เมนูหลัก

เมนูย่อย

วีดีโอ

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : "ยกระดับครูไทย"

16 ม.ค.2562 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แถลงนโยบาย “ ยกระดับครูไทย” 

อ่านต่อได้ที่ : https://democrat.or.th/th/article-details/17