เมนูหลัก

เมนูย่อย

วีดีโอ

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : "ปะ-ฉะ-ดะ อาสาป้องกันยาเสพติด" โดย พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ

 - คัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครป้องกันยาเสพติด มีการประเมินผล

 - คล้ายตำรวจชุมชน ขึ้นกับฝ่ายปกครอง

 - มีค่าตอบแทนให้