เมนูหลัก

เมนูย่อย

วีดีโอ

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : นโยบาย “ยกระดับความเป็นอยู่”

21 ธ.ค.2561 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แถลง นโยบาย “ยกระดับความเป็นอยู่” 

ประกันรายได้คนไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

อ่านคำต่อคำที่นี่ : https://democrat.or.th/th/article-details/13