เมนูหลัก

เมนูย่อย

วีดีโอ

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : "นโยบาย “ยาเสพติด”

28 ธ.ค.2561 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แถลง นโยบาย “ยาเสพติด” 

อ่านคำต่อคำที่นี่ : https://democrat.or.th/th/article-details/14