เมนูหลัก

เมนูย่อย

วีดีโอ

วิสัยทัศน์ "จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่

(15 พ.ค. 2562) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้รับคัดเลือกเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (คนที่ 8) โดยเอกฉันท์ ทั้งนี้ผลคะแนนเป็นดังนี้ สรุปรวมคะแนนแล้วคิดเป็นสัดส่วนคะแนน ปรากฎว่า อภิรักษ์ 3.69% จุรินทร์ 50.59% พีระพันธุ์ 37.21% กรณ์ 8.48%