เมนูหลัก

เมนูย่อย

เลือกให้ "ถูกใจ"

เลือกโหวตนโยบายที่ท่านสนใจ

425

สนับสนุนนโยบาย

425

ไม่สนับสนุนนโยบาย

เบี้ยผู้ยากไร้ 800 บาท/เดือน โอนตรงสู่บัญชี

อัพเดต 2 วันที่แล้ว

319

สนับสนุนนโยบาย

148

ไม่สนับสนุนนโยบาย

ประกันรายได้แรงงาน 120,000 บาท/ปี

อัพเดต 1 วันที่แล้ว

337

สนับสนุนนโยบาย

97

ไม่สนับสนุนนโยบาย

ประกันรายได้เกษตรกร ไม่แทรกแซงกลไกตลาด

อัพเดต 1 วันที่แล้ว

296

สนับสนุนนโยบาย

88

ไม่สนับสนุนนโยบาย

โฉนดสีฟ้า ยกระดับ สปก.

อัพเดต 1 วันที่แล้ว

297

สนับสนุนนโยบาย

125

ไม่สนับสนุนนโยบาย

เกิดปั๊บ รับสิทธิ์เงินแสน

อัพเดต 1 วันที่แล้ว

399

สนับสนุนนโยบาย

64

ไม่สนับสนุนนโยบาย

ปราบยาเสพติด “ปะ-ฉะ-ดะ” ไม่เกรงใจใคร

อัพเดต 1 สัปดาห์ที่แล้ว