เมนูหลัก

เมนูย่อย

วีดีโอ

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : "การศึกษาตลอดชีวิต คูปองเพิ่มทักษะสำหรับผู้ใหญ่" โดย กรณ์ จาติกวณิช

แจกคูปองเพิ่มทักษะ และส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมทักษะในด้านต่าง ๆ สาหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลง เพิ่มโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ