพุทธมณฑล 73170

14

นายสมชาย มณีรัตน์

นครปฐม เขต 4

1.อำเภอเมืองนครปฐม (เฉพาะตำบลดอนยายหอม ตำบลสามควายเผือก ตำบลธรรมศาลาและตำบลถนนขาด) 73000 2.อำเภอนครชัยศรี 73120 3.อำเภอสามพราน (เฉพาะตำบลตลาดจินดา ตำบลคลองจินดาและตำบลบางช้าง) 73110

2

นายสุรชัย อนุตธโต

นครปฐม เขต 5

อำเภอสามพราน (ยกเว้นตำบลตลาดจินดา ตำบลคลองจินดาและตำบลบางช้าง) 73110

6

ดร.วิภาวัลย์ วรวรรณปรีชา

นนทบุรี เขต 1

1.อำเภอเมืองนนทบุรี (ยกเว้นตำบลท่าทราย ตำบลบางกระสอและตำบลบางเขน) 11000 2.อำเภอปากเกร็ด(เฉพาะตำบลบางพลับ ตำบลอ้อมเกร็ด ตำบลเกาะเกร็ดและตำบลท่าอิฐ) 11120

2

ดร.เฉลิมพล นิยมสินธุ์

นนทบุรี เขต 2

1.อำเภอเมืองนนทบุรี (เฉพาะตำบลท่าทราย ตำบลบางกระสอและตำบลบางเขน) 11000

5

นายกฤษกร อัจฉริยะประสิทธิ์

นนทบุรี เขต 3

1.อำเภอบางกรวย 11130 2.อำเภอบางใหญ่(เฉพาะตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางแม่นางและตำบลบางใหญ่) 11140

4

นายวิรัตน์ บรรดาศักดิ์

นนทบุรี เขต 4

1.อำเภอปากเกร็ด (ยกเว้นตำบลบางพลับ ตำบลอ้อมเกร็ด ตำบลเกาะเกร็ดและตำบลท่าอิฐ) 11120

5

นายจำลอง ขำสา

นนทบุรี เขต 5

1.อำเภอบางบัวทอง(เฉพาะตำบลพิมลราช ตำบลโสนลอย ตำบลบางรักพัฒนาและตำบลบางรักใหญ่)2.อำเภอบางใหญ่(ยกเว้นตำบลบ้านใหม่ตำบลบางแม่นางและตำบลบางใหญ่) 11110

12

นายสัมฤทธิ์ ด้วงโสน

นนทบุรี เขต 6

1.อำเภอไทรน้อย 11150 2.อำเภอบางบัวทอง (ยกเว้นตำบลพิมลราช ตำบลโสนลอย ตำบลบางรักพัฒนาและตำบลบางรักใหญ่) 11110

8

นายเอกชัย นาคบุรินทร์

ปทุมธานี เขต 1

1.อำเภอเมืองปทุมธานี(เฉพาะตำบลบางปรอก ตำบลบ้านฉาง ตำบลบางขะแยง ตำบลบางคูวัด ตำบลบางหลวง ตำบลบางเดื่อ ตำบลบ้านใหม่และตำบลบางกะดี) 12000 2.อำเภอลาดหลุมแก้ว 12140

1

นายกฤชกุศล ส่องแสง

ปทุมธานี เขต 2

1.อำเภอเมืองปทุมธานี(ยกเว้นตำบลบางปรอก ตำบลบ้านฉาง ตำบลบางขะแยง ตำบลบางคูวัด ตำบลบางหลวง ตำบลบางเดื่อ ตำบลบ้านใหม่และตำบลบางกะดี) 12000 2.อำเภอสามโคก 12160 3.อำเภอคลองหลวง(เฉพาะเทศบาลเมืองคลองหลวง) 12120

4

นายณฤทธิ์ นาควงษม์

ปทุมธานี เขต 3

อำเภอคลองหลวง(เฉพาะเทศบาลเมืองท่าโขลง ตำบลคลองสามและตำบลคลองสี่) 12120

6

ดร.เกียรติศักดิ์ ส่องแสง

ปทุมธานี เขต 4

1.อำเภอธัญบุรี(เฉพาะตำบลประชาธิปัตย์) 12130 2. อำเภอลำลูกกา(เฉพาะตำบลคูคต) 12130

3

นางพัณณ์ชิตา วันสิริภักดิ์

ปทุมธานี เขต 5

1.อำเภอธัญบุรี(เฉพาะตำบลบึงยี่โถ) 12130 2.อำเภอลำลูกกา (ยกเว้นตำบลคูคต) 12150

11

นายอานนท์ นุ่นสุข

ปทุมธานี เขต 6

1.อำเภอคลองหลวง(เฉพาะตำบลคลองห้า ตำบลคลองหก และตำบลคลองเจ็ด) 12120 2.อำเภอหนองเสือ 12170 3.อำเภอธัญบุรี(เฉพาะตำบลรังสิต ตำบลลำผักกูด ตำบลบึงสนั่นและตำบลบึงน้ำรักษ์) 12110

7

นายมนตรี ปาน้อยนนท์

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

1.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000 2.อำเภอกุยบุรี 77150 3.อำเภอสามร้อยยอด) 77180

3

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

1. อำเภอหัวหิน 77110 2. อำเภอปราณบุรี 77120

1

นายประมวล พงศ์ถาวราเดช

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 3

1.อำเภอทับสะแก 77130 2 อำเภอบางสะพาน 77140 3.อำเภอบางสะพานน้อย 77170

7

นายสัมฤทธิ์ น้ำแก้ว

ปราจีนบุรี เขต 1

1.อำเภอเมืองปราจีนบุรี 25000 2.อำเภอบ้านสร้าง 25150 3.อำเภศรีมโหสถ 25190

2

น.ส.เยาวลักษมิ์ โตอนันต์

ปราจีนบุรี เขต 2

1.อำเภอศรีมหาโพธิ 25140 2.อำเภอประจันตคาม 25130 3.อำเภอกบินทร์บุรี (เฉพาะตำบลลาดตะเคียน ตำบลหาดนางแก้ว ตำบลวังดาล ตำบลนนทรีและตำบลนาแขม 25110 )

3

นายพิเชฐ โตมาก

ปราจีนบุรี เขต 3

1.อำเภอนาดี 25220 2.อำเภอกบินทร์บุรี (ยกเว้นตำบลลาดตะเคียน ตำบลหาดนางแก้ว ตำบลวังดาล ตำบลนนทรีและตำบลนาแขม 25110 )

10

นายอรรถพร พลบุตร

เพชรบุรี เขต 1

1.อำเภอเมืองเพชรบุรี 76000 2.อำเภอบ้านแหลม (ยกเว้นตำบลบ้านแหลม ตำบลบางตะบูนและตำบลบางตะบูนออก) 76110

10

ดร.กัมพล สุภาแพ่ง

เพชรบุรี เขต 2

1.อำเภอชะอำ 76120 2.อำเภอท่ายาง 76130

5

นายอภิชาติ สุภาแพ่ง

เพชรบุรี เขต 3

1.อำเภอเขาย้อย 76140 2.อำเภอบ้านลาด 76150 3.อำเภอหนองหญ้าปล้อง 76160 4.อำเภอแก่งกระจาน 76170 5.อำเภอบ้านแหลม(เฉพาะตำบลบ้านแหลม ตำบลบางตะบูนและตำบลบางตะบูนออก 76110

2

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ

ระยอง เขต 1

อำเภอเมืองระยอง (ยกเว้นเทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลตำบลทับมาและเทศบาลตำบลเนินพระ) 21000

4

นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์

ระยอง เขต 2

1.อำเภอแกลง 21110 2.อำเภอวังจันทร์ 21210 3.อำเภอเขาชะเมา 21110

12

นายธารา ปิตุเตชะ

ระยอง เขต 3

1.อำเภอบ้านค่าย 21120 2.อำเภอปลวกแดง 21140 3.อำเภอนิคมพัฒนา 21180

8

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี

ระยอง เขต 4

1.อำเภอเมืองระยอง(เฉพาะเทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลตำบลทับมาและเทศบาลตำบลเนินพระ) 21000 2.อำเภอบ้านฉาง 21130

3

นางกัลยา ศิริเนาวกุล

ราชบุรี เขต 1

1.อำเภอเมืองราชบุรี(ยกเว้นตำบลน้ำพุ ตำบลห้วยไผ่ ตำบลดอนแร่และตำบลอ่างทอง) 70000

7

พ.ต.ท.สันทัด เจียมสกุล

ราชบุรี เขต 2

1.อำเภอเมืองราชบุรี(เฉพาะตำบลน้ำพุ ตำบลห้วยไผ่ ตำบลดอนแร่และตำบลอ่างทอง) 70000 2.อำเภอปากท่อ 70140 3.อำเภอสวนผึ้ง 70180 4. อำเภอวัดเพลง 70170 5.อำเภอบ้านคา) 70180

9

นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์

ราชบุรี เขต 3

1.อำเภอโพธาราม(ยกเว้นตำบลบ้านฆ้อง ตำบลบ้านสิงห์และตำบลดอนทราย) 70120 2. อำเภอจอมบึง 70150

3

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์

ราชบุรี เขต 4

อำเภอบ้านโป่ง 70110

1

นายชัยโรจน์ เอกอัครอัญธรณ์

ราชบุรี เขต 5

1.อำเภอดำเนินสะดวก 70130 2.อำเภอบางแพ 70160 3.อำเภอโพธาราม (เฉพาะตำบลบ้านฆ้อง ตำบลบ้านสิงห์และตำบลดอนทราย) 70120

13

น.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ

ลพบุรี เขต 1

อำเภอเมืองลพบุรี(เฉพาะตำบลเขาสามยอด ตำบลท่าหิน ตำบลทะเลชุบศร ตำบลเขาพระงาม ตำบลท่าศาลา ตำบลโคกตูม 15210 ตำบลนิคมสร้างตนเอง ตำบลถนนใหญ่ ตำบลกกโก ตำบลป่าตาลและตำบลท่าแค) 15000

9

ดร.ยุวภพ กระเป๋าทอง

ลพบุรี เขต 2

อำเภอเมืองลพบุรี(ยกเว้นตำบลเขาสามยอด ตำบลท่าหิน ตำบลทะเลชุบศร ตำบลเขาพระงาม ตำบลท่าศาลา ตำบลโคกตูม ตำบลนิคมสร้างตนเอง ตำบลถนนใหญ่ ตำบลกกโก ตำบลป่าตาลและตำบลท่าแค) 15000 2.อำเภอท่าวุ้ง 15150 3.อำเภอบ้านหมี่ 15110

13

นายพุทธ หอมพิกุล

ลพบุรี เขต 3

1. อำเภอโคกสำโรง 15120 2.อำเภอหนองม่วง 15170 3.อำเภอพัฒนานิคม 15140

5

นายจงรวย สมจิตรนา (หยองลูกหยี)

ลพบุรี เขต 4

อำเภอชัยบาดาล 15130 2.อำเภอท่าหลวง 15230 3.อำเภอลำสนธิ 15190 4.อำเภอสระโบสถ์ 15240 5.อำเภอโคกเจริญ 15250

6

ดร.กวีฉัฏฐ ศีลปพิพัฒน์

สมุทรปราการ เขต 1

อำเภอเมืองสมุทรปราการ(เฉพาะตำบลบางโปรง ตำบลบางด้วน ตำบลบางเมือง ตำบลท้ายบ้าน 10280 และตำบลปากน้ำ) 10270

9

ดร.ดุสิต พันธุ์เสือ

สมุทรปราการ เขต 2

อำเภอเมืองสมุทรปราการ(เฉพาะตำบลบางปู ตำบลบางปูใหม่ ตำบลแพรกษา ตำบลแพรกษาใหม่และตำบลท้ายบ้านใหม่) 10280

9

น.ส.สรชา วีรชาติวัฒนา

สมุทรปราการ เขต 3

อำเภอเมืองสมุทรปราการ (เฉพาะตำบลเทพารักษ์ ตำบลสำโรงเหนือและตำบลบางเมืองใหม่) 10270

9

นายปิยะ นาคทรัพย์

สมุทรปราการ เขต 4

อำเภอบางพลี (ยกเว้นตำบลหนองปรือและตำบลราชาเทวะ) 10540

12

พ.ต.ท.ประเมศฐ์ มหาศิรธนโรจน์

สมุทรปราการ เขต 5

1.อำเภอบางบ่อ 10560 2. อำเภอบางเสาธง 10540 3.อำเภอบางพลี(เฉพาะตำบลหนองปรือและตำบลราชาเทวะ) 10540

5

นายประจักษ์ ตันติรัศมี

สมุทรปราการ เขต 6

1.อำเภอพระประแดง(ยกเว้นตำบลบางจาก)10130

7

นายสมยศ ประกอบผล

สมุทรปราการ เขต 7

1.อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 10290 2.อำเภอพระประแดง10130 (เฉพาะตำบลบางจาก)

12

น.ส.รังสิมา รอดรัศมี

สมุทรสงคราม เขต 1

(ทั้งจังหวัด) 1.เมืองสมุทสงคราม 75000 2.อำเภออัมพวา 75110 3. อำเภอบางคณฑี 75120

12

นายกุลวัชร หงษ์คู

สมุทรสาคร เขต 1

1.อำเภอเมืองสมุทรสาคร เฉพาะตำบลมหาชัย ตำบลท่าฉลอม ตำบลโกรกกราก ตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลท่าทราย ตำบลคอกกระบือ ตำบลโคกขาม ตำบลพันท้ายนรสิงห์และตำบลบางน้ำจืด) 74000

11

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร

สมุทรสาคร เขต 2

1.อำเภอเมืองสมุทรสาคร(เฉพาะตำบลนาดี) 2. อำเภอกระทุ่มแบน(เฉพาะตำบลอ้อมน้อย ตำบลสวนหลวง ตำบลตลาดกระทุ่มแบน ตำบลดอนไก่ดี ตำบลท่าไม้ ตำบลแครายและตำบลคลองมะเดื่อ) 74000

10

นายนิติรัฐ สุนทรวร

สมุทรสาคร เขต 3

1.อำเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะตำบลนาโคก ตำบลกาหลง ตำบลบางโทรัด ตำบลบ้านบ่อ ตำบลชัยมงคล ตำบลบางกระเจ้า ตำบลบ้านเกาะและตำบลท่าจีน) 74000 2.อำเภอกระทุ่มแบน(ยกเว้นตำบลอ้อมน้อย ตำบลสวนหลวง ตำบลตลาดกระทุ่มแบน ตำบลดอนไก่ดี ตำบลท่าไม้ ตำบลแคราย และตำบลคลองมะเดื่อ) 74110 3. อำเภอบ้านแพ้ว 74120 )

4

นายอาทิติ งามวงษ์

สระแก้ว เขต 1

1.อำเภอเมืองสระแก้ว 27000 2.อำเภอเขาฉกรรจ์ 27000 3.อำเภอวังน้ำเย็น(เฉพาะตำ บลทุ่งมหาเจริญ) 27120

7

พลเอกชวลิต สาลีติ๊ด

สระแก้ว เขต 2

1.อำเภอวัฒนานคร (ยกเว้นตำบลช่องกุ่มและตำบลแซร์ออ) 27160 2.อำเภอวังน้ำเย็น(ยกเว้นตำบลทุ่งมหาเจริญ) 27210 3.อำเภอคลองหาด 27260 4.อำเภอวังสมบูรณ์ 27250

8

นายพรพล เอกอรรถพร

สระแก้ว เขต 3

1.อำเภออรัญประเทศ 27120 2.อำเภอตาพระยา 27180 3.อำเภอโคกสูง 27120 4.อำเภอวัฒนานคร(เฉพาะตำบลช่องกุ่มและตำบลแซร์ออ 27160 )

3

นายนันทวัชร กี่สง่า

สระบุรี เขต 1

1.อำเภอเมืองสระบุรี 18000 2.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 18000 3.อำเภอพระพุทธบาท 18120

11

นายอมร อมรรัตนานนท์

สระบุรี เขต 2

1.อำเภอแก่งคอย 18110 2.อำเภอวิหารแดง 18150 3.อำเภอมวกเหล็ก 18180 4.อำเภอวังม่วง 18220

6

ดร.ชูศักดิ์ จึงพานิช

สระบุรี เขต 3

1.อำเภอหนองแค 18140 2.อำเภอหนองแซง 18170 3.อำเภอเสาไห้ 18160 4.อำเภอบ้านหมอ 18130 5.อำเภอหนองโดน 18190 6.อำเภอดอนพุด 18210

15

นายสาโรจน์ พันธาสุ

สิงห์บุรี เขต 1

(ทั้งจังหวัด) 1.เมืองสิงห์บุรี 16000 2. อินทร์บุรี 16110 3. พรหมบุรี 16120 4. บางระจัน 16130 5. ท่าช้าง 16140 ค่ายบางระจัน 16150

2

นายอิสระ บุญญาอรุณเนตร

สุพรรณบุรี เขต 1

1.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 72000 2.อำเภอบางปลาม้า 72150 (เฉพาะตำบลจรเข้ใหญ่ ตำบลโคกคราม ตำบลบางปลาม้า ตำบลองครักษ์ ตำบลตะค่า ตำบลวัดดาว ตำบลบ้านแหลมและตำบลไผ่กองดิน

13

นายวิสุทธิ์ สุนทรวิภาต

สุพรรณบุรี เขต 2

1.อำเภอบางปลาม้า(ยกเว้นตำบลจรเข้ใหญ่ ตำบลโคกคราม ตำบลบางปลาม้า ตำบลองครักษ์ ตำบลตะค่า ตำบลวัดดาว ตำบลบ้านแหลม และตำบลไผ่กองดิน) 72150 2.อำเภอสองพี่น้อง 72110 3.อำเภออู่ทอง (เฉพาะตำบลเจดีย์ ตำบลกระจัน ตำบลจรเข้สามพัน ตำบลยุ้งทะลาย ตำบลบ้านดอน ตำบลสระยายโสม ตำบลดอนมะเกลือและตำบลสระพังลาน) 72160

1

พล.ต.ต.มณฑล มีอนันต์

สุพรรณบุรี เขต 3

1.อำเภออู่ทอง(ยกเว้นตำบลเจดีย์ ตำบลกระจัน ตำบลจรเข้สามพัน ตำบลยุ้งทะลาย ตำบลบ้านดอน ตำบลสระยายโสม ตำบลดอนมะเกลือและตำบลสระพังลาน) 72160 2.อำเภอดอนเจดีย์(เฉพาะตำบลไร่รถ ตำบลดอนเจดีย์และตำบลหนองสาหร่าย) 72170 3.อำเภอสามชุก 72130 4.อำเภอศรีประจันต์ 72140

9

นายเอกนรินทร์ คำทอง

สุพรรณบุรี เขต 4

1.อำเภอด่านช้าง 72180 2.อำเภอเดิมบางนางบวช 72120 3.อำเภอหนองหญ้าไซ 72240 4. อำเภอดอนเจดีย์ 72170 (ยกเว้นตำบลไร่รถ ตำบลดอนเจดีย์และตำบลหนองสาหร่าย)

2

นายสมบูรณ์ มีนาค

พระนครศรีอยุธยา เขต 1

1.อำเภอพระนครศรีอยุธยา 13000 2.อำเภออุทัย 13210

10

นายเอกราช ใกล้สว่าง

พระนครศรีอยุธยา เขต 2

1.อำเภอบางปะหัน 13220 2.อำเภอมหาราช 13150 3.อำเภอท่าเรือ 13130 4.อำเภอนครหลวง 13260 5.อำเภอภาชี 13140 6.อำเภอบ้านแพรก 13240

11

ว่าที่ ร.ต.พลัฏฐ์ มงคลเชื้อทอง

พระนครศรีอยุธยา เขต 3

1.อำเภอบางปะอิน 13160 2.อำเภอบางไทร 13190 3.อำเภอวังน้อย 13170

12

นายอาทิตย์เทพมงคล ทองรอด

พระนครศรีอยุธยา เขต 4

1.อำเภอเสนา 13110 2.อำเภอบางซ้าย 13270 3.อำเภอผักไห่ 13120 4.อำเภอบางบาล 13250 5.อำเภอลาดบัวหลวง 13230

1

นายอรชุน ประสิทธิ์สมบัติ

อ่างทอง เขต 1

(ทั้งจังหวัด) 1. เมืองอ่างทอง 14000 2.วิเศษชัยชาญ 14110 3. โพธิ์ทอง 14120 4. ป่าโมก 14130 5. ไชโย 14140

6

นายกุลเดช พัวพัฒนกุล

อุทัยธานี เขต 1

1. อำเภอเมืองอุทัยธานี 61000 2. อำเภอหนองขาหย่าง 61130 3.อำเภอทัพทัน 61120 4.อำเภอสว่างอารมณ์ 61150 5.อำเภอหนองฉาง(ยกเว้นตำบลทุ่งโพ ตำบลเขากวางทองและตำบลเขาบางแกรก 61170 ) 61110

6

นายวิทยา จันทร์สม

อุทัยธานี เขต 2

1.อำเภอลานสัก 61160 2.อำเภอห้วยคต 61170 3.อำเภอบ้านไร่ 61140 4.อำเภอหนองฉาง(เฉพาะตำบลทุ่งโพ ตำบลเขากวางทองและตำบลเขาบางแกรก 61170) 61110