เมนูหลัก

เมนูย่อย

วิดีโอ

เรื่องเด่น บทสัมภาษณ์ และแนวทางในอนาคต

วันที่ : 16 ม.ค. 2562

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : "การศึกษาตลอดชีวิต คูปองเพิ่มทักษะสำหรับผู้ใหญ่" โดย กรณ์ จาติกวณิช

วันที่ : 16 ม.ค. 2562

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : "จัดตั้งกองทุน Smart Education" โดย กรณ์ จาติกวณิช

วันที่ : 16 ม.ค. 2562

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : "ปรับหลักสูตรเพื่อโลกอนาคต" โดย กรณ์ จาติกวณิช

วันที่ : 16 ม.ค. 2562

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : "กระจายอำนาจจากกระทรวงสู่โรงเรียน" โดย กรณ์ จาติกวณิช

วันที่ : 16 ม.ค. 2562

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : "เรียนฟรีถึง ปวส. จบแล้วมีงานทำ" โดย กรณ์ จาติกวณิช

วันที่ : 16 ม.ค. 2562

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : "ยกระดับครูไทย"

วันที่ : 14 ม.ค. 2562

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : "นโยบาย “ยาเสพติด”

วันที่ : 14 ม.ค. 2562

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : นโยบาย “ยกระดับความเป็นอยู่”