เมนูหลัก

เมนูย่อย

วีดีโอ

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : "ปะ-ฉะ-ดะ ผู้เสพ จับซ้ำย้ำคุก" โดย พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ

- ผู้เสพคือผู้ป่วย รับการบำบัดไม่มีประวัติอาชญากรรม

- เมื่อทำผิดซ้ำ ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม