เมนูหลัก

เมนูย่อย

วีดีโอ

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ 62 : "เกิดปั๊บ รับสิทธิ์เงินแสน" โดย กรณ์ จาติกวณิช

เกิดปั๊บ รับสิทธิ์เงินแสน เบี้ยเด็กเข้มแข็ง 0-8 ปี 1,000 บาทต่อเดือน แบบถ้วนหน้า เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของเด็กตั้งแต่แรกเกิด