เมนูหลัก

เมนูย่อย

วีดีโอ

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : "ปะ-ฉะ-ดะ เพิ่มโทษอาญาเจ้าหน้าที่รัฐ" โดย พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ

เพิ่มโทษอาญาเจ้าหน้าที่รัฐ

 - สอบวินัยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

 - เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใส่ใจผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตัดปัญหาเจ้าหน้าที่รัฐยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด