เมนูหลัก

เมนูย่อย

วีดีโอ

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : "ยกเครื่องการศึกษาไทย"

15 ธันวาคม 2561 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ประกาศนโยบาย ยกเครื่องการศึกษาไทย 

อ่านคำต่อคำที่นี่ : https://democrat.or.th/th/article-details/11